Facebook Twitter YouTube E-shop Karel Hadek Aromafauna Aromaflora

Časopis

Celé číslo ke stažení

Časopis Aromaterapie 3/2015

Rafinované dotazy

 

Na nedostatek dotazů do poradny si rozhodně stěžovat nemohu. Nutno konstatovat, že jsou velice různé. Bez sebemenšího nároku na úplnost bych je dělil na seriózní a věcné, křišťálovo‑koulové, vzdělávací a rafinované.

 

V oněch věcných dostanu informace naservírovány tak, že mohu i věcně odpovědět. U dotazů typu: „Pane Hadek, babička má již 14 dní bolesti břicha, co byste jí z aromaterapie poradil?“ Zde zůstávám bezradný jak kojenec u tatínkova prsu. Křišťálovou kouli nevlastním a i kdyby, opravdu nemám ani ponětí, jak se s ní zachází. Následují požadavky na technologické postupy a vypracování receptur všeho možného a nemožného. Od třešňového či jahodového krému proti vráskám, přes okurkovou masku, o které prý někde psali, že omladí, až po prací prostředek na ponožky, aby se v nich nepotily nohy. K vrcholu bezradnosti mě přivádí dotazy na domácí výrobu éterických olejů z nesiličnatých rostlin.

 

No, na řadu přichází dotazy rafinované. Právě rafinované dotazy mají dva společné jmenovatele. Tím prvním je, že se týká nabídky námi nabízených tuků a olejů. Tím druhým pak, že sám tazatel v nejmenším netuší, na co se vůbec ptá. Slovo rafinace neznamená nic jiného než všeobecný technologický postup čištění. Čistit můžeme jak vstupní suroviny, tak i konečné výrobky. Nebudu probírat rafinaci mědi, ropy, dokonce ani cukru. Zůstaneme u naší „mastné“ nabídky. Nejjednodušším konstatováním, byť vůbec ne vhodným, avšak technicky pravdivým, by bylo konstatování: „Ano, vše, co nabízíme, je rafinováno, byť velice různě.“ Samozřejmě že rafinován je i olej lisovaný za studena. Zde se používá technologie rafinace zvaná filtrace. Slouží k odstranění mechanických zbytků, které se při lisování uvolnily do získaného oleje. Pokud by k oné rafinaci filtrací nedošlo, tyto zbytky by se usazovaly na dně láhví jako kal. To by bylo nežádoucí nejen z estetického hlediska, ale obsažený kal by mohl způsobovat rychlejší stárnutí oleje. Zde nutno konstatovat, filtračních technologií je hned několik. Jen jako informaci uvedu, že je možné filtraci provádět pod tlakem, případně i za pomoci odstředivek. Proti rafinaci filtrováním nelze mít nejmenší námitky, jedná se o fyzikální, nikoli chemický proces. Tímto procesem se nemění ani charakter, ani chemizmus oleje. Čistě teoreticky, jako další způsob fyzikální rafinace by bylo možné čistit dekantací. Tedy nechat olej v klidu, kdy se pevné částice pomalu usazují u dna a opatrně se odebere vrchní, čistá část oleje. Bohužel tento proces by v tomto případě byl kvůli časové náročnosti naprosto neekonomický.

 

