Facebook Twitter YouTube E-shop Karel Hadek Aromafauna Aromaflora

Časopis

Celé číslo ke stažení

Časopis Aromaterapie - 1/2008

PTÁTE SE, MY ODPOVÍDÁME

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích je základní legislativou platnou ve všech lenských zemích EU a všechny národní zákony musí být v souladu s ní. Požadavky na hygienu výroby kosmetiky jsou velmi blízké výrobě potravin a pedstavují innost epidemiologicky závažnou.

Kdo může vyrábět kosmetiku v EU?

Živnostenské oprávnní pro výrobu kosmetiky získá každý trestn bezúhoný oban starší 18 let. Odpovědná osoba za výrobu kosmetiky však musí splovat pedpoklady dané konkrétním vzděláním.

Co je kosmetika?

Kosmetikou mohou být vybrané látky nebo smsi tchto látek urené pro styk s jakoukoliv vnjší částí povrchu tla lovka. Kosmetické výrobky jsou obecně produkty hygieny a dekorativní kosmetiky, působící na vnější vrstvy těla - kůži, vlasy, nehty, rty atd. Jsou určené pro čištění, ochranu, parfemaci, pro péči proti dermatologickým problémům dětí, žen, mužů nebo proti stárnutí, tvorbě vrásek, suchosti pokožky, pro regeneraci pokožky.

Osobní hygiena zahrnuje tekutá mýdla v dávkovačích, jednorázové utěrky, pečující krémy a emulze s antimikrobiálním působením.

Dezinfekce rukou však není kosmetickým přípravkem, spadá do působnosti zákona o biocidech. Patří sem tekutá mýdla s dezinfekčním účinkem, alkoholové přípravky k přímému použití - kapalina, gel, ubrousky a naše lecitinové emulze AROMASANITY. Tyto emulze vás zaujmou tím, že na první pohled vypadají jako kosmetický přípravek a jsou k rukám velmi šetrné

Jak může kosmetika působit?

Kosmetika neléčí a nesmí být zamnitelná s léčivy nebo zdravotnickými prostedky. Kosmetické přípravky jsou ureny pro ištní, parfemaci, zmnu vzhledu, ochranu a udržování kůže nebo nkterých sliznic.

 

Ke kosmetice jsou řazeny přípravky pečující o sliznice

Zvlášt kontrolovanými typy kosmetiky jsou přípravky picházející do styku se sliznicemi. Jedná se o sliznici ústní dutiny, kde používáme zubní pasty, ústní vody, v našem případě zubní oleje, nebo o vnjší pohlavní orgány. Těmto speciálním přípravkům je pi registraci vnována zvýšená pozornost.

 

Jak nesmí kosmetika působit?

Kosmetické přípravky nesmí celkov ovlivovat stav organismu a jejich cílem psobení nesmí být jiné části tla, než je uvedeno u přípravku. Tvrzení, že kosmetický přípravek jako celek psobí například proti bolestem kloub nebo proti tvorbě ekzému, nejsou přípustná, jsou lživá a zavádějící. Tato tvrzení mohou být použita pouze na léčivech.

 

Má spotřebitel přístup k informační dokumentaci kosmetických přípravků?

Konený spotebitel ani distributor kosmetiky nemá zákonem zajištěný přístup k dokumentaci - Zhodnocení bezpečnosti kosmetického přípravku. Kontrolu může provádt pouze urený orgán ochrany veejného zdraví, tedy hygienická služba. Pokud je kosmetika vyrábna mimo R, ale na území jiného státu EU, provede kontrolu dokumentace národní orgán ochrany zdraví příslušného státu v zemi výrobce.

 

Jaký je rozdíl mezi konečným spotřebitelem, distributorem nebo prodejcem kosmetiky?

Konený spotebitel musí být maximáln chránn prodejcem tak, aby obdržel kosmetický přípravek, který spluje zákonné vnjší znaky kosmetiky. Konený spotebitel je poslední v etzci distribuce kosmetiky. Má adu práv a jen minimum povinností. Na druhé stran povinnosti distributor jsou pesn stanoveny nařízením EU.

 

Kdo je distributorem kosmetiky?

Distributorem kosmetiky jsou všechny fyzické nebo právnické osoby, které dodávají a prodávají kosmetické přípravky na trh EU. V praxi to bývají nejastji velkoobchody, prodejny, internetové portály, lékárny a kosmetické salony. Všechny osoby, které nabízejí kosmetiku v rámci přímého prodeje, jsou distributory kosmetiky.

