Facebook Twitter YouTube E-shop Karel Hadek Aromafauna Aromaflora

Časopis

Celé číslo ke stažení

Časopis Aromaterapie - 2/2011

Názor: Zdroj psychosomatických traumat? Choroboplodní politikové!

Mnohá onemocnění jsou způsobena někdy přímo, jindy pak zapříčiněna či podstatně zhoršována psychickým stavem. Někdy se u nemocného podaří najít původ onemocnění v jeho těle, jindy však jakoby nemoc neměla naprosto žádný důvod. Zde potom mluvíme o psychosomatických onemocněních. Ta vznikají, pokud jedinec přijímá a vyhodnocuje informace přicházející ze svého okolí jako negativní.

Důvody negace mohou být samozřejmě subjektivní či objektivní. Množství impulsů je pak prakticky neomezené. Může to být např. dlouhodobý nesoulad v rodině, stejně tak pracovní přetížení, existenční strach a mnohé další. Počet psychosomatických onemocnění je i jistým obrazem společnosti.

Každá společnost je nějakým způsobem řízena a spravována. Řídícím prvkem společnosti je její vláda, parlament a další orgány státní správy. Podle kvality své práce, podle plnění úkolů ve prospěch společnosti a hospodaření se státními prostředky pak nejen utváří stav společnosti, ale formuje i nálady. Pokud se ohlédneme zpět a racionálně hodnotíme, kdo a jak nám vládl, nezbývá než konstatovat, že zde nebyly ani vlády levé, ani pravé, ani středové. Přesnější termín by byl populistické, prospěchářské, pletichářské, samoobslužné se zlodějskými prvky. Zjednodušeně by se dalo říci ekonomická mafie.  

Státní dluh nevznikl proto, že by si jeho vytvoření kterákoli strana vytyčila jako politický cíl, a proto byla většinou národa zvolena! Byly to politické trafiky, ve formě zbytečných úřadů, korupce na nejvyšších místech. Nekontrolovatelné rozhazování peněz daňových poplatníků bylo deklarováno jako investice. Rozkrádání státního majetku z pozice moci, tedy ničení hodnot vzniklých díky práci daňových poplatníků, ať již pro soukromý prospěch, či politické ambice, se stalo běžnou praxí. Za vytvoření státního dluhu ve výši kolem 130.000 Kč na každého občana České republiky se ani jeden z politiků zleva, středu, ani zprava nestyděl.

Dodnes se nestydí pobírat bohatě dimenzované odměny, jejichž důsledkem je další narůstání jimi způsobeného státního dluhu. Ani nyní, kdy je republika ekonomicky když ne na dně, pak nedaleko ode dna, nejsou ochotni přijmout racionální opatření. Místo aby vytvořili racionální předpoklady pro fungující stát, „podporují a narovnávají“ ekonomiku země tím, že hází pod nohy klacky malým a středním podnikatelům a sdírají kůži z těch, kteří hodnoty státu vytváří. Tedy z daňových poplatníků!

Plošné zvyšování daňového zatížení, bohužel nelze nazvat jinak, než ukázku buď neschopnosti, ne-li zlovůle. Historie nás učí, že stát může fungovat, pokud jsou hodnoty vytvářeny, nikoli likvidovány. Ekonomické „kalouskování“ sice může znít hezky, ale ekonomika se neřídí politickými proklamacemi a už vůbec není matematikou přímé úměry. V dobách globalizace je nezbytně nutné chránit oprávněné nacionální zájmy.

Pokud se podíváme o dvacet let zpět, Čína byla ekonomickou nulou. A dnes? S čínským zbožím se setkáváme na každém kroku. Samozřejmě, že značný podíl na tom má „schopnost“ všech bývalých vlád, za přispění řídícího centra EU, „vylepšovat“ podmínky pro podnikání tak, že větší firmy odchází do - jak legislativně, tak daňově - příznivějšího zahraničí, zatímco malé a střední svou byrokracií pomalu ale jistě činí konkurence neschopnými, tedy likvidují.

Vše je spojeno se vším, jeden nemusí vyrážet do Číny, pokud chce posoudit „úctu politiků“ k těm, co hodnoty vytvářejí. Stačí se podívat na české silnice. Nejen, že se na části z nich napakovali jejich stavitelé za přispění tehdejších vlád. Jejich údržba jako by nebyla žádoucí. Nejen, že stojí peníze, ale státu nic nevynesou. Pro vládu je jejich mizerný stav chlebodárným! Mafiánským způsobem plní „státní černou díru“ obhospodařovanou nyní dlouholetým expertem, panem Kalouskem. Za škody, které vznikají daňovým poplatníkům dezolátním stavem silnic na jejich majetku, tedy motorových vozidlech, stát kasíruje nejen část peněz ze zisku autoopraven, ale navíc i 20% DPH! Sicilská mafie je proti nim dle mého jen navoněný plyšový medvídek.