U olejů lisovaných za tepla (dále jen LZT) je již situace poněkud jiná. Tato technologie využívá poznatku, že čím je olej teplejší, tím má nižší viskozitu. Z lisované suroviny se jej získá podstatně více než při lisování za studena. Bohužel za cenu podstatného snížení kvality výsledného produktu. Již samotný fakt, že lisovaný materiál je před lisováním ohříván na vysoké teploty, jasně napovídá, že dochází k likvidaci termolabilních složek v oleji. Nejen to, teploty lisovaného materiálu v lisech i nadále stoupají, další teplo vzniká tlakem. Za takovýchto vysokých technologických teplot vznikají i degradační produkty (např. polymery) a takto vyzískaný olej bych jednoduše označil za olej přepálený. Na „regeneraci přepáleného oleje“, tedy jeho uvedení do použitelného stavu již musí pomoci „tvrdá“ rafinace za pomoci chemie. Olej za pomoci chemie zbaví jak nežádoucích příměsí, tak i zápachu. Za vhodné považuji podotknout, že zde neprobíhá rafinace, ale probíhají rafinace. Tedy množné číslo, či několikastupňová rafinace. Jako kyselou rafinaci označujeme přidání koncentrované kyseliny sírové do oleje. Při chemické reakci s touto žíravinou dochází k chemické vazbě nečistot (mineralizace). Dalším rafinačním stupněm je alkalická rafinace. Oleje lisované za tepla vykazují vyšší podíl na volných mastných kyselinách a tyto se pak chemicky neutralizují hydroxidem sodným. Zde vzniká sodné mýdlo. Chemikálie vzniklé jak při kyselé, tak alkalické rafinaci se pak vymývají horkou vodou. Následovat musí i dezodorace, což je prohánění vodní parou, která zbaví oleje nepříjemné chuti i pachu. U potravinářských olejů bych rád upozornil na problém vznikající v důsledku mnohastupňové rafinace, a to je vznik trans‑mastných kyselin, které mají velice neblahý vliv na lidské zdraví v případě jejich konzumace, zatímco v kosmetice je lze považovat za neškodné. Důvod kosmetické neškodnosti je celkem jednoduchý, pokožka tuky není schopna trávit. Prostě kůže je kůže, nikoli tenké střevo. Byť za peníze zadavatelů jsou reklamní agentury schopny prokázat pokrevní příbuznost českého prezidenta s Konfuciem. Výživa pokožky nanášenými tuky je v jejich pojetí maličkostí.

 

Krom technologie lisování za studena zde máme i technologii extrahování olejů z původního materiálu chemickými rozpouštědly. Zde se jaksi výrobci za svoji činnost velice stydí, takže o extrakci na lahvích nenajdete ani slovo. Tedy alespoň já jsem nikdy tento údaj nikdy nenašel. Tato ekonomicky nejefektivnější, ale současně naprosto nejnevhodnější technologie bývá skrývána pod anglickým termínem „cold processed“, tedy „studeně zpracováno“. Což je i částečná pravda. Samotná extrakce jedovatými chemickými složkami probíhá za studena. Mnozí pak nevidí, případně nechápou rozdíl daný označením „cold pressed“, tedy lisováno za studena. Samozřejmě extrahovaný nikoli olej, ale vyzískaná mastná jedůvka musí být chemicky rafinován ještě aktivněji než olej LZT. I tak v něm zůstávají minimální zbytky extrakčních činidel, které ani nejdokonalejší rafinace neodstraní. Netřeba zmiňovat, jak „prospěšné“ našemu zdraví jsou tyto zbytky organických rozpouštědel. Na závěr nutno konstatovat, že na otázku, zda jsou námi nabízené oleje rafinovány, není černobílá odpověď. Hlavně proto, že sám tázající nemá nejmenší potuchy, na co se ptá.

 

Karel Hadek

Úvodní slovo Karla Hadka

Otázku, co je to aromaterapie, dostávám od začátku, kdy jsem se jí začal zajímat. Na samém počátku byla odpověď zcela jednoduchá. Někde jsem si přečetl, že je to léčení vůněmi, a tak jsem onu frázi i jistou dobu papouškoval. Čistě teoreticky by se význam tohoto slova mohl takto vysvětlovat.

Novinky: Kurz AROMATERAPIE V PRAXI, co si pod tím představit?

Vážené kolegyně a kolegové aromaterapeuti, protože se často ptáte, co dalšího ze světa aromaterapie se můžete dozvědět na kurzu Aromaterapie v praxi, připravili jsme pro Vás krátký náhled tohoto kurzu.

Slovo odborníka: Meduňkové oleje

Jak již sám název článku napovídá, jedná se o množné číslo. Aby to čtenář měl trochu jednodušší, hned v úvodu uvedu, že pojednání bude o dvou meduňkových olejích. Byť ono se vlastně vůbec nejedná o dva meduňkové oleje, ale o jeden „pravý“, jednodruhový meduňkový, latinské označení Melissa officinalis.

Slovo odborníka: Bambucké léto

Jak již sám titulek napovídá, pojednání bude o bambuckém másle a letošním horkém létu. Pro ty, kdož se zajímají o nabídku preparátů s logem KH, jistě není žádným tajemstvím, že bambucké máslo je nejen vynikající, ale i relativně levná surovina. Zajímavé je pro kosmetiku hlavně svým složením.