 

Význam značení na OBALECH kosmetických přípravKŮ

Doba minimální trvanlivosti do 30 měsíců od výroby

Musí být oznaena dvma zpsoby:

  1. slovy - SPOTŘEBUJTE NEJLÉPE DO:

Za slovy nebo textem následuje bu den, msíc a rok nebo msíc a rok doporuené spoteby.

2.  grafickým symbolem - přesýpací hodiny

 

 

SPOTŘEBUJTE NEJLÉPE DO: 31.12.2023

Tento symbol najdete na našich přípravcích. Při výrobě používáme rostlinné oleje potravinářské kvality a ty mají dobu spotřeby 1 rok. Nepoužíváme nežádoucí konzervaci a stabilizátory, proto jsou naše výrobky určeny k rychlé spotřebě. Vzhledem k tomu je potřeba spotřebovat přípravek do data uvedeného za slovy Spotřebujte nejlépe do…

 

Doba minimální trvanlivosti více jak 30 měsíců od výroby

U této kosmetiky se použije symbol oteveného kelímku. Symbol se nazývá PAO a je zkratkou anglických slov PERIOD AFTER OPENING. Na vyobrazení kelímku nebo v jeho blízkosti je uvedený číselný údaj v msících. Značí dobu, po kterou je po otevení přípravek bezpený pi použití.

Kosmetika se záruční dobou více jak 30 měsíců může být pi takto dlouhé dob trvanlivosti více

konzervována, stabilizována než kosmetika s kratší záruní dobou.

 

Symbol otevřeného kelímku vždy značí, že doba minimální trvanlivosti je delší jak 30 měsíců.

 

Symbol odkazu na další informace

asto se stává, že nkteré dobrovolné informace se na etiketu kosmetického přípravku nevejdou. Tyto informace se objeví na letáku, který bývá k výrobku piložen. Vzhledem k vzrstajícím legislativním požadavkm na kosmetické přípravky najdete na etiketě kosmetického přípravku webovou stránku, kde se dozvíte více informací o používání kosmetického přípravku.

Potřebné informace se nachází na etiket nebo v informaním letáku, který je k přípravku piložený. Identifikace výrobce, dovozce nebo distributora tak, aby bylo možné zjistit jeho adresu.

Číslo výrobní šarže, objem nebo hmotnost, složení výrobku uvozené slovem INCI nebo  Ingredients. V eštin musí být uvedena funkce výrobku, návod k použití, datum minimální trvanlivosti.

 

Postavení profesionálů v péči o pleť

Kdokoli pracuje s kosmetikou v rámci své profese a používá ji na druhé osoby - klienty, je pokládán za konečného spotřebitele. V okamžiku, kdy profesionál prodá kosmetický přípravek dalšímu konečnému spotřebiteli nebo použije kosmetický přípravek na klienta, stává se jeho distributorem a zodpovědnou osobou za jeho působení na pokožce. Tím se rozšiřují jeho povinnosti.

 

Jak se uvádí složení kosmetických přípravků?

Složení uvedené slovy ingredinets musí být uváděno v názvosloví, které se nazývá INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingrediets). Většina názvů reprezentuje zjednodušené chemické názvosloví v angličtině, byliny, oleje, silice, rostlinné extrakty nebo voda jsou zpravidla v latinském jazyce. Složení je uvedeno v sestupném pořadí. Barvy a pigmenty, včetně přírodních, jsou značeny zkratkou CI (Colour Index) a pětimístným číslem.

 

Do rámečku

Například: Chlorofyl je zelený pigment obsažený v zelených rostlinách, sinicích a některých řasách. Sumární vzorec: C55H72O5N4Mg, INCI: CI 75810, Potravinářské barvivo: E140

Každá společnost vyrábějící kosmetické přípravky má své výrobní postupy a používá suroviny, které nakupuje od výrobců, které si zvolila. Výrobce ke každé surovině poskytuje certifikát kvality, určený pro potřeby výrobce kosmetiky a kontrolního úřadu při auditech nebo hygienických kontrolách. Výrobce kosmetických přípravků není výrobce surovin určených pro další výrobu kosmetických přípravků, tudíž tyto suroviny nemůže prodávat nikomu, kdo chce v domácích podmínkách vyrábět kosmetiku a nadále ji prodávat. Každý výrobce volí kvalitu surovin podle vlastních kritérií. Jiná kvalita oleje je pro potravinářství a jiná pro kosmetický průmysl.