Takto bych mohl pokračovat přes ekologii všeobecně, speciálně pak ekologii provozu na poničených silnicích, hospodaření státem vlastněných podniků, zdravotnictví, státních zakázkách atd., až do nekonečna. Jediné, co mi z toho vychází, je, že takovéto vedení státu, permanentně traumatizuje psychický stav společnosti. Vzniká nespokojenost v současném životě, šíří se obavy z budoucnosti. Snižuje se tělesná výkonnost, vytrácí se motivace. Pochopitelně, že takováto politiky vytvářená psychotraumata zcela zákonitě oslabují imunitní systém každého takto postiženého občana. I zvýšená nemocnost je pak důsledkem. Za léčení by měli platit choroboplodní politikové vládních uskupení, nikoli postižený daňový poplatník!

Na otázku, kdo zde vládne, by dle mého bylo absurdní hledat odpověď v intencích politického vnímání, tedy levice či pravice. Z mého pohledu je politik povětšinou choroboplodný zdroj šířící ve společnosti psychosomatická traumata, v posledních letech pak přímo epidemickou formou.

Mluvíme-li o psychosomatických problémech či chorobách, jež správa státu svojí dlouhodobou traumatizující politickou činností aktivuje či dokonce vyvolává, nelze nezmínit chronické bolesti. Mohou to být bolesti hlavy či pohybového aparátu. Dále chronická únava, ztížené usínání až nespavost, nechutenství k jídlu spojené se zažívacími problémy. Mohou zde být i problémy neurologické. Psychická traumata se samozřejmě mohou projevovat i různými kožními problémy jako jsou např. ekzémy.

V posledních letech přibývá i projevů vandalismu, agresivity, jakož i majetkové trestné činnosti. Do nebe volající je státní podpora rozbujelého parazitování nepřizpůsobivých  na práci těch, kteří hodnoty vytváří. Psychosomatická traumata mohou vést i k narušení osobnosti. Pokud politické strany, jejich uskupení, či koalice, společnost traumatizují, nelze se divit, že reakce některých jedinců nemíří racionálně proti původcům ale proti celé společnosti!

Pokud se „nahoře“ peníze ztrácí zleva, zprava, z prostředka a dokonce i s „boží pomocí“ některých bohabojných politiků, pak by bylo divné, aby se nekradlo „dole“. Stát není schopen chránit majetek občana, daňový poplatník se však nesmí sám bránit! Jak výhodné právě pro politiky! Tak jak se nám vybarvují politici, stejně tak se nám zbarvují fasády domů a naše okolí „díky“ činnosti sprayerů. A vandalismus? Není snad velká část státního dluhu výhradně projevem politického vandalismu? Prosím tato konstatování nevnímat jako omluvu dané protiprávní činnosti, ale výhradně jako konstatování příčinných souvislostí. Fyzikální zákon akce a reakce působí nejen ve fyzice, jeho funkčnost lze pozorovat v různých obměnách i v běžném každodenním životě!

Vnucuje se otázka, co s tím dělat. Návštěva u lékaře v případě psychosomaticky způsobených chorob je vhodná až nutná. Může zde však lékař pomoci? Uzdravení je primárně podmíněno odstraněním traumatizujících faktorů! Možné receptování psychofarmak bych v tomto případě označil za apriori kontraindikované. Věci by jistě prospělo, kdyby dnes již lépe placení lékaři, když už neodešli, začali pečovat o zdraví společnosti i na této úrovni.

Myslím, že je povinností lékaře nejen srovnávat zlámané nohy, bojovat proti choroboplodným zárodkům, ale i napomoci deaktivovat choroboplodné zdroje, v tomto případě patogenní politiky. Daňový poplatník, či občan za pomoci lékařů jistě daleko lépe pochopí, že jeho zdraví, ať již tělesné či duševní, je značně závislé na tom, jak se chová za dané situace sám. Je nejvyšší čas i pro oblast vysoké politiky zavést podstatně přísnější hygienické podmínky. Účelem psychohygieny ve státě je pak likvidace zdrojů napětí, stresu či traumat.

