Facebook Twitter YouTube E-shop Karel Hadek Aromafauna Aromaflora

Časopis

Celé číslo ke stažení

Časopis Aromaterapie - 1/2013

Slovo odborníka: Budeme vás strašit, budeme vám lhát…

Když jsem dopisoval druhou stránku minulého, tedy vánočního vydání časopisu Aromaterapie, blížily se nejen Vánoce, ale i Nový rok. Za sebe i za zaměstnance jsem všem čtenářům přál do nového roku pevné zdraví, a také aby ten letošní rok byl rokem úsměvů. Na tom si skálopevně trvám! I když občas musím konstatovat, že by jeden nejraději plakal. Stačí se podívat na nová legislativní nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES). Dary přírody, které do dneška pomáhaly odstraňovat problémy ať již kosmetické, či zdravotní tak již nesmí činit! Náhle se, z rozhodnutí nějakých europsychopatů, stávají „chemickými látkami“, a tudíž zdrojem nebezpečí. Co k tomu dodat? Vždy, když jsem řešil nějaký úkol, pomohl mi pohled zpět, pohled do historie. Učinil jsem tak i nyní. A nemusel jsem chodit nijak daleko. V počátcích minulého století zazněl výstřel z Aurory, který nejen pozměnil svět, ale díky soudruhům jako byli Lenin, Stalin a dalším zločincům začaly vycházet i zločinné zákony. A taky padat hlavy milionů těch, kterých se daná garnitura chtěla zbavit. O pár let později se po Evropě začal plížit hnědý mor. Zločinec s knírkem pod nosem jménem Hitler obral o život miliony lidí a dalším milionům přinesl utrpení. Hlasitě proklamoval budování čehosi, avšak výsledkem budování byla zničená Evropa. Pomalu bych zapomněl dodat, že jinak byl i tento zločinec celkem prima chlápek. Lidé (byli to lidé?) ho měli rádi, i za něho bylo vše regulováno zákonem. Dokonce prý býval i pořádek… Nelze se divit! Bez zákona by byl chaos všude. Také mnoho dnešních psychopatů a europsychopatů, kteří jsou přesvědčeni o tom, že sám Bůh je pověřil, aby spasili lidstvo, by nemohlo existovat bez parazitování a obohacování se o peníze daňových poplatníků. A tak i v 21. století, v roce 2013, jsou občané nejen České republiky, ale všichni občané Evropské unie považováni za méněcenné (nojo, co se dá dělat, každý přece nemůže být árijec) a komisaři EU se o ně musí za každou cenu postarat.

A tak vydají bruselská nařízení a výrobcům nezbývá, než zákazníky strašit a lhát jim. Novou povinností výrobce či distributora je dodávat k zakoupeným éterickým olejům i to, co oni nazývají „bezpečnostní listy“. Při neuposlechnutí hrozí obrovské finanční sankce, případně i uzavření firmy. Já osobně bych ony „bezpečnostní listy“ při posuzování jejich obsahu nazval naplněním trestného činu Šíření poplašné zprávy, podle § 199 trestního zákona. Cituji zákon: „Toho se dopustí pachatel, který úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá.“ Stovky dotazů od znepokojených klientů firmy, ať již telefonických, či formou mailu jsou dle mého zcela evidentním důkazem, že jmenovaný trestní čin byl spáchán. Bohužel, zatímco eurobruselské právo je v protektorátu Česká republika vymahatelné, české právo v Bruselu nikoli! Rovněž tak bych označil tyto pamflety za „zločin proti ekologii“. Bezpečnostní listy jsou snůška absurdit a nesmyslů, jež musí mít i papírovou formu. Asi bude vhodné uvést pár příkladů.

