Facebook Twitter YouTube E-shop Karel Hadek Aromafauna Aromaflora

Časopis

Celé číslo ke stažení

Časopis Aromaterapie - 3/2010

Škola aromaterapie: Glycerin

Dobrý den,

obracím se na vás s dotazem, na který jsem jako laik nebyla schopna najít odpověď ani na internetu, ani např. v prodejnách s přírodní kosmetikou. Když jsem byla naposledy na kosmetice, moje kosmetička odsoudila přípravky obsahující glycerin. Ráda mám ve věcech jasno, takže jsem hledala na internetu, kde se názory velice různily:

 -   glycerin je špatný, protože vysušuje
 -   glycerin je dobrý, protože váže vodu
 -   chemický glycerin je špatný, ale přírodní dobrý
 -   přírodní glycerin vůbec neexistuje

Poněkud mě zarazilo, že jsem u některých vašich produktů objevila, že také obsahují glycerin. Jedná se tedy u vašich přípravků o přírodní glycerin?

Děkuji za pomoc,
Denisa E.

 

Milá paní Deniso,

děkuji Vám za Váš mail i zaslaný, velice zajímavý, dotaz. Je jedním z‹těch, které zcela jistě zajímají nejen Vás, ale i mnohé další uživatele kosmetiky. Proto jsem se rozhodl napsat poněkud obšírnější, a snad i vysvětlující odpověď, kterou nelze vyjádřit pomocí slůvek ano, či ne.

Svoji odpověď asi začnu divnou otázkou. Je chleba dobrý nebo špatný? Otázka značně podezřelá, že ano? Odpověď na ni totiž v principu vůbec není o chlebu samotném, ale o jeho množství. Pokud sníte jeden či dva krajíce, pak je vše v pořádku. Pokud bychom ho na posezení snědli 2 kg, pak by následovala rychlá změna názoru. S glycerinem je tomu podobně.

Začněme ale po pořádku. Zmiňujete se, že jste se dočetla o existenci několika „různých“ glycerinů. Tedy chemického, rostlinného a přírodního. Internet může být zdrojem cenných informací, ale máme demokracii, a tak se nelze divit, že se tam objevují informace jak zcela scestné, tak i jen nevhodně formulované. Již zde nutno upřesnit, že žádný „přírodní“ glycerin neexistuje. Stejně jako neexistuje stromeček glycerinovník velkolistý, ze kterého by nám jen tak pro potěšení glycerin odkapával. Nacházíme jej ale chemicky vázaný např. na mastné kyseliny. Jako příklad nám poslouží rostlinné oleje, které jsou taktéž často označovány jako triglyceridy. Jak sám název napovídá, na jednu molekulu glycerinu jsou navázány tří molekuly mastných kyselin. Technologií výroby glycerinu existuje značné množství.

Je známa jeho výroba, kde jako původní surovina může posloužit nafta. Zde připouštím, asi bude nejvhodnější mluvit o glycerinu syntetickém. Glycerin stejně tak vzniká jako vedlejší produkt při výrobě mýdla. Mýdlo pak vzniká vařením tuku (triglyceridu) s ‹louhy. Pokud by to byly živočišné tuky, byl by to asi „živočišný“ glycerin. Vzhledem k‹ tomu, že tuto alternativu nezmiňujete, usuzuji, že na internetu prostě chybí. Pokud je z rostlinných tuku, pak je nikoli přírodní, to by „do nebe řvalo“, ale „rostlinný“. Mydlárnu, tedy výrobnu mýdla, vzhledem k probíhajícím chemickým procesům rozhodně nelze označit za pekárnu. Zde se jedná o, řekneme, speciální chemický provoz! Výsledným produktem je tedy glycerín vyzískaný chemickým štěpením rostlinných tuku. V ‹rámci demokracie ponechám na úvaze čtenáře, jak dalece je tento glycerin chemický a jak dalece rostlinný.

Velké množství glycerinu vzniká např. při výrobě tzv. bionafty. V ‹našich podmínkách se na bionaftu zpracovává nejčastěji řepkový olej. Zde probíhá technologický proces (i tady se jedná o chemický proces) zvaný esterizace. Krom žádané bionafty získáváme jako vedlejší produkt glycerin. Ne každý je chemikem, a tak to reklama nemá vůbec těžké. Výchozí surovinou byla rostlina, a tak ani glycerin přece nemůže (či dokonce nesmí) být jiný než rostlinný. Jako chemik bych řekl, že v‹ principu vůbec nejde o to, co posloužilo jako výchozí surovina, ale jak kvalitní, tedy čistý, je glycerin, jejž používáme. V‹ dobách, kdy je chemie, bez ohledu na to, zda právem či neprávem, zatracována, by přece bylo hříchem a vrcholem obchodní nešikovnosti používat termín „chemický“ glycerin. A tak ať již neznalostí či fantazií obdaření výrobci kosmetiky používají, jak jinak než někdy „čisté přírodní“, jindy jen „rostlinný“ glycerin.