Dané problémy je nutné řešit nyní, nikoli je odsouvat, či před nimi zavírat oči. I zde nám historie říká, že problémy s postupem času narůstají a jejich následné řešení je den ode dne obtížnější. Kdysi prováděnou akci „čisté ruce“, při níž si je politici ještě více umazali, by bylo vhodné nahradit vhodným léčením s následným uzdravováním. Přetížené doktory medicíny bych nechal nahradit doktory práv. Recept by měl na přechodnou dobu formu obžaloby. Doba se rychle mění, s ní i formuláře. Formulář receptu by se zaměnil na rozsudek a uzdravování by probíhalo v „chládku“. To aby se léčení politici nepřehřáli, až budou hledat prošustrované miliardy. Dlouhodobý chládek by snad zapůsobil i jako politická kastrace.

Politicky kastrovaný úředník by tak neměl šanci plodit společnosti nové traumatizující skutky. Ať již pro současnost, či pro budoucí generace. Takovéto uzdravování patogenních politiků bych viděl jako maximálně racionální investici části finančních prostředků získaných státem od daňového poplatníka.

Karel Hadek

 

Úvodní slovo Karla Hadka

Už je to nějaký ten pátek, co se sluníčko přehouplo přes rovník a po, jako vždy dlouhé, zimě začíná potěšitelně prohřívat kosti jak těm dříve, tak i těm později narozeným. Jaro s sebou přináší nejen teplo - prodlužují se dny a zvyšuje se naše aktivita.

Novinky: Želatinové tobolky

Dnes se nechci zabývat probíráním otázky, zda je možné používat éterické oleje vnitřně, či nikoli. Konec konců zde je odpověď jasná. Spíše se stále opakuje otázka, jak to učinit.

Novinky: Lipiosérum

Lipio rodinka se rozrůstá

Novinky: Sliby jsou (polo)chyby...

Když jsem se v posledním loňském čísle časopisu Aromaterapie rozepisoval o firemnímstěhování, pár řádků jsem věnoval nejen jarnímu úklidu, ale i dni otevřených dveří.

Novinky: Loučení s růžovým dřevem

Když jsem letos v březnu objednával olej z růžového dřeva, místo jeho dodání jsem dostal upozornění, že rostlina, ze které je vyráběn, Aniba rosaeodora var. amazonica, se dostala na seznam CITES.

ČTENÍ NEJEN PRO TĚHOTNÉ....

Téma: Může za to krém?

,,Budu potřebovat jiný krém, udělaly se mi pupínky na bradě a to se mi nestává, nikdy předtím jsem je neměla…“ může si občas povzdechnout některá z klientek. Je to však opravdu vina krému?

Téma: Lepší než čaj?

Čaj jako nápoj provází člověka od nepaměti. Nejpozději v dobách, kdy se naši předkové naučili zacházet s ohněm a vařit vodu, přestaly rostliny sloužit jen k přímé konzumaci a našly použití při přípravě nápojů.

Téma: Význam aromaterapie v léčbě AKNÉ

Mnozí z nás si kladou otázku, zda akné souvisí s dospíváním a je v tomto období samozřejmostí, nebo zda není něco v pořádku. Akné je onemocnění mazových žláz hormonálního původu a jako k takovému bychom k němu měli přistupovat.

Téma: Může vlasovou kosmetiku AKH používat i profesionální kadeřnice?

K častým dotazům ohledně vlasové kosmetiky AKH patří otázky na pěnivost mycího vlasového oleje, neboť jsme zvyklí, že téměř všechny běžné chemické šampony při nanesení pění.

Lékař radí: Nebezpečné a podceňované chlamydie

Chlamydie jsou skutečnou hrozbou a moderní epidemií. Z oficiálních zdrojů víme, že se u člověka vyskytují tři druhy těchto zvláštních bakterií: Chlamydia trachomatis, způsobující pohlavní infekce, Ch. pneumoniae, vyvolávající zápaly plic a konečně Ch. psittacis, která působí oční záněty.

Lékař radí: Svlékl jsem bílý plášť

Kniha pro tělo i duši

Poradna Karla Hadka: Aloe má pokračování...

V minulém vydání časopisu Aromaterapie jsem odpověděl na dotazy čtenářů, které se týkaly námi nabízeného Aloe Vera gelu. Spíše než „odpověděl“, bych mohl říci, že článek vyvolal další vlnu dotazů.

Poradna Karla Hadka

UPOZORNĚNÍ: AROMATERAPIE KAREL HADEK NENÍ ATOK!

Od chvíle, kdy se ve zprávách televize Nova objevilo upozornění, že Opalovací olej Baby OF 15 firmy Cosmetics ATOK International s.r.o., nesplňuje zákonný požadavek o obecné bezpečnosti, se velice často stává, že si jej spotřebitelé dávají naprosto neopodstatněně do souvislosti s firmou AROMATERAPIE Karel Hadek s.r.o.

