Facebook Twitter Karel Hadek na YouTube E-shop Karel Hadek Aromafauna Aromaflora

Katalog

Karla Hadka

Čisticí prostředky

Čisticí prostředky

 

 

 

 

 

Kompletni nabídka na e-shopu...

 

 

Produkty této kategorie

ORANGE-SANITOL

ORANGE-SANITOL může představovat uklizený a navíc krásně vonící byt. To proto, že pomerančový olej z hlediska technic­kého lze označit i jako vynikající rozpouštědlo. Univerzální čistič ORANGE-SANITOL je vyrobený z éterických olejů, lihu a emulgátorů. Jinými slovy surovin, které nachází běžné použití i při výrobě kosmetiky. Za zmínku stojí i skutečnost, že všechny použité suroviny vykazují vynikající biologickou odbouratelnost, čímž z ORANGE-SANITOLU dělají i jedinečný ekologický přípravek.

Vzhledem k vysokému obsahu terpenů v pomerančovém oleji, již během použití zbaví ORANGE-SANITOL jak čištěný předmět, tak i vzduch v celém bytě, mikrobů. Nutno dodat, že velice příjemně. Těžko bychom hledali někoho, komu oleje citrusových plodů nevoní.

Mně osobně se osvědčil tento agent voňavé čistoty v labo­ratoři. Při čištění umaštěných stolů, nádob, lahví, umývadel, podlahy i laboratorních pomůcek. Stejné služby poskytne samozřejmě i v koupelně či kuchyni. Zde doporučuji množ­ství 10 – 20 ml ORANGE-SANITOL (1 – 2 polévkové lžíce) dát do litrové lahve s rozprašovačem a doplnit vodou. Vanu, umývadlo, toaletu, dlaždice i podlahu zbavíme současně nejen nečistot, ale i mikrobů.

Vzhledem k obsahu jak lihu, tak i emulgátoru se přípravek ORANGE-SANITOL rozpouští ve vodě. Tím ale použití ORANGE-SANITOLU zdaleka nekončí. Dobré služby poskytne např. i při čištění oděvů. Stejně tak dobře jím lze odstranit různé mastné fleky, ať již od různých potravinářských mastnot, či dokonce sazí, nebo i minerálních olejů. Zde je pak třeba vyšší koncentrace, až 10 %. Zde bych doporučoval vyzkoušet, jak dotyčný materiál bude vysoké koncentrace ORANGE-SANITOL snášet. 

Hlavní obsahové složky:
Líh denaturovaný, destilovaná voda. Emulgátor. Vybrané éterické oleje (pomerančový, grapefruitový.). 

Standardní balení: 150 ml, 500 ml, 1000 ml

 


SAMEA

Existují různé rostlinné části, které krom dalšího, v tomto případě nepotřebného, obsahují i významná množství sli­zovitých složek. Ty pak jsou známy tím, že jsou schopny pů­sobit jako emulgátor. Tedy způsobují, že se tuk stává vodou rozpustným. Drobné částice jemně rozemletých rostlin pak navíc působí i jako „rostlinný písek“. A tak mě napadla přímo kacířská myšlenka. Co s touto rostlinnou moučkou zkusit umýt nádobí.

