Facebook Twitter YouTube E-shop Karel Hadek Aromafauna Aromaflora

Časopis

Celé číslo ke stažení

Časopis Aromaterapie - 1/2012

Slovo odborníka: Srovnání moderní a přírodní medicíny, jejich možnosti i omezení

Abychom se úspěšně a efektivně mohli léčit a zbavit se svých bolestí a problémů, musíme vědět, jakou cestou se dát, abychom došli co nejdříve k cíli. Většina lidí nemá dostatečné informace, a proto hledá, zkouší. Mnohdy záleží na štěstí, na jak dobrého léčitele či lékaře narazí. Každá léčebná metoda má své výhody i nedostatky. Je dobré si je uvědomit, využít jejich předností a vyvarovat se chyb při léčbě. Vyvarovat se léčby, která nevede k návratu zdraví.

Moderní medicína je velmi efektivní a vynikající v léčbě akutních nemocí. To znamená, že odebírá energii (jang) ze zánětu. Buďme vděční, že ji máme, a to na velmi vysoké úrovni. České lékařství patří opravdu ke světové špičce. Lékařská věda vynalezla účinné metody a prostředky na nemoci, na které se dříve běžně umíralo, jako například cukrovka, astma, alergické šoky a další. Určitě bychom nebyli úspěšní při léčbě prasklého slepého střeva pitím čajů a přikládáním obkladu. Pokud jsme těžce nemocní nebo umírá naše dítě, chceme, aby byla léčba úspěšná a rychlá a je jedno, jakým způsobem. Proto musíme složit hold lékařům a vědeckému výzkumu, díky kterému posouvají možnosti léčby dříve smrtelných chorob.

Lékařská fakulta je nejnáročnější a nejdražší vysokou školou, a tak ji můžou vystudovat opravdu jen ti nejlepší z nejlepších. Važme si našich lékařů, ale neuctívejme je jako bohy! To, co řekne pan doktor, nemusí být pravda. I lékaři mají jen omezené znalosti a neznají všechny možnosti a způsoby léčby. Znají jen to, co se naučili ve škole. A navíc můžou léčit jen způsobem, který je dán zákonem. Můžou léčit pouze pomocí chemikálií, léků. Bohužel, lékaři navíc nejsou adekvátně finančně ohodnoceni a to může vést i ke korupci. V praktické medicíně, se kterou se denně setkáváme, je stále znatelnější vliv farmaceutického průmyslu. Jeho chamtivost a mamon. Věřím, že většina lékařů má opravdu snahu a touhou pomoci, ale velmi dobrá reklama a vymývání mozku ovlivňuje nejen pacienty, ale i lékaře. Ti pak mnohdy v dobré víře (věřím, že opravdu jen někteří cíleně ze zištných důvodu) předepisují velké množství léků, a mnohdy drahých léků.

Máme strach ze smrti, a proto je to výnosný obchod. Obchod se strachem. Farmakoprůmysl, stejně jako jakékoli jiné podnikaní, má prvotně na zřeteli zisk a stálé zvyšování svých příjmů. Proto je žádoucí, aby pacienti, odběratelé, kupovali co nejvíce co nejdražších drog.

Úmyslně jsem použil lékárenský termín pro účinné látky v lécích, ale princip je stejný jako u narkotik. Zajistit si co nejvíce stálých, dlouholetých odběratelů. Prostě je v jejich zájmu, aby pacienti měli chronické, dlouhodobé obtíže. Jediná rada zní: Pokud jste se nevyléčili moderní medicínou do několika měsíců, najděte si jinou, alternativní léčbu, která bude účinnější. Moderní medicína je prostě žalostně neúspěšná při léčbě chronických nemocí. Umí jen vykompenzovat příznaky (odstranit bolest), a tím odsouvat řešení problému na později. Nevyléčí, nedoléčí. Stav pacienta se zhoršuje a končí ve velkých bolestech, na které už nic „nezabírá“. A díky zažitým léčebným stereotypům a neochotě něco měnit přibývá stále více nemocných lidí. Neúspěšnost moderní medicíny v této oblasti je přirozená, protože má tradici jen asi 150 let, a proto zatím cestou pokus-omyl zkoumá, jakým způsobem tyto nemoci léčit. A protože lékaři nevědí proč, ale musí znát vše, setkáváme se s formulováním příčin jako – je to geneticky dané, je to od uskřípnutého nervu atp. Pacient je uklidněn, že se s jeho problémem nedá nic dělat, a tiše trpí.