Pravdu máte v tom, že se používá, krom jiného, i v kosmetice. Glycerin je nasládlá, hustá tekutina, která je silně hygroskopická. Laicky řečeno, váže na sebe vodu. Tedy ani omylem na pokožku! Takových látek známe nepřeberné množství. Kuchyňská sůl, sůl z Mrtvého moře, cukr, med, mouka, kolagen, elastin a mnohé další. Jak působí na pokožku, závisí na mnoha okolnostech. Jako dva důležité faktory bych jmenoval použité množství glycerinu, či jiných hygroskopických látek (dále jen HL), které se ve výrobku nachází, jakož i emulgaci samotného výrobku. Pokud se jedná o malé množství v emulzi V/O, tedy voda v‹oleji, pak nelze mít nejmenší námitky. Glycerin je rozpustný ve vodě (nikoli tucích), a tudíž je obsažen ve vodní fázi, tedy vnitrní struktuře emulze. Tak tomu je i u hydro-lipidového pláště, který produkuje sama pokožka. Bohužel výrobci kosmetiky velice často používají HL v emulzích O/V, tedy olej ve vodě. I zde je glycerin (či jiná HL) obsažen ve vodní fázi. V‹tomto případě se však jedná o fázi vnější! Velice jemně vyjádřeno, tuto emulzi nutno označit za opačnou, než je emulgace kožní, tedy nefyziologickou. Voda zde není chráněna „tukovým obalem“, a proto se odpařuje. Tomu má glycerin, či HL zabránit. Bohužel, glycerin ani další HL nemají přirozenou inteligenci, aby nejen pochopily, ale i splnily přání autoru zmiňovaných výrobku. Zpětná vazba mi pak říká, jak „inteligenčně dobře“ na tom jsou Ti, kteří taková tvrzení pouští do světa. Nezbývá, než je označit za „kosmetickou latinu“. Glycerin a další HL sice „zvlhčují“ povrch pokožky, ale dehydrují podkoží. Důležité je, že při tom mlčí.

A penízky? Čím více si lidé nevhodnou kosmetikou pokožku poškodí, tím více jsou ochotni při příštím nákupu otevřít peněženku. Proč tomu tak je? Člověk se totiž po velkou většinu života pohybuje v ‹prostředí s velmi nízkou relativní vlhkostí. Zde se pak O/V emulgovaný výrobek (hydratační krém) nanese na pokožku, zahřeje na teplotu povrchu pokožky a voda se odpařuje chtě nechtě do okolí (výjimkou by byla parní lázeň či londýnská mlha). Koncentrace vody v naneseném přípravku pak klesá v přímé závislosti na výši obsahu nikoli jen glycerinu, ale jakýchkoli HL. Ve chvíli, kdy nastane vyvážený stav, tyto látky bohužel nezabrání dalšímu odpařování vody. Tím se ale stávají aktivními a odebírají vodu tam, kde je. Člověk, jak známo, se skládá cca z 80 % z vody. A tak odpařenou vodu do okolního prostoru s nízkou relativní vlhkostí HL prostě a jednoduše odsávají z mezibuněčných prostoru v pokožce. Dosáhneme tak jediného. Vody na pokožce je sice „dostatek“, ale za cenu dehydratace vnitřní struktury pokožky. Považuji za nonsens, jestliže kosmetický průmysl bohatě zásobuje trh hydratačními krémy, které podkoží nejen dehydrují, ale díky vysokým HLB hodnotám používaných emulgátoru jsou povětšinou schopny navíc narušovat fyziologickou, tedy přirozenou emulgaci pokožky. Důsledkem používání takovýchto krému je nikoli hydratace, ale právě naopak dehydratace pokožky.

Pochopitelně, že důsledky používání takovýchto „jedinečností“ nejsou zřetelné za 14 dní, či měsíc. Pokožka je živý orgán, je nedílnou součástí organizmu, a stejně jako je schopna „opravit“ různá poranění (odřeniny, pořezání, spáleniny) je schopna po jistou dobu opravovat i neblahou činnost používání nevhodných kosmetických výrobku. Kosmetičky s ‹praxí více než 15 či 20 let mohou potvrdit, že důsledkem dlouhodobého používání hydratačních krémů je chronicky dehydrovaná pleť.