Stalo se. Ač jsem výsledek předpoklá­dal, jinak bych to ani nezkoušel, přesto jsem byl překvapen. Umyté nádobí – talíře, hrníčky, misky i hrnce a poklice byly naprosto čisté. Experimentování s doslova přírodní mycí surovinou pokračovalo i na zcela jiné úrovni. SAMEA, se osvědčila i u ovoce, jako jsou citrony, pomeranče, manda­rinky, hrušky a další, ať již pro přímou konzumaci, či lisování šťávy. Omytím za pomoci novinky z rostlinné říše jej můžeme zbavit jak možných zbytků pesticidů používaných během zrání plodů, tak konzervačních postřiků proti plesnivění používaných po sklizni, před transportem. V úvahu přichází i další nečistoty, jež mohou vzniknout ať již při skladování ovoce či zeleniny (např. výkaly hlodavců), či při transportu (prach, saze z výfukových plynů). Mnohé z těchto nečistot jsou nerozpustné ve vodě, je tedy nabíledni, že samotná voda na omytí nestačí. SAMEA, byť garantovaně neobsahuje žádné tenzidy, spolehlivě odstraní i mastný povrch, který je u některého ovoce zcela běžný, včetně dalších mastných nečistot. V neposlední řadě bych chtěl věnovat pozornost i rukám. I zde je SAMEA velice šetrným preparátem. Když si vzpomenu, jen tak z potěšení si je s touto novinkou omývám. Nevysouší, dobře myje a hlavně nedráždí. Nelze se divit, že SAMEA svou jemností oslovila i ty, kdož mají problémy při používání běžných komerčních přípravků, či dokonce zdra­votní potíže s pokožkou rukou. V závěru prezentace novinky SAMEA snad jen ještě jedna zajímavost. I pokud by snad opláchnutí novinky po omytí nebylo dokonalé a kdokoli včetně malých dětí SAMEU pozřel, nic se neděje. SAMEA má potravinářskou kvalitu.

Použití novinky SAMEA je jednoduché. Vzhledem k tomu, že se jedná o prášek, nikoli tekutinu, osvědčilo se na její aplikaci využití nerezové cukřenky na práškový cukr. Omý­vaný předmět namočíme vodou a „pocukrujeme“ troškou SAMEA. Pak jej očistíme hubkou, u ovoce lze použít i kartá­ček, opláchneme vodou a vše je hotovo. 

Složení: Semenný prášek v potravinářské kvalitě s vysokým obsahem slizovitých složek.

 


THYMICON

Aromaterapeutický dezinfekční preparát a doplněk při pou­žívání MYKOSANU N a MYKOSANU H. Mikroorganizmy způsobu­jící uvedená poškození mají velice životaschopná zárodečná stadia – spory. Ty přežívají v obuvi, ponožkách, oděvu, ko­berci, bytovém zařízení a podobně. Proto je vhodné ošetřo­vat také tyto předměty dezinfekčním preparátem THYMICON tak, aby nedocházelo k dalšímu šíření zárodečných stadií do okolí.

Hlavní obsahové složky: Éterické oleje, např. levandulový, hřebíčkový, tymiánový, čajovníkový a další. Líh denaturo­vaný isopropanolem. 

Vlastnosti: Zkušební testy prokázaly vynikající dezinfekční vlastnosti THYMICONU. Další předností tohoto preparátu je jeho schopnost zabránit dalšímu šíření a výsevu spor v okol­ním prostředí. 

Přípravek testovaly: Státní zdravotní ústav – Centrum hy­gieny práce a nemocí z povolání, Referenční laboratoř pro mykobakterie CEM, Centrum zdraví a životních podmínek, Centrum epidemologie a mikrobiologie. Spektrum dezin­fekční účinnosti: Neředěný přípravek při době působení 5 minut nebo po zaschnutí má baktericidní, fungicidní a vi­rucidní účinky s dostatečnou rezervou v dezinfekčním pů­sobení.

Dezinfekční účinek na mykobakterie: Přípravek v koncen­trovaném stavu s dobou působení od 60 minut je vhodný k dezinfekci předmětů kontaminovaných mykobakteriemi (M. tuberculosis, M. avium). 

Použití: Pomocí rozprašovače aplikujeme přiměřené množ­ství preparátu do obuvi, ponožek, oděvu a podobně. Aby nedošlo k odpaření preparátu THYMICON, doporučujeme po jeho aplikaci ošetřené předměty vložit do plastikového sáčku a uzavřít. V tomto prostředí se vytvoří „Thymiconová atmosféra“ a plísně, jakož i jiné patogenní mikroorganismy tak nemají šanci množit se a přežít. 

Upozornění: Vzhledem k vysokému obsahu alkoholu, který zde má funkci nosiče éterických olejů, je nutno upozornit na vysokou hořlavost přípravku. Nepoužívat v blízkosti ote­vřeného ohně! Při aplikaci nekouřit a nezacházet s otevře­ným ohněm! Preparát skladovat mimo dosah dětí. 

Standardní balení: 150 ml, 500 ml, 1000 ml