 

Není kosmetika jako kosmetika

Při péči o pokožku byste měli pečlivě volit, jaké přípravky použijete. Pokud se rozhodnete pro používání kosmetických přípravků bez chemické konzervace, neměli byste je kombinovat s přípravky s konzervací. Stejně je tomu i pokud se rozhodněte pro typicky chemickou kosmetiku. Proč je tomu tak? Každá obsahuje jiné suroviny a ty spolu nemusí být v ,,harmonii”. Mohou na pokožku působit jako alergizující složky.

Každý výrobce při výrobě dodržuje povolené množství chemických látek - konzervanty, stabilizátory, silikony, emulgátory, účinné látky, vitamíny i éterické oleje. Pokud použijete dva rozdílné přípravky od různých výrobců, může se stát, že se tím povolené množství intenzivně navýší.

Stejně tak je tomu při práci profesionálů. Není vhodné kombinovat při práci přípravky různých kosmetických firem. Komplikované je to i s dezinfekcí. Profesionál musí provádět dezinfekci po každém klientovi. Očistit pracovní místo, omýt a vydezinfikovat houbičky, štětce, pinzety a další pracovní nástroje. Vzhledem k tomu je potřeba dbát na vhodný dezinfekční přípravek.

Udržovat v čistotě je potřeba i materiál - kosmetické přípravky, se kterými profesionál pracuje. Pokud nakupuje přípravky ve větším balení a přeplní je do menšího, vhodnějšího pro práci, musí ošetřit nový obal i zajistit čistotu originálního balení, aby nedošlo ke kontaminaci.

U nás je to jednoduché. Máme ORANGE SANITOL a AROMA SANITOL, přípravky vhodné k omývání. THYMICON a DESINF - lihové dezinfekce na ošetření ploch. Obě mohou být použity k ošetření dóziček před přeplněním krému nebo na ošetření originálního balení po odejmutí krému. Pro dezinfekci rukou použijte dezinfekci DESISTRONG nebo DESICITRO. Lecitinové emulze LECICLEIN a LECIALMNEEM oceníte při potřebě zvýšené hygieny v době, kdy nemusíte ruce dezinfikovat. Na mytí rukou nezapomeňte použít mycí oleje na ruce. Neodmašťují, pouze omývají povrch pokožky, která následně nepodléhá rychlému stárnutí a zachovává si svěží vzhled.

Michaela Švorcová

POHLEDEM MUŽE

Už jste se setkali s naším BARBAREM? Ne? Tak si pojďme říci. co všechno náš BARBAR umí. V naší nabídce se setkáte s olejem, balzámem a mycím olejem. Ale nebojte se, není to konečná, do budoucna se barbaří sortiment bude rozrůstat.

PORADNA:

S nástupem respiračních onemocnění se na poradně nejčastěji setkáváme s dotazy, jak ulevit od nepříjemné rýmy, ucpaného nosu nebo zánětů dutin. Tato zima nám dává opravdu zabrat.

PTÁTE SE, MY ODPOVÍDÁME

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích je základní legislativou platnou ve všech členských zemích EU a všechny národní zákony musí být v souladu s ní. Požadavky na hygienu výroby kosmetiky jsou velmi blízké výrobě potravin a představují činnost epidemiologicky závažnou.

VÁLKA SE SLIMÁKY

Úvodní slovo Karla Hadka

Ve chvíli, kdy se začíná s novým číslem Aromaterapie, jako by ve vzduchu vysela otázka, co vše bude nutné k naplnění jejích stránek, aby i nové vydání potěšilo, poskytlo co nejvíce informací, bylo zajímavé.

Novinky: Dr. Voštěp ordinuje….

Jednou z novinek, kterou firma AKH uvádí na trh je i olej, který díky svému složení není možno jen tak jednoznačně zařadit do některé z kategorií stávajících preparátů. Jedná se o vícefunkční lecitinový olej a lze jej používat ať již jako masážní, nebo i koupelový preparát. Jeho německý název je Holzfälleröl (nyní DR. VOŠTĚP). Správně přeloženo do češtiny: „dřevorubecký olej“.

Novinky: 3x Leciderma Shea

Lecitin jako kosmetická surovina je jednou z komponent, která mě prostě učarovala. Jeho použití v kosmetice bych označil za již tradiční. Tedy opravdu nic nového.