A závěr? Glycerin je chemikálie s chemickým vzorečkem C3H8O3. V ‹principu vůbec nezáleží na něm samotném, ale na jeho uživateli. Nejen v kosmetice může mít stejně tak pozitivní, jakož i negativní účinky. Jak je všeobecně známo, z glycerinu lze nitrací vyrobit trinitroglycerin. Ten pak lze používat jako lék. Již mikrodávky rozšiřují tepny a způsobují pokles krevního tlaku. Alfred Nobel z něj vyrobil dynamit.

Člověk dostal k dispozici formu glycerinu, jejímž posláním bylo ulehčit život a trhat skály. Pohled do historie pak ukazuje, že ve válečných vřavách spíše než skály dynamitem lidé trhali sami sebe. Jak již jsem uvedl výše. Glycerin mlčí a mlčí. Považuji proto za nutné jeho jménem prohlásit, že opravdu nemůže ani za to, jakého je původu, ale ani za to, jak jej Homo sapiens používá.

Karel Hadek

 

Úvodní slovo Karla Hadka

Léto je pomalu za námi a lze tedy začít hodnotit, jaké bylo. Mám pocit, že čekání na něj bylo podstatně delší jak léto samo. Doufám, že ta doba slunečných dnu a dovolených každému přinesla něco hezkého.

Novinky: Šťáva (gel) z Aloe vera

S Aloe vera jsem se poprvé setkal ještě jako dítko školou povinné. To bylo někdy na začátku šedesátých let minulého století. Již tehdy to musela být dle mého vnímání zajímavá rostlinka, neboť moje babička si ji pěstovala v množství podstatně větším než malém.

Novinky: Aloe vera – macerát

O platnosti přísloví, že žádný strom ještě nevyrostl až do nebe, se můžeme přesvědčit i v kosmetice. Pokud moje paměť sahá, různí výrobci nabízí přípravky, jež „zaručují“ téměř věčné mládí a současně v laboratořích horečnatě pátrají po formuli, jež by alespoň trošku připomínala onen toužebný elixír.

Novinky: Mastný krém Aloe Vera

Jak přísloví praví: „Do třetice všeho dobrého a…“. V ‹tomto vydání časopisu Aromaterapie se již jako novinky objevily macerát ALOE VERA a šťáva neboli GEL Z ALOE VERA.

Novinky: Vylepšené receptury

Vlasové hydrofilní oleje patří ke skupině preparátů, které přišly do nabídky aromaterapeutické olejové kosmetiky mezi prvními. Jako většina dalších preparátů i tyto preparáty vznikly na základě dotazů a požadavků zákazníků.

Novinky: Tamanu-Derm

Při pohledu na širokou nabídku krémů se vnucuje otázka, zda má smysl zabývat se vývojem dalších. Na první pohled by nebylo problém odpovědět, že nikoli. Bohužel, žijeme v‹ době, kdy se kožní problémy šíří téměř formou epidemie.

Z vašich dopisů: Sauna a děti... a nejenom děti – těmi jsme přece stále všichni

Psát o sauně je vhodné právě na podzim. Na tuto myšlenku mne přivedlo hned několik postřehů z mojí mezisvátkové vánoční sauny a teď je konečně ten správný podzimní čas. Takhle dlouho musel tento článek počkat.

Z vašich dopisů: Voňavý pořadník

Když pan Hadek řekl, že přemýšlí o výrobě autoparfémů, poněkud jsem znejistěla… Kosmetika, koupelové a sprchovací oleje, zubní oleje, různé éteráčky… Prosím, sortiment je široký a výběr zrovna tak. Ale autoparfémy?? To mi nějak k současným preparátům nesedělo.

Série FAUNA: Aromaterapie a zvířata

Milé čtenářky a čtenáři, příznivci aromaterapie, dovoluji si Vám oznámit, že v ‹polovině měsíce července byla na trh České republiky uvedena aromaterapeutická kosmetika pro zvířata AromaFauna.

Zajímavosti, zkušenosti a rady uživatelů: Rozhovor

Jako těhotná jsem se, prostřednictvím své sousedky, která začala na jaře intenzivně „mládnout“ a žít zdravěji, dostala docela náhodou do kosmetického aroma-studia ve Smědčicích u Plzně. Dostala jsem od ní dárkovou poukázku, „ať si to užiju“.