Celostní medicína (TCM, Ajurvéda, Homeopatie, Aromaterapie atd.) má naopak velmi dobré výsledky při léčbě chronických obtíží. Celostní medicína, oproti moderní medicíně, se nezabývá jednotlivými nemocemi, ale harmonizací celého organizmu a zdravím. Díky tisíciletému analytickému výzkumu se nalezly nejúčinnější metody k vyladění a navrácení správné činnosti těla. To znamená, že tyto léčebné metody jsou si plně vědomy skutečnosti, že žádné léky a léčebné postupy neléčí! Jsou jen pomocnými prostředky ke stimulaci samoléčebných procesů těla. Tělo je velmi dokonalý stroj. Samo se dokáže opravit. Regenerovat. Musí mít ale k této činnosti čas! Proto klade velký důraz na prevenci. Když jsme zdraví, nedostaneme nemoc, a tak ji ani nemusíme léčit.

Chronické nemoci jsou jinového (chladného, pomalého) charakteru. To znamená, že většinou je hlavní příčinou nedostatek jangu. Ohně. Energie. Chuti do života. Proto další podávání léku jen dále zhoršuje stav (léky, injekce, operace odebírají jang). Zbavují bolesti a zkreslují vnímání reálného zdravotního stavu a dále zvyšují toxické zamoření, otravu těla. Povrch těla klientu je většinou studený a lepkavý od potu. I když oni bolesti sami necítí, protože i jejich vnímání je umrtvené. Jsou ve stresu, a to jak v psychickém, tak i v tělesném. Nervové napětí stáhne svalovou hmotu, a tím brání rádnému prokrvování. Neprokrvené orgány jsou špatně vyživovány, a tak se dostávají do krize a špatně pracují. Jsou v křeči.

Představte si třeba lýtkový sval. Je zdravý. A když do něj chytneme křeč, bude stále stejně zdravý jako předtím. Určitě si ale nepůjdete zaběhat a nebudete podávat kvalitní výkony. Musíte se nejdříve křeče zbavit. Můžete si vzít buď uklidňující medikamenty a čekat, až bolest přestane (ale křeč tam bude i nadále), případně použít nějaké to mazání. Další možností je sval do bolesti natáhnout a tím jej uvolnit. Všichni dobře víme a cítíme, co je nejúčinnější. Jak ale uvolnit stažení, chlad vnitřních orgánů? Dodat jim krev a energii? Toho lze dosáhnout nejúčinněji, cíleně, pomocí akupunktury, nebo RT. Masáž je zase velmi účinná na prokrvení periferie, odplavení jedu a zklidnění tělesného i psychického stresu. Prostě pokud je tělo v napětí, nemůže dojít k regeneraci.

Tradiční čínská medicína formulovala tři hlavní pilíře zdraví. První pilíř je zdravá psychika – nejdůležitější je mít v pořádku nervy. Žádný stres, být v pohodě a užívat si života. Vychutnávat si ho. A proč jsou nervy nejdůležitější? Určitě si všichni pamatujeme, co nám dělal žaludek, když jsme měli strach před nějakou zkouškou. Břicho jsme měli stáhnuté od strachu, neměli jsme chuť na žádné jídlo. A když jsme něco snědli, bylo nám špatně. Jídlo se špatně trávilo. Zkyslo. I kdyby bylo jídlo sebelepší a naše tělo fungovalo sebelépe, naše emoce, nervy nás ovlivní natolik, že pokud v tomto stresu budeme příliš dlouho, vzniknou časem žaludeční, vředy, střevní záněty, překyselení a živiny z jídla se nebudou vstřebávat. Prostě onemocníme a bude nám stále hůř.

