Facebook Twitter Karel Hadek na YouTube E-shop Karel Hadek Aromafauna Aromaflora

Katalog

Karla Hadka

Rostlinné oleje

Rostlinné oleje

Používání rostlinných a živočišných olejů, tuků a vosků v kosmetice se traduje již od nepaměti. Svým složením se podobají kožním tukům, a proto je lze označit jako tuky příbuzné. Rostlinné oleje jsou pokožkou velmi dobře sná­šeny. Jsou hlavní součástí mnoha kosmetických výrobků. Rostlinné a živočišné tuky měly výhradní postavení v kos­metice až do začátku technické revoluce.


Rozvoj chemie s sebou přinesl výrobu a čištění minerálních olejů, jako jsou např. vazelína, parafín. Chemicky stabilní minerální oleje umožnily výrobu komerční kosmetiky, která nežlukne a má téměř neomezenou trvanlivost. Tyto nefyziologické oleje však nemají s pěstěním pokožky nic společného. Nevstřebávají se do pokožky a na jejím povrchu utváří tenký film, který se mísí s kožními tuky. Tím pokožce její vlastní tuky odebírají, a dochází tak k vysušování pleti a k zamezení její přirozené schopnosti dýchat.

 
Firma 1. Aromaterapeutická KH a.s. používá k výrobě kos­metických preparátů výhradně analyticky certifikované rostlinné oleje nejvyšších kvalit. Na následujících stránkách se můžete seznámit se širokou paletou rostlinných olejů, které AKH využívá pro výrobu kosmetiky a zájemcům nabízí pod mezinárodně chráně­nou značkou.

 

Co jsou rostlinné oleje?

Následující řádky jsou dobře známy všem, kteří absolvo­vali pokračovací kurzy aromaterapie, lektorované panem Hadkem od začátku devadesátých let minulého století. Tyto informace mají pro obory, jež se zabývají ošetřováním a pěstováním pokožky, mimořádnou důležitost. Všechny rostlinné oleje mají jednu věc společnou. Jedná se o rost­linné směsi nasycených a nenasycených mastných kyse­lin. Právě rozdílným obsahovým poměrem těchto složek jsou dány specifické fyzikální vlastnosti jednotlivých olejů, např. zásadní rozdíl mezi kakaovým máslem a slunečni­covým olejem spočívá ve skutečnosti, že kakaové máslo obsahuje převážně nasycené mastné kyseliny, zatímco olej slunečnicový se skládá převážně z nenasycených mastných kyselin. Vliv na konzistenci olejů má pochopitelně i délka uhlíkového řetězce mastných kyselin. Čím delší je řetězec, tím hustší je i konzistence a naopak.


Obsahovým poměrem nasycených a nenasycených mast­ných kyselin je dána v principu i chemická stabilita jednot­livých olejů. Čím více nenasycených mastných kyselin olej obsahuje, tím rychleji na sebe váže kyslík, tedy oxiduje. Lidově se používá termín „žluknutí“. V minulosti byly ne­nasycené mastné kyseliny všeobecně označovány jako vitamín F. Rostlinné oleje dále obsahují či mohou obsahovat fosfoli­pidy, vitamíny – převážně A, E a mnoho dalších biologicky aktivních látek, které jsou nepostradatelné pro přirozené ošetřování a pěstování pokožky. Obsah těchto látek je v jednotlivých olejích velmi rozdílný.

 

Jak se oleje získávají?

Není olej jako olej. Řekneme‑li např. olivový olej, máme na mysli jednoznačně olej z oliv, ale zůstává zde nevyjas­něná otázka jeho původu, a tím i vlastní kvality.


Historicky nejstarší technologií získávání rostlinných olejů je tzv. lisování za studena (LZS). Rostlinný materiál se roz­mělní a mechanicky lisuje. Tím se získá malé množství oleje v nejvyšší dostupné kvalitě. Některé z olejů, např. olivový, arašídový, z pšeničných klíčků si tak ponechávají své původní, často velmi silné aroma. Vzhledem k nízké výtěžnosti je nutno u olejů lisovaných za studena počítat s relativně vysokou cenou. Doporučené použití je jak ve studené kuchyni (saláty, ma­jonézy apod.), tak i v kosmetice a při masážích.


Později bylo zjištěno, že zahřátím lisovaného materiálu na teplotu nad 160 °C lze podstatně zvýšit výtěžnost. Takto vznikla technologie lisování za tepla (LZT). Cenou, kterou je nutno zaplatit za zvýšenou výtěžnost, je snížená kvalita. Při vysokých teplotách této technologie dochází k destrukci mnoha biologicky aktivních látek, které nesnáší tak vysoké teploty. Olej vyzískaný touto technologií má nepříjemnou vůni po přepálení a nelze se divit, že musí být následně nežádoucích látek a zápachu zbaven. Tento očistný proces nazýváme rafinace. Olej získaný technologií lisování za tepla je podstatně svět­lejší než oleje lisované za studena a je zbaven své typické vůně. Pokud bychom olej LZS přirovnali k medu, pak olej LZT lze přirovnat k bílému rafinovanému cukru.Doporučené použití oleje LZT je v kuchyni na pečení a sma­žení, v kosmetice především tam, kde je původní vůně oleje na závadu. Lisování za tepla lze označit jako energeticky i technologicky nákladný proces, který se dnes prakticky nepoužívá a byl nahrazen následující „novinkou“.