Zajímavosti, zkušenosti a rady uživatelů: Jak mne ovlivnilo absolvování kurzu aromaterapie

Na začátku se vrátím zpět. Je rok 1994. Tehdy moje nemocná, ani ne tříletá dcera prohlásila: „Mami, tohle léčení je k‹ ničemu.“ Zkusila jsem na ni nějaké „ohromně logické dospělé argumenty“, a ona se na mě podívala a důrazně mi řekla: „U nás se léčí jinak, to co děláš, není léčení, to je hloupost.“

Zajímavosti, zkušenosti a rady uživatelů: Chcete být zdraví? Tak s tím konečně něco udělejte!!!

Znáte to… Ráno drnčí budík jako o život a vám se nechce z‹ postele. Včera jste šli pozdě spát, něco málo jste s ‹kamarády popili, cigaret bylo taky víc než dost. Máte žaludek na vodě. Šéf zas bude řádit, už včera neměl dobrou náladu. Ze zrcadla na vás civí kdosi cizí.

Zajímavosti, zkušenosti a rady uživatelů: Díky za Happy-Deo

Ráda bych se s vámi podělila o zkušenost s HAPPY-DEO. Nejsem příznivcem absurdních reklam a slibování nesmyslů, a proto se budu snažit co nejobjektivněji sdělit svůj úhel pohledu. Také přidám hodnocení zákaznic a členů rodiny.

Zajímavosti, zkušenosti a rady uživatelů: Dobrý den, pane Hadku,

rádi bychom přispěli do Vaší poradny malinkou zprávičkou. Jsme zrakově znevýhodnění maséři a velmi nás potěšil jak Váš přístup, tak přístup paní Drahušky Vaculové na letošních seminářích o aromaterapii v Praze, kde jsme doslova hltali Vaše povídání o tomto životním stylu a kde jsme se dozvěděli skvělé recepty, jak si zlepšit nejen zdraví, ale jak se zkrášlovat a udržovat hygienu, aniž bychom si škodili nějakými chemickými prostředky.

Zajímavosti, zkušenosti a rady uživatelů: Dobrý den.

Ráda bych se podělila o zajímavou zkušenost s přípravkem CANDIÖL. Mám jej v oblibě pro sebe i členy rodiny, a tak jsem se rozhodla využít tohoto zajímavého přípravku i pro psa.

Zajímavosti, zkušenosti a rady uživatelů: Óda na Sanitol

Vážený pane Hadku, dlouho jsem se vám již neozvala, protože Vaše výrobky jsou skvělé a mám tolik práce, že na pochvalu nebyl čas. Dnes jsem však dostala v balíku produkt, který považuji za geniální.

Zajímavosti, zkušenosti a rady uživatelů: Informace o cenách

Jak jsem se již zmiňoval na druhé straně obálky (Úvodní slovo Karla Hadka), ceny éterických olejů na světových trzích jakoby se zbláznily a mění se, bez velkého přehánění, ze dne na den.

Poradna

Atopický ekzém

Dobrý den pane Hadku, můj syn, kterému jsou nyní dva roky, trpí na atopický ekzém. Krom kožních projevů má i problémy s usínáním. Pokožka je na mnoha místech silně zarudlá a svědí tak silně, že nemůže spát. U lékaře jsme skončili na kortikoidech. Kortikoidy pokožku sice dočasně uklidní, ale po jejich vysazení jsme velice rychle tam, kde jsme byli, spíše je to ještě horší. Suchost pokožky kortikoidy neřeší, pokožka jako by byla stále sušší. Nachází se ve Vaší nabídce nějaký vhodný krém?

Škola aromaterapie: Glycerin

Dobrý den, obracím se na vás s dotazem, na který jsem jako laik nebyla schopna najít odpověď ani na internetu, ani např. v prodejnách s přírodní kosmetikou. Když jsem byla naposledy na kosmetice, moje kosmetička odsoudila přípravky obsahující glycerin. Ráda mám ve věcech jasno, takže jsem hledala na internetu, kde se názory velice různily

Zamyšlení: Výrobky v bio-kvalitě

Vážený pane Hadku, obracím se na Vás s dotazem. K maximální spokojenosti využívám vaše výrobky. Tím spíš mě zarazila informace (kterou jsem dostala od jedné známé kosmeticky), že pokud výrobky nejsou v bio-kvalitě, nemá valného významu je užívat, protože stejně obsahují různé nevhodné látky.

Zamyšlení: Vážený pane Hadku,

Vaši kosmetiku doma používám už léta a jsem s ní velice spokojená, až nadšená, a tak jsem sháněla ve svém okolí kosmetičku, která s Vašimi výrobky pracuje.

Na poslední straně: Propagační ceny

O tom, jak dělat úspěšnou reklamu, se stále vedou velice různorodé diskuse. Televize, rádio, časopisy, noviny, billboardy a já nevím, kdo ještě ji na nás chrlí téměř nepřetržitě.