Druhý pilíř je zdravé tělo – udržujeme co nejlepší výkonnost všech orgánu, aby správně plnily své úkoly a činnosti pro správný chod celého těla. (Fyzioterapie, masáže, akupunktura…) Třetí pilíř je správná výživa – jídlo může být pro naše tělo jed, nebo lék. V dnešní době jíme především „chutné“, nezdravé potraviny. Přejídáme se. Jíme rychle a ve stresu. A po nějaké době, postupně, je nám hůř a hůř. Cítíme se unavení a otrávení. Jsme otráveni! Někteří lidé touží po návratu života lidí v souladu s přírodou. Aromaterapie je v tomto případě velice účinnou cestou. Pomáhá odbourávat stres tělesný i psychický. Jen vědět, jak na to.

Když pomocí východní diagnostiky shledáváme nějaký orgán v disharmonii, tj. že nepracuje tak, jak má, nekonstatujeme, že je nemocný. Lékaři většinou po vyšetření potvrdí, že orgán je v „normě“, a tudíž zdráv. Ve východní diagnostice ale nehledáme nemoci, nýbrž zkoumáme funkčnost jednotlivých orgánů. Jen když orgán nepracuje tak, jak má, vznikne následně po nějakém čase nemoc. Prostě, když orgán nemá dostatek energie, pracuje málo a neudělá práci, kterou má. Představme si, že pracuje jen na 30 %, ale co těch 70 % činnosti, které neudělá? Postupně se nahromadí, a pak najednou se z ničehož nic objeví nějaká nemoc. A tak se čím dál více objevují nové, vzácné, záhadné, „nevyléčitelné“ nemoci.
 

Diagnostické metody:

  • tepová diagnostika (systémová) 
  • dle reflexních zón (orgánová) z obličeje, z jazyka, z očí (toxická zátěž)
  • akupunkturní body na energetických drahách (meridiánová, nervová)
  • z moči (zakyselení organizmu)
  • z vlasu (hladiny minerálu v krvi a tkáních)
  • biorezonancí (počítačově, pomocí způsobu specifických vibrací buněk zjistíme příčinu potíží).

Musíme si uvědomit, že výdobytky civilizace a naší vědy mají směřovat k jednoduššímu a bezpečnějšímu životu. Lidé v přírodních civilizacích umírají na banální nemoci, ženy umírají při porodu, protože při komplikacích nemají odbornou péči. V dřívějších dobách nebyla medicína na takové úrovni, a proto lidé, kteří onemocněli těžkou chorobou, nemohli být vyléčeni. Buďme vděčni za výdobytky moderní doby, ale nesmíme zlenivět a spoléhat jen na odstraňování bolestí a nemocí. Život ve zdraví má mnohem vyšší kvalitu.

Studio zdraví a harmonie, Jarmil Hellinger

 

Úvodní slovo Karla Hadka

Píše se únor 2012. Venku mrzne, až praští, a sdělovací prostředky se předhánějí v komentování těchto přímo hororově chladných dnů. Ne všude je tomu tak. Ve Kšicích, řekl bych, již vládne jaro. Tedy nikoli v obci jako takové.

Aktuálně: Jsme zpět…

Doporučovat v těchto dnech preparáty Karla Hadka se zdá být zbytečné. Po čtyrech měsících od nedobrovolného ukončení výroby, každý vyčerpal zásoby preparátu bud oblíbil, nebo používal „povinně“ kvůli zdravotním potížím.

Škola aromaterapie: Gely, pokožka a money

Jedněmi z látek, které se bohatě používají při výrobě kosmetiky, jsou gelotvorné složky. Důvodu proč jsou používány, je zde hned několik. Pohled do historie nám říká, že patří do skupiny těch mladších kosmetických surovin.