Poradna Karla Hadka: Karpální tunely

Poslední dobou se množí dotazy na bolesti způsobené v oblasti karpálních tunelů. Jedná se o prostor mezi kůstkami v zápěstí. Tímto volným prostorem prochází k prstům ruky šlachy, jakož i nerv. Právě ten se z mnoha důvodů může stát zdrojem bolestivých projevů spojených s brněním či mravenčením prstů.

AROMA tip: POMERANČová kůže?

V horkém létě má toto ovoce osvěžující účinek a jeho vůně nám zlepší náladu. Ale tzv. „pomerančová“ kůže vytváří vrásky starostí i hodně mladým a štíhlým dívkám. Ano, řeč bude o celulitidě.

AROMA tip: Získejte si sluníčko na svoji stranu

Všichni se těšíme na dovolenou, na prázdniny, na úžasný pobyt u moře. V posledních letech nás ale odborníci stále častěji varují před nadměrným sluněním bez ochranných opalovacích přípravků a před nebezpečím rakoviny kůže. Zdůvodňují své obavy stále se ztenčující ozónovou vrstvou, která chrání naši planetu před škodlivou složkou slunečního záření.

Názor: Diagnóza?

Někdy na začátku března jsem byl požádán PhDr. Milanem Koukalem z redakce měsíčníku 21. STOLETÍ, zda bych byl pro jejich časopis ochoten napsat pár řádků o aromaterapii. Příspěvek by měl být uveřejněn v kontroverzní rubrice Vědecká tabu, kde se objevují současně dva rozdílné názory.

Názor: Aromaterapie po 30 letech

V době, kdy jsem s aromaterapií začínal, tedy na počátku 80. let minulého století, byla záležitostí celkem neznámou. Po zhruba 30 letech se situace značně změnila. Nejen proto, že nabízí v mnoha oblastech účinné řešení zdravotních problémů, ale v jistém slova smyslu ji lze chápat jako návrat člověka tam, kde má své kořeny. Tedy k přírodě.

Názor: Zdroj psychosomatických traumat? Choroboplodní politikové!

Mnohá onemocnění jsou způsobena někdy přímo, jindy pak zapříčiněna či podstatně zhoršována psychickým stavem. Někdy se u nemocného podaří najít původ onemocnění v jeho těle, jindy však jakoby nemoc neměla naprosto žádný důvod.

Napsali jste nám: Hledá se zdravá žena

Před svatbou dcery mi na preventivní gynekologické prohlídce lékař diagnostikoval cystu na vaječníku velikosti 6 x 7 cm. Ne, že bych neměla žádné zdravotní potíže, ale občasné píchnutí v podbřišku jsem spojovala s náročností předsvatebních příprav.

Napsali jste nám: Zlepšení poštovních služeb

Jak známo, naše zásilky k zákazníkům odcházejí jako „obchodní balík“ prostřednictvím České pošty. Ta nyní zavádí novou službu. K zásilce přikládáme i číslo Vašeho mobilu a pošta Vás v den doručení upozorní formou SMSky.

Napsali jste nám: Křehké lahvičky

Dobrý den, v první řadě se Vám musím svěřit, že jsem dlouhodobou odběratelkou Vaší kosmetiky, olejíčků a vůní. Moc Vám ve Vaší práci fandím, „pěju“ o Vás všude kolem jen samé chvály a nemám důvod, proč tak nečinit.

Rozhovor: Vzpomínka na docenta Feřteka

Na našeho významného dermatologa, jehož 12. výročí úmrtí si připomeneme v červenci, vzpomíná MUDr. Karel Fahoun, DrSc. Dozvíte se i o historii Ústavu lékařské kosmetiky v Praze, v jehož čele stál.

AromaFauna: Novinky pro zvířata

V září 2010 jsme představili novou kosmetickou řadu AromaFauna určenou pro zvířata a duben 2011 vám přinesl novinky, které jste požadovali.

AromaFauna: Klíšťata, blechy a repelenty

Začíná sezóna klíšťat, blech a komárů. Jak si pomoci a jak pomoci zvířatům?

AromaFauna: Svrab v koňských rousech

Asi před šesti měsíci jsem objevila u našeho koně Faraona, irského coba, v rousech svrab. Ihned byla zahájena léčba odčervením a antibiotiky. Ovšem účinek to nemělo zase až tak ,,účinný“.

AromaFauna: Terária, jejich obyvatelé a aromaterapie

Co víme o životě v teráriích? Většinou je máme spojené s ještěrkami, hady, pavouky. V teráriích se snažíme cizokrajným zvířatům vytvořit kvalitní životní prostředí. Většina těchto zvířat je odchycena ve volné přírodě, přepravena na záchytnou stanici a odtud transportována dopravními prostředky mnoho tisíc kilometrů, do dalších stanic a následně do obchodů a ke svým obdivovatelům.