Seznamovat kohokoli s plodem pomeranče by bylo nošením dříví do lesa. Usmívají se na nás v každém supermarketu. Věděli jste však, že jejich slupka obsahující pomerančový éterický olej (Citrus aurantium dulcis Peel Oil), je kombinací rakovinového nádoru a jaderné katastrofy v Černobylu? Nevěděli? To nic, já to také netušil. Tohoto dojmu jsem však nabyl po zhlédnutí strašidelného „bezpečnostního listu“ pro spotřebitele. První symbol nám prozrazuje, že se jedná o nebezpečnou hořlavinu. A je jedno, zda si kupujete 1 ml, 10 ml či cisternu o objemu 10 000 l. Vykřičník v kosodélníku bych nejraději dal vzhůru nohama a nalepil na čela autorů daných „esejí“, možná by EU-komisaři pochopili, co je tím míněno. Neudělám to! Všechny tělesné orgány jsou na rozdíl od EU-komisařů životně důležité a požívají mé vážnosti! Onen znak, v dané poloze, pak vyjadřuje „Dráždivé nebezpečí“. Ano pomerančový olej obsahuje terpeny, ty mohou dráždit pokožku, ale pomerančový olej nejsou jen terpeny, to je přírodní komplex! Nyní již se klepu strachy, kdy budeme muset jít pro pomeranče do supermarketu oblečeni v protichemickém obleku a samozřejmě za asistence minimálně dvou hasičských sborů. Co ale s pomeranči dál…? Při jejich loupání se uvolňuje pomerančový éterický olej, tedy nebezpečná hořlavina, který chtě nechtě stříká kolem dokola! Co kdyby tato hořlavina postříkala roličku toaletního papíru? Začínám mít obavy o světový mír… Kdysi, kdesi jsem slyšel cosi o válečném požáru. A pokud se dostane pár kapek na ruce… Nebojte, naše zdravotnictví je na výši, amputace již nebolí. Dávají prý, jako náhražku, robotické ručičky, a těm již není pomerančový olej nebezpečný. Jsou prý zdarma, a pokud ne, pak jistě na ně potřební dostanou evropské dotace. Další dva nakreslené symboly znamenají „nebezpečné pro zdraví“ a „nebezpečné pro životní prostředí“. Nestálo by za to, aby „diktátoři dobra“ z Evropského parlamentu a Rady (ES) zakázali pěstování pomerančů? Jaká to klika, že Brazílie není v EU! Myslím, že v tomto kontextu, by jak zdraví lidí, tak životnímu prostředí spíše prospělo rozšířit Bohnice a za peníze daňových poplatníků tam umístit autory podobných eurobludů.

Nemíním se zde věnovat všem éterickým olejům a směsím, které z nich vyrábíme. Jen pro informovanost čtenáře věnuji pozornost jedné z nich. Jmenuje se ATEMOL. Obsahuje éterické oleje rostlinného původu, které jsou známy antivirálními a antimikrobiálními účinky. Také uklidňují spazmata hladkého svalstva. Selsky a česky vyjádřeno působí proti kašli. Směs je určena k inhalacím, nechá se použít k přípravě masážních olejů či balzámů a může být prospěšná, i pokud ji aplikujeme orálně. Dle nařízení bruselského božstva však ATEMOL musí působit úplně jinak! Při vniknutí do dýchacích cest může ATEMOL způsobit smrt. Že lahvičkou ATEMOLU o objemu 10 ml, který „je vysoce toxický pro vodní organismy“, lze nejspíše otrávit světové oceány, je také rozhodnutí čímanů z Bruselu. Následují další lahůdky: Zamezte vdechování, používejte ochranné rukavice (že by na nos?) ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.“ Já už bych jen dodal, že pokud si koupíte ATEMOL, nebylo by od věci uzavřít smlouvu s Janem Žižkou z Trocnova, že vám postaví proti ATEMOLU i vozovou hradbu. Dále tam stojí černé na bílém: „Při nadýchání (že by do policejního balónku?): Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Zajistěte lékařské ošetření“. Hadku, Hadku, ty jsi ale provokatér! ATEMOL si kapeš pravidelně v ložnici na kapesník a vdechuješ celé noci. A ráno pak nejsi mrtvý a drze si užíváš důchodu, provokuješ svým zdravím okolí, a dokonce ani na lékařskou pohotovost nezavoláš. Kdyby tak v Bruselu věděli, že na ně takhle kálíš, ba dokonce odmítáš po inhalaci ATEMOLU i zemřít, a naopak si s ním upevňuješ zdraví.