Slovo odborníka: Srovnání moderní a přírodní medicíny, jejich možnosti i omezení

Abychom se úspěšně a efektivně mohli léčit a zbavit se svých bolestí a problémů, musíme vědět, jakou cestou se dát, abychom došli co nejdříve k cíli.

Slovo odborníka: Pár minut pro pokožku

V minulém vydání časopisu Aromaterapie, který z technických důvodu spatřil světlo světa bohužel jen v elektronické podobě, jsem se věnovala důležitosti výběru mycích preparátu pro pokožku, s důrazem na pokožku obličeje.

Slovo odborníka: Ostropestřec mariánský, pomocník při detoxikaci organizmu

Mnozí by si řekli, že tato rostlina je jen nenápadný bodlák, ale opak je pravdou.

Z dopisů: Pomoc začínajícím profesionálům

Vážení příznivci AROMATERAPIE, s preparáty pana Hadka se setkávám již od mala, protože v rodině máme kosmetičku-masérku, která tyto výrobky používá při své praxi již několik let.

Z dopisů: Setkání s herečkou Květou Fialovou v Ostravě

Představovat Květu Fialovou nikomu nemusím. Všichni ji dobře znají, mnozí ji obdivují, váží si jí, ale hlavně ji mají rádi. Mezi tyto lidi patřím i já.

Z dopisů: Milý pane Hadku,

chci Vám popřát do nového roku 2012, aby pro Vás byl rokem pohodovým, s přílivem životní i pracovní energie, ...

Z dopisů: Naše poklady

Prošli jsme si dlouhým, nelehkým obdobím. Původní beznaděj stále více nahrazovala naděje.

Z dopisů: Rodina „závisláků“

Tak se v naší rodině udála jedna neskutečně radostná událost… Zazvonil telefon a já obdržela informaci: „Hadek zahájil výrobu!“ Moje radostné výskání nejspíš pana Vostrého na druhé straně telefonu polekalo, ale já si fakt nemohla pomoci!

Zkušenosti a rady: Aromaterapie a jóga

Aromaterapie má mnoho forem využití. Mě se například osvědčila při jógové praxi. Jóga pracuje s dechem, a proto zde spatřuji použití aromaterapie jako jedinečný způsob, jak zlepšit dýchání, prohloubit dech.

Zkušenosti a rady: Ruce jsou důležitější než si myslíme

Tak jako pokožka v obličeji, i ruce jsou v neustálém přímém kontaktu s okolním prostředím. Slunce, mráz, vítr, mytí nekvalitním mýdlem, práce s chemickými prostředky. Syntetická mýdla pokožku vysušují, snižují pH. Následkem toho vznikají ekzémy a suché, šupinaté ruce.

Zkušenosti a rady: Kosmetika trochu jinak

Co si pod tím představit? Svoji kosmetickou provozovnu jsem otevírala v roce 1994 nabytá teoretickými znalostmi a těšila se, jak budu zákaznicím pomáhat k tomu, aby dobře vypadaly a následně se dobře cítily.

Zkušenosti a rady: Když dva dělají totéž, není to totéž

Chci se s Vámi podělit o zkušenosti získané používáním výrobku Karel Hadek. Jako maminka dvou malých dětí se snažím, aby byly zdravé, a k tomu mi hodně pomáhaly výrobky AKH. Když se v září 2011 přestaly vyrábět, vůbec jsem si neuvědomila, co to bude znamenat…

Zkušenosti a rady: Diabetici a aromaterapie

Setkání diabetiků jsem se účastnila roku 2008 a 2009, kdy jsem posluchače s aromaterapií seznamovala. V listopadu loňského roku jsem se opět zúčastnila celorepublikového setkání diabetiku v Luhačovicích, ale byla jsem velice mile překvapená. Tak veliký zájem předčil veškerá očekávání.