Novinky: Femishea, sestra Intimisse

Už uteklo hodně vody od chvíle, kdy mě „nakopl“ rozhovor s gynekologem panem MUDr. Fišerem, který je popisován v AT 4/2007 v článku „Interview“. A tak děcko narozené díky tomuto rozhovoru, INTIMISS, se stalo od první chvíle přítomnosti, na trhu miláčkem použivatelů, bez rozdílu pohlaví. A aby ne. Jeho schopnost ošetřovat i pěstovat jak pokožku, tak i sliznice je jedinečná. Jeho uklidňující, zjemňující a protizánětlivé účinky se nejen plně osvědčily, ale nebojím se říci, staly se pověstné. Přesto ani INTIMISS není určen k řešení všech existujících problémů v oblasti intimní hygieny a nelze to od něj, vzhledem k jeho poslání, ani žádat.

EXTRA EXTRAKTY

Novinky: Dětský mycí mandlový…

Jak jsem se již zmínil v koutku pro maminky, „ti malí“ toho z kosmetiky opravdu nepotřebují moc. Tedy míněno kvantitativně. Nebo potřebují velmi hodně, v tomto případě míněno kvalitativně.

Novinky: Jizvy a jizvičky…

Hned v úvodu bych chtěl podotknout, že tento olej vlastně ani žádnou správnou novinkou není. Jeho receptura pochází z dnes již - božíčku, jak ten čas letí - minulého tisíciletí.

Novinky: Donosol

I tento preparát může poděkovat za svůj vznik klientům. Relativně často se stávalo, že na kurzech aromaterapie byl o přestávce pokládán i dotaz, co se záněty dutin, zda aromaterapie se svými olejíčky může pomoci.

Novinky: Halitosan…

Úplně první, co mě u tohoto preparátu napadá je, že je typickou ukázkou, jak aromaterapeutické preparáty přichází na svět. Já sám jsem si už kolikrát při pohledu do katalogu říkal, že vše už je vymyšleno a nic nového snad ani nemůže nikdo potřebovat. Faktem je, že myšlení toho, komu nic není, se může ubírat tímto směrem. Je to již delší dobu, co jsem dostal dotaz na „šílený zápach z úst“. A tak jsem se halitózou, což je počeštěná verze odborného názvu Halitosis začal zabývat.

Novinky: Depilol

Tento preparát může za svůj vznik poděkovat oleji na holení. Krátce poté co jsem kdysi vytvořil recepturu oleje na holení,který byl uveden na trh, tehdy ještě pod značkou AÖK, jsem měl cestu na Ukrajinu. Na kurzu v Kyjevu jsem s ním pochopitelně seznamoval i tamní účastníky kurzu Aromaterapie. O přestávce jsem byl, když ne přímo šokován, pak alespoň velice překvapen, jak ukrajinská děvčata myslí na své partnery. O přestávce totiž skoro každá pospíchala svému partnerovi holící olejíček zakoupit. Druhý den jsem došel k poznání, že moje naivita občas nezná hranic.

Novinky: Je libo čokoládu?

I já patřím k těm, kterým čokoláda chutná a dobrého kakaa se taktéž občas rád napiji. Když jsem byl v Plzni dotázán na kakaové zábaly, první co jsem si představil, nebyla koupel v šampusu, ale v kakau. Netuše co se děje ve světě kosmetiky kolem, mi chvíli trvalo, než mi vůbec došlo, že si děvčata ze mě fakt nechtějí jen vystřelit.

Novinky: Čokoládová masáž

Na pracovišti, kde pracuji jako masérka, se v poslední době množily žádosti na čokoládovou masáž. Chtěla jsem vyhovět našim klientkám a rozhodla se, že masérnu vybavím vším potřebným a čokoládové masáže začnu provádět.

Novinky: Loga s ®

Po úrodě kosmetických novinek uvedených v tomto čísle časopisu Aromaterapie přichází ještě dvě další novinky, které jsou sice neprodejné, ale nutnou součástí ať již preparátů vyráběných dle mých receptur, či časopisu Aromaterapie.

Aktuální téma: A sluníčka bude víc….

Asi je zbytečné přemýšlet nad tím, kolik papíru již bylo popsáno o problematice opalování. Stejně zbytečné vidím i hledání důvodů, proč se každoročně pěkná řádka z těch opalujících nejen opálí, ale i notně připeče.