Co dodat? To, co jsem uvedl, je příklad jen dvou preparátů. Jak jsem se již zmiňoval, toto se bohužel týká všech éterických olejů či směsí z nich vyrobených. U některých z nich můžete dokonce objevit i symbol proklamující, že se jedná o žíravinu. Tím to ale nekončí! Brzo budeme muset i uvádět, jak často lze používat např. krém na obličej, a dokonce kolik nejvíce se ho bude moci použít na 1 cm2 pokožky. Ještě netuším, jestli obdržíme i „Europrůkaz plošné velikosti ksichtu“ a zda jej budeme hradit z vlastní kapsy, či i na něj budou poskytovány tzv. evropské dotace. V dokumentaci také budeme muset nejspíše uvádět grafiku partie, na kterou je preparát určen. To je ale průšvih. Já vůbec, ale vůbec neumím malovat. Celkem obstojně ale umím fotit. A tak asi abych již dnes začal shánět dobrovolníky i dobrovolnice, nikoli však nezletilá dobrovolčata, jejichž pohlavní orgány mi budou dobrovolně modelem, ať již nastojato či naležato, jako eurounijní povinnost pro preparáty typu HY-INTIMAHY-INTIM HINTIMISS či další. Tajně doufám, že se mi z řad čtenářů časopisu Aromaterapie ozve nějaký akademický malíř, který tuto nelehkou a palčivou záležitost za mě převezme.

Na závěr bych si dovolil ještě jednu úvahu vycházející z historie. Pokud by bylo možné zeptat se Lenina či Stalina, proč páchali svoje zločiny, jistě by nechápali moji otázku. Z jejich pohledu dělali „správnou věc“. A jejich „parlamenty“ jim v tom svými zákony pomáhaly. Zcela jistě by naprosto stejně reagoval „lidový vůdce“ Adolf Hitler. Jistě ani on sám sebe za lumpa či zločince nepovažoval. Konec konců, za jeho éry on nic nedělal, on byl „jen muzikant-idealista“. I zde byl zákonodárným jakýsi odvar dokonce voleného parlamentu. Není tedy důvod, aby dnes Evropský parlament a Rada (ES) pracovaly dle jiných principů. Malý rozdíl zde ale nutno zmínit. Zbraněmi dnes nejsou tanky a děla, ale ekonomika. Díky absurdní politice zmiňovaných evropských organizací (zatím) nejsou „produkováni“ mrtví, ale „jen“ noví nezaměstnaní.

Před koncem války se v tehdejším „Protektorátu“ objevil plakát „Zachvátí-li tě, zahyneš“. Díky bruselskému diktátu, díky ztrátě státní suverenity, jsme se pomalu, ale jistě stali protektorátem Bruselu. Vše je „inovováno“, vše je „aktualizováno“. Dle mého je načase i aktualizace onoho plakátu.

A co ony bezpečnostní listy? Na vlakové cisterně, snad i na sudu o objemu 200 litrů bych je chápal.

Ale u lahvičky s 10 či 20 ml se dle mého jedná jen a jen o absurdní direktivně vzniklý ekologický odpad. Zda mu budete věnovat pozornost, ponechám jen a jen na vás. Vlastnosti a účinnost éterických olejů jsou dány jejich přírodním původem, jejich biochemismem. Jsou ověřeny tisíciletým používáním, kdy sloužily jak k prevenci nemocí, tak k jejich léčení. Tyto dary přírody pro zachování zdraví zde byly dříve než farmaceutický průmysl, dříve než Evropský parlament a Rada (ES) a jejich lobby. Stejnou tradici mají i v kosmetice. Na těchto faktech zvůle Bruselu nemůže nic změnit! A tak doporučuji vhodit milý bezpečnostní list do kontejneru s papírovým odpadem. I takovýto odpad je nutné recyklovat, když již vznikl, když jste ho museli z vlastní kapsy zaplatit. V likvidaci a možné recyklaci vidím jeho jedinou reálnou hodnotu.

Karel Hadek

 

Úvodní slovo Karla Hadka

Čtyři roční období, tedy jaro, léto, podzim a zima se nám střídají s neměnnou pravidelností, dalo by se říci od nepaměti.