Zkušenosti a rady: Zázrak jménem Sanitol

Před rokem a půl jsem se seznámila s aromaterapeutickou kosmetikou pana Karla Hadka, a to díky aromaterapeutickým preparátům pro zvířátka, AromaFauna. Dnes mohu říci, že z celé naší rodiny se stali přívrženci všech aromaterapeutických preparátu.

Zkušenosti a rady: Voňavé prameny mládí

Domnívám se milí čtenáři Aromaterapie, že se mnou budete souhlasit. Vyzkoušíte-li některý z preparátu KH, rychle začnete vnímat, že v katalogu o něm není zdaleka vše napsáno. Ono se ani vše napsat nedá, mnohé vjemy jsou individuální.

Zkušenosti a rady: Balzám na lidskou „srst“

Ekzém na obličeji se mi objevil před pár lety. Nic velkého, jen pár šupinek v obočí, takže jsem se nijak neznepokojovala. Myslela jsem si, že to časem zase zmizí. Bohužel opak byl pravdou!

Zkušenosti a rady: Alternativa neexistuje!

Když mě v září zastihla zpráva o ukončení výroby aromaterapeutických výrobku pana Hadka, byla jsem docela v klidu. Měla jsem zásoby a myslela jsem si, že se jedná o nějaký přechodný stav a že s nimi pár dnu vydržím.

Zkušenosti a rady: CENTRUM PRO MNE je i pro vás

Pokud hledáte nebo potřebujete pár dní odreagování, psychické a fyzické regenerace nebo přiměřený pohyb v krásné přírodě, můžete je najít v centru Železných hor v Seči na Chrudimsku v CENTRU PRO MNE.

Koutek pro maminky: Voňavé porody

K hlavním kladům aromaterapie patří komfortnost procedur, jemné působení, nepřítomnost kumulačního efektu a hlavně žádné vedlejší účinky. Lze ji použít jako hlavní léčebnou metodu, ale i jako doplňkovou nebo podpůrnou v kombinaci s jinými léčebnými postupy.

Koutek pro maminky: Vážený pane Hadku, vážení zaměstnanci Aromaterapie Karel Hadek,

předně se nemohu ubránit a musím Vám sdělit, jakou radost mám z opětovného zahájení činnosti firmy.

Koutek pro maminky: Kariosan

Ráda bych se s vámi podělila o své zkušenosti s KARIOSANEM. Ležím se svoji 4 měsíční holčičkou již pár týdnu v nemocnici. Ke všemu co se nám přihodilo, se přidal také bílý povlak v pusince.

AromaFauna: Moja prvá cesta za AromaFaunou

Slovo „aromaterapia“ mi nebolo až tak neznáme, ale vždy sa mi spájalo s vonnými lampami, éterickými olejami a s masážou. Pracujem so zvieratami a tak som hľadala nielen na internete niečo prírodné a pre zvieratká. Oplatilo sa, našla som AromaFaunu.

AromaFauna: Z praxe

Po Vánocích se ke mne objednala slečna s půlroční fenečkou jorkšíra. Miu dostala jako dárek a původní majitelé česání a úpravě moc nedali, spíše bych řekla, že nečesali vůbec.

AromaFauna: AromaFauna v časopise Aromaterapie – ano či ne?

Chtěla bych moc poděkovat organizátorům v Léčebných lázních Bohdaneč za uspořádání základního kurzu Aromaterapie Karel Hadek v tomto krásném lázeňském areálu. Velké poděkování samozřejmě patří panu Karlu Hadkovi a paní Michaele Švorcové za tři dny s aromaterapií.

AromaFauna: Dobrý den, paní Švorcová,

díky hektickému vánočnímu období jsem se k psaní dostala až nyní. Chtěla bych poděkovat Vám a panu Hadkovi, za listopadový kurz Aromaterape pro začátečníky v Bohdanči, kde panovala příjemná atmosféra a odkud si všichni odnesli užitečné informace.