Aktuální téma: Perorální dermatitida

Toto slovo jsem poprvé slyšela asi tak v 10 letech, když mě babička vzala ke své sousedce chatařce, kožní lékařce. Měla jsem tehdy pár drobných červených pupínků pod koutky úst. Tehdy mi paní doktorka řekla, že se jedná o „perorální dermatitidu“ a doporučila nečistit si zuby zubní pastou s fluorem a omývat obličej jen převařenou vodou.

Zajímavosti, zkušenosti a rady uživatelů: Kouzlení s vůněmi ve studiu Santé

Kdo by řekl, že v tak přetechnizované době se budeme stále více ubírat zpátky k přírodě. Vyhledáváme pomoc při fyzických potížích, alternativní způsoby léčby a sami na sobě zjišťujeme, že to funguje a bez vedlejších účinků. Pití bylinných čajů, návštěvy léčitelů, homeopatů, využívání čínské medicíny, nabírání oslabené energie ze stromů, objevování vůní v přírodě.

Zajímavosti, zkušenosti a rady uživatelů: Nosní olej na hlavu

Dobrý den! Zdravím Vás a konečně se po lázeňském léčení dostávám k tomu, abych se s Vámi podělila o příběh, který zní jako pohádka, což je dobře.

Zajímavosti, zkušenosti a rady uživatelů: To se Vám fakt povedlo

No to je bomba... každé ráno si opakuji jak je dobré, že pan Hadek nemůže klidně spát. Nové preparáty dělají opravdu radost. Lipio sérum jsem skutečně nanášela na celý obličej a dekolt a moje pokožka volala: „ještě, ještě...!“ byla prostě nenasytná. Ale dobrých preparátů je tady víc a je radost je použít, vyzkoušet. Co taková AKTIDERMA LY?

Zajímavosti, zkušenosti a rady uživatelů: Všechno zlé je k něčemu dobré

V roce 1996 jsme ženili syna a jelikož jsem to jako matka nedovedla přijmout, dostala jsem ze stresu opar okolo očí. Kdo to nezažil, nedovede si představit, co to je, když po každém mrknutí vám z kůže na horním víčku teče krev. Navštívila jsem proto kožní lékařku. Ta se na mě podívala a řekla: „Vy se líčíte. Tak se neličte a mažte se sádlem.“ Mazala jsem se tedy sádlem, ale nepomohlo mi to. Zašla jsem proto k jiné kožní lékařce a ta se mě zeptala, jestli znám kosmetiku Karel Hadek.

Zajímavosti, zkušenosti a rady uživatelů: Má zkušenost s Lipio-Sérem

Dlouho jsem hledala kvalitní přípravek na pleť i oční okolí, vystřídala jsem mnoho zaručených přípravků jak z běžné sítě, tak z lékáren. Až se ke mně díky kamarádce dostalo Lipio sérum.

Zajímavosti, zkušenosti a rady uživatelů: Jak jsem změnila účes

Kterou ženu by nepotěšily obdivné pohledy a poznámky na adresu postavy, pleti nebo vlasů. Mně se to stalo v případě vlasů. Měsíc před Vánocemi mi začali lidé chválit účes a říkat, jak krásně jsem změnila barvu a oživila si vlasy.

Zajímavosti, zkušenosti a rady uživatelů: Cayatherm a já

Nenapsat Vám jednu malou zkušenost s olejem CAYATHERM si nemohu odpustit. Ve volných prosincových dnech jsem učila svoji dceru bruslit. Stále v předklonu a pak jeden špatný pohyb a něco se mi „hnulo“ v zádech. Následně už jsem musela stát jen rovně, ani malý předklon nebyl možný.

Zajímavosti, zkušenosti a rady uživatelů: Vůní proti depresi

Téměř každý den se setkáváme s lidmi, kteří jsou přetažení, unavení, vystresovaní a stěžují si na deprese. Je nutné hned v úvodu uvést, že lidí postižených úzkostí a depresí přibývá, ale ne každá deprese je nemoc (jako taková je pak řazena mezi tak zvané poruchy nálady, od špatné nálady nebo smutku se liší trváním, intenzitou atd.).

Z vašich dopisů: Záměny s úsměvem

Píšu nejen Vám, pane Hadek, ale i ostatním Vašim fandům a fanynkám. Působím jako kosmetička v zavedeném salónu krásy v centru Brna. K používání aromakosmetiky AKH mě přiměli sami klienti. Chtěli být ošetřováni Vaší olejovou aromakosmetikou, kterou znali od známých.