Novinky: Doobjednávky

Každému se může stát, že po odeslání objednávky si vzpomene, že by rád ještě nějakou tu opomenutou maličkost, či nově vzniklou potřebnost připojil ke své původní objednávce.

Novinky: E-mailové adresy

V minulém čísle časopisu jsme oznamovali, že budeme mít nové webové stránky, e-shop a účetní program.

Novinky: Lipio-Karloff

Cesty Páně jsou někdy prostě nevyzpytatelné. A neb, kam čert nemůže, tam nastrčí ženskou. Těmto dvěma větám přesně odpovídá vznik nového preparátu LIPIO KARLOFF.

Novinky: OLEOSOL PEDI

V minulém čísle časopisu Aromaterapie jsme vám představili celou sérii novinek masážních balzámů Oleosol. Mnozí z vás měli možnost, v rámci vánočních nákupů, se s touto novinkou seznámit. Tisíce preparátů OLEOSOL BAL cestovalo díky Ježíškovi ze Kšic do všech koutů republiky.

Novinky: Samea

Po obrovské oblibě, které se těší ORANGE-SANITOL, se roztrhl pytel s dotazy, zda by bylo možné vyrábět i další ekologické čisticí prostředky pro domácnost. Odpovědi na tyto dotazy byly ale celkem jednoznačné. Tedy nikoli.

Novinky: Ohlas „králíčka“

Milí čtenáři voňavého časopisu pro krásu a zdraví Aromaterapie, jako pokusný králíček, v mém případě rodu ženského, bych se s vámi ráda podělila o svůj zážitek se semínky. Jééééé, nebude to za dveřmi ložnice, ale za dveřmi kuchyně, jde totiž o moučku směsi rostlinných semínek.

Novinky: PARFÉMY

Šest novinek, které vás mohou provázet po celý den. Ano, jde o parfémy, ale ne ledajaké. Nejsou to syntetické vůně, ale opět čistě siličné vůně z květů, plodů, listů, kůry, kořene, pryskyřice.

Slovo odborníka: Budeme vás strašit, budeme vám lhát…

Když jsem dopisoval druhou stránku minulého, tedy vánočního vydání časopisu Aromaterapie, blížily se nejen Vánoce, ale i Nový rok. Za sebe i za zaměstnance jsem všem čtenářům přál do nového roku pevné zdraví, a také aby ten letošní rok byl rokem úsměvů. Na tom si skálopevně trvám! I když občas musím konstatovat, že by jeden nejraději plakal.

Slovo odborníka: Sbírka zákonů č. 350/2011

ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

Slovo odborníka: TESTOVÁNO – NETESTOVÁNO?

Vždy, když jsem na stránkách časopisu Aromaterapie psal na téma „testováno na zvířatech“, jsem dle nejlepšího svědomí uváděl, že u kosmetiky s logem KH se nejedná o kosmetiku testovanou na zvířatech.

Slovo odborníka: Levandulový olej

Není překvapením, že levandulový olej je v kosmetice velice oblíbený a nachází v ní široké uplatnění. Je možné ho s úspěchem použít pro ošetřování všech typů pleti, se zvláštním doporučením pro přecitlivělou pokožku, akné a kuperózu. Levandulový olej podporuje obnovu kožních buněk a slouží jako přirozený omlazovací prostředek.

Zkušenosti a rady: Zkušenosti z Novosibirsku

Naše rodina nakupuje výrobky Vaší společnosti už tři roky. Používáme pleťové krémy, krémy na ruce, rostlinné oleje, různé koupelové oleje, vlasové oleje a mnoho dalších přípravků. Během celé této doby jsme nezpozorovali žádné nežádoucí účinky, jen pozitivní.

Zkušenosti a rady: Dobrý den, vážený pane Hadku!

Dovolte mi, abych jménem celé své rodiny vyjádřila nejhlubší vděčnost za Vaši dlouholetou práci, jež vedla k těmto nádherným výrobkům. Kupujeme produkty firmy „Karel Hadek“ roky a během té doby jsme nezaznamenali jediný negativní výsledek – pouze pozitivní efekty!