Slovo odborníka: Emulgátory

Tento článek má vlastně svůj původ v poradně. Přesto, že firemní poradna slouží výhradně kosmetickému a zdravotnímu poradenství, nezřídka se stává, že přichází i dotazy, z nichž je zřejmé, že tázající si poradnu plete se vzdělávacím zařízením.

Slovo Odborníka: Přírodní kosmetika?

Jak všeobecně známo, různých kosmetik máme „nepřeberné množství“. Začal bych asi přírodní a pokračoval přes biokosmetiku k léčebné kosmetice, následně komerční, hypoalergenní.

Posezónní ošetřování pokožky

Letošní doslova tropické léto příležitostmi k pobytu v přírodě rozhodně nešetřilo. Sluníčko často nejen hřálo, ale doslova peklo.

Rafinované dotazy

Na nedostatek dotazů do poradny si rozhodně stěžovat nemohu. Nutno konstatovat, že jsou velice různé. Bez sebemenšího nároku na úplnost bych je dělil na seriózní a věcné, křišťálovo‑koulové, vzdělávací a rafinované.

Meridiánové masáže a aromaterapie: ELEMENT KOV

Element Kov navazuje v Pentagramu dle čínské medicíny na element Země. Vztahuje se k období podzimu a je spojen s nastolením řádu, vyhraněností. Kov, který je obsažen v hornině, je podporován energií předcházející pozdně letní Země. Kov bude podporovat svou energií následující zimní element Vodu. Tak je to dáno Pentagramem, tzn. spojením všech pěti elementů do jednoho celku.

Zpívali a tančili jsme s ORANGE SANITOLEM

V červnu se v Seči u Chrudimi konal 3. ročník Festivalu rozličné hudby SEČ CAMP FEST. Pořádají ho naši kamarádi a kolegové ze spřáteleného salonu Jirka s Hankou, kteří kromě toho, že jsou výborní hudebníci, jsou i výborní maséři.

Hadka prostě baštíme I.

Již mnohokrát se v jednotlivých Aromkách objevily i netradiční způsoby užívání preparátů Aromaterapie Karel Hadek.

Zkušenosti a rady: Sluneční alergie?

Letos v červnu jsem byla na dovolené v Tunisu a užívala jsem si sluníčka, moře a všeho, co se tam nabízelo.

Přivoňme si k životu! Aneb aromaterapie trochu jinak…

Čich je prvotní směrovka našeho života! Rozhlédněme se kolem sebe… Voní nám partner? Práce? Voníme sami sobě? Voní nám život?

Růže damascénská – Rosa damascena „Královna květin“

Symbol čisté lásky a důvěry, podporuje a uzdravuje nejhlubší roviny ženství, esence ŽENY KRÁLOVNY.

Koutek pro maminky: Festival Mateřství v Klatovech

Ku příležitosti Dne mateřství, který se slaví 2. neděli v květnu, proběhl 10. května 2015 v Klatovech v rodinném centru Beruška další ročník Festivalu mateřství.

AromaFlora: Ošetřování brambor na uskladnění

Blíží se čas sklízení a uskladňování vypěstovaných plodin, a tak by možná bylo dobré si říct něco o uskladňování brambor.

Na vlnách AromaFauny a AromaFlory

V květnu jsem se zúčastnila jednodenního kurzu AromaFauny v Pardubicích. Hlavní náplní kurzu bylo seznámení s veterinárními aromaterapeutickými výrobky pro zvířata. Názornou ukázku mytí těmito výrobky provedla na pejscích Shih‑tzu zkušená majitelka psího salónu paní Daniela Čermáková. Kurz samotný vedla paní Michaela Švorcová.

FAUNA DESINF – vynikající na hot‑spot

Hot‑spot je akutní mokvavý zánět kůže. Vzniká během několika hodin jako důsledek intenzivního svědění a následného drbání nebo okusování.

MULTIFUNKČNÍ BALZÁM

… je opravdu multifunkční. Prioritně byl vytvořen na ošetřování svědivé šupinkovité pokožky u našich zvířecích kamarádů. Během používání se osvědčil na ošetřování jizev, drobných poranění i zánětlivých procesů.