Z vašich dopisů: CAYATHERM a bolavé klouby

Vážení, jsem již starší člověk, bolí mě klouby a olej CAYATHERM mi koupila dcera. Objednává vaše oleje na koupání i na masírování už delší dobu a zřejmě je velice spokojená, protože na CAYATHERM pěla chválu, i když ho jako novinku ještě neměla odzkoušený na sobě.

Z vašich dopisů: CANDISAN

Vážená redakce, ráda bych se podělila o svoji zkušenost ryze dámského charakteru. O používání CANDISANU při gynekologických problémech.

Z vašich dopisů: StaroNOVÁ kosmetika?

Vážený pane Hadku, ještě nikdy jsem nepsala do žádného časopisu, ať již odborného, nebo nějakého se zábavnou tematikou, ale teď mě něco moc silného nutí Vám napsat.

Z vašich dopisů: Hurá, jaro...

Dny se pomalu prodlužují, sluníčko a vůně jara nás pomalu lákají ven. Nechci nyní chválit opalovací oleje, ty jistě přijdou na řadu v příštím čísle. Dnes bych se chtěla zmínit o preparátech méně chválených.

Z vašich dopisů: ...malý kvíz

Jaro se kvapem blíží a dříve než zaťuká na dveře, jistě stihnete tento...

Poradna

Poradna Karla Hadka: Dr. Voštěp v praxi.

Na straně č. 2 je zmíněno, že příprava koupelové lázně s DR. VOŠTĚPEM se odlišuje od přípravy běžné koupele.

Koutek pro maminky: Už brzy, brzičko…

Sám nepatřím k těm, kteří by se s technikou příliš kamarádili. Propojit DVD-přehrávač s televizí je pro mě…, spíše bych měl napsat pro mě není. Takové, z mého pohledu nadlidské, výkony má na starosti manželka. Na druhou stranu pak potvrzuji platnost přísloví: „Nouze naučila Dalibora housti“. Nejen, že mi nedělá problémy zacházet s počítačem, ba dokonce mi to činí potěšení. Vše stále při ruce, pěkně uloženo na svém místečku a hlavně internet a možnost mailování. Přijde dotaz, ztratit se nemůže, napíši odpověď a sotva zmáčknu enter, už ho má ve svém počítači adresát. V poslední době mi přišlo větší množství dotazů od nastávajících maminek nejen ohledně porodu, ale i následného ošetřování novorozeňat.

Hadkovské zamyšlení: Není vtip jako vtip…

Jistě už každý z nás v životě slyšel nějaký ten vtip o supertupé blondýně či policajtovi. Mezi námi, i já se rád zasměji dobrému vtipu. Sice mi unikalo, proč to musí odnést blondýny či policajti, ale vtip je vtip. Asi to bude autorský záměr. Horší pak je, pokud vtip začíná být současně i tvrdou realitou.

Eleutherococcus – s čím umí pomoci?

Eleutherococcový extrakt je vyráběn ze sušeného kořene rostliny Eleutherococcus senticosus (eleuterokok ostnitý). Vyskytuje se v oblastech severní Číny a Ruska, Jižní Korey a Japonska. Využívány ale mohou být i jeho listy a plody. Známý je také pod názvem sibiřský ženšen. S ženšenem je totiž vývojově příbuzný, oba náleží do čeledi aralkovitých. Na rozdíl od ženšenu je ale jednodušší jeho pěstování. V Číně je díky svým účinkům využíván už přes 2000 let.

Roušky a respirátory: jak je to s dezinfekcí lihovými přípravky?

Respirátory a roušky se bohužel staly nedílnou součástí našeho života. Někteří lidé jejich nošení snáší lépe, jiní hůře. Aby byly tyto ochranné pomůcky účinné, nesmí být znečištěné. Je potřeba dodržovat hygienická opatření vztahující se k jednotlivým materiálům.

Nejen prevence nachlazení

Střídání ročních období se nevyhneme ani letos, za pár dní převezme vládu podzim. S pohodovými letními dny se neradi loučíme. Pozdně podzimní počasí je vrtkavé, ale hlavně vlezle chladné a vlhké, a tak alespoň část z nás zcela jistě nějaké to nachlazení, rýma, bolesti v krku, či dokonce angína nebo chřipka nemine.

…rok s rokem…

Čas běží a já přicházím na to, že se přiblížil termín vydání dalšího časopisu 4/2017. A to mne přimělo k ohlédnutí za událostmi, které proběhly a ovlivnily nás ať k lepšímu nebo horšímu.