Zkušenosti a rady: Tanaderm

Je tomu již několik let, kdy jsem trpěla úporným ekzémem na chodidle pravé nohy. Tvořící se puchýřky svěděly a bolely, během několika dnů se slévaly do větších puchýřů a kůže praskala. Pomáhalo jen propíchnout, opakovaně vymačkat a hledat další záškodnické puchýřky. Pak najednou, po jakýchsi tabletkách, vše odeznělo.

Zkušenosti a rady: Atopický ekzém

Milí čtenáři naší voňavé „Aromky“, prožili jste někdy lásku na první pohled? Já ano, dokonce doslova a do písmene na vlastní kůži!

Zkušenosti a rady: Zubní olej «Karel Hadek» rozšíření oblasti použití

O skutečnosti, že je ZUBNÍ OLEJ «Karel Hadek» vynikající prostředek pro péči o ústa a zuby, nebudu psát, to je zřejmé a dobře známé. Chci psát o dalších možnostech jeho použití, o případech, kdy ZUBNÍ OLEJ může opravdu pomoci.

Zkušenosti a rady: Vaše reakce

Dobrý den, paní Švorcová, velice, velice Vám děkuji za krásný začátek pracovního dne – začetla jsem se, až jsem zapomněla na to, že jsem v práci. Vytisknu si to a beru s sebou na víkend do školy – tím Vám udělám reklamu, neboť se o časopis samozřejmě podělím s kolegyněmi-kamarádkami.

Zkušenosti a rady: Díky.

Dobrý den, nedávno jsem po telefonu mluvila s paní Švorcovou, abych si nechala poradit ohledně správného použití preparátů, které jsem si chtěla od firmy KH, zakoupit. Nechtěla jsem totiž znovu psát svůj dotaz mailem, protože by to bylo již potřetí během velmi krátké doby.

Zkušenosti a rady: Vazivové výrůstky

Dobrý den, používám vaše preparáty (oleje, masti) a jsem s nimi velmi spokojena. Chci se s Vámi podělit o velmi zvláštní zkušenost s použitím krému proti celulitidě. Jedná se o krém CELLU-THERAP v bílém kelímku se zelenými nápisy.

Zkušenosti a rady: Aromaterapie, královna kosmetiky a zdraví

„Ono to vážně zabralo!“ „Ze začátku jsem tomu nevěřila, ale stal se zázrak.“ „Ta vůně, to je nádhera.“ „Ten zánět močáku opravdu zmizel.“

Zkušenosti a rady: Aromalampa Nefertum

Aromalampa Nefertum vznikla jako přirozená reakce na neutěšené zkušenosti s různými aromalampami, které jsem denně používal při práci s čakrami. Nespokojenost s vlastnostmi aromalamp mne vedla k rozhodnutí vyrobit si svou vlastní, která bude splňovat mé potřeby.

Poradna

Koutek pro maminky: Maminkám a nejen jim

Milí příznivci hádkovských voňátek a mazátek, již delší dobu používám s velkou spokojeností všechny možné preparáty z dílny pana Hadka. A protože každá životní etapa s sebou nese jiné potřeby, nalézám se právě v období testování preparátů a éterických olejů vhodných k péči o děti. V poslední době našly v naší koupelně místo následující lahvičky.

AromaFauna: Artico Danetta Goddess – Český junior šampion a Klubový junior šampion

Artík – moje „aroma dítě“ – dospěl a ve svých 13. měsících získal titul Český junior šampion a Klubový junior šampion!!!

AromaFauna: Dobrý den, paní Michaelo!

Chci vám poděkovat za Vaše rady. Jsem z Ruska, v listopadu jsem se na Vás obrátila o radu ohledně problému s mým psem plemene mini toy-teriér.

AromaFauna: FAUNA CELIBAT

Milé čtenářky a vážení čtenáři. Vlastním malou smečku chlupatých mazlíčků plemene Shih-tzu. Jak fenky, tak i dva psy. Mám je moc rád a beru je jako členy rodiny.

AromaFauna: Silice a kočky

Milá paní Švorcová, chtěla bych se s Vámi podělit o střípek zkušeností s éterickým olejem a kočkami.