„Nejmodernější“ technologií posledních let je chemická extrakce, která je současně i ekonomicky nejvýhodnější. Rozemletý rostlinný materiál se smíchá s organickým rozpouštědlem, které téměř všechen tuk z materiálu „vy­pláchne“. Následně je nutné důkladné oddělení oleje od organického rozpouštědla. „Výhodou“ této technologie je prakticky absolutní výtěžnost oleje. Problémem je skutečnost, že nedojde k absolutnímu odstranění zbytku toxických orga­nických rozpouštědel z takto vyzískaných olejů. Oleje získané chemickou extrakcí bych rád označil jako výhradně technické. Technologie LZS a LZT jsou neustále zatlačovány do pozadí. Velká většina olejů, tuků a rost­linných másel používaná v průmyslovém potravinářství se získává výhradně chemickou extrakcí. Oleje vyrobené touto technologií nejsou označeny nápisem „vyrobeno chemickou extrakcí“.

 
Setkáváme se s anglickým označením „cold processed“, volně přeloženo, „získáno zpracováním za studena“. Ačkoli je to pravda, dle mého jde o klamání spotřebitele, kterému je podsouváno, že se jedná o vysoce kvalitní olej získaný technologií lisování za studena (cold pressed).

 

Kompletni nabídka na e-shopu...

  

Produkty této kategorie

ARAŠÍDOVÝ OLEJ LZS

INCI: Arachis hypogaea Oil

Fyzikální vlastnosti: Světle žlutá olejovitá kapalina s charak­teristickou silnou vůní arašídů.

Bod tuhnutí: Cca −2 až +3 °C. 

Relativní hustota: Při 20 °C cca 0,916 g/cm³.

Základní obsahové složky: Nenasycené mastné kyseliny – hlavní podíl kyselina olejová (C18:1) cca 50 %, linolová (C18:2) cca 28 % a palmitová (C16:0) cca 10 %, vitamíny A a E, lecitin. 

Vlastnosti a použití: Pro malou vysychavost se přidává do kosmetických přípravků pro zvýšení jejich trvanlivosti. Účinný jako extrakční olej – je vhodný pro maceraci léčivých rostlin. Vhodný též k masážím. 

Standardní balení: 115 ml, 215 ml, 500 ml, 1000 ml 

 


AMARANTOVÝ OLEJ LZS

Olej s významným obsahem antioxidantů

Popis: Olej používaný do studené kuchyně - zejména při přípravě salátů a dresinků. Je vzácný pro svůj obsah významných antioxidantů – vitamínu E a skvalenu. Sám amarant je bohatý zdroj vitamínů B2 (riboflavin), E, B1 (thiamin), D, nenasycených mastných kyselin a mnoha prospěšných stopových prvků. Má největší obsah proteinů ze všech obilovin. Olej je zdrojem vápníku, hořčíku a kyseliny listové. Jeho nejcennější a jedinečnou složkou je právě skvalen.

INCI: Amaranthus Caudatus Oil

Fyzikální vlastnosti: Žlutá olejovitá kapalina, nepříjemné, ja­koby zatuchlé vůně, desodorované druhy oleje prakticky bez vůně.

Relativní hustota: Při 20 °C cca 0,915 g/cm³. 

Základní obsahové složky: Nenasycené mastné kyseliny – hlavní podíl kyselina linolová (C18:2) cca 45 %, kyselina ole­jová (C18:1) cca 24 %, nasycené mastné kyseliny – kyselina palmitová (C16:0) cca 19 %, kyselina stearová (C18:0) cca 3 %. Skvalen 5 až 8 %, vitamín E, Lecitin.  

Vlastnosti a použití: Svým složením se zařazuje do rostlin­ných olejů, které označuji jako oleje s charakterem účinné látky. Amarantový olej se dobře roztírá po pokožce a má dob­rou vstřebatelnost. Vhodný je pro zralou, suchou pokožku. Zde jej doporučuji kombinovat s oleji z andské růže, brutnáku či pupalky. Jako velice vhodný jej lze doporučit k vyzkoušení u kožních problémů, jako jsou lupenka či atopický ekzém. Vykazuje protizánětlivé účinky, které lze posílit přidáním vhodných éterických olejů. Uklidňuje podrážděnou a zánět­livou pokožku. Vhodný do regeneračních krémů a olejů. Lze jej doporučit i jako vhodnou součást masážních olejů. Vzhle­dem k jemnosti jej lze doporučit i k použití u dětí. Při vnitřním použití doporučuji 2x denně jednu polévkovou lžíci po dobu nejméně 1 měsíce.  

Standardní balení: 115 ml, 215 ml, 500 ml, 1000 ml

 


ARGANOVÝ OLEJ LZS

Rostlinný olej s jemným oříškovým aromatem

Popis: Olej vhodný do salátů, na dochucení pomazánek ale i masa. Je součástí tradiční marocké kuchyně. Pro jeho silné regenerační, protizánětlivé a antibakteriální účinky je názýván tekutým nebo marockým zlatem. Berbeři používají arganový olej po celá staletí při vaření, léčení i ke kosmetickým účelům.

INCI: Argania Spinosa Kernel Oil

Fyzikální vlastnosti: Světle žlutá olejovitá kapalina, slabé, ale typické vůně.

Relativní hustota: Při 20 °C cca 0,913 g/cm³. 

Základní obsahové složky: Nenasycené mastné kyseliny – hlavní podíl kyselina linolová (C18:2) cca 34 %, kyselina ole­jová (C18:1) cca 47 %, nasycené mastné kyseliny – kyselina palmitová (C16:0) cca 13 %, kyselina stearová (C18:0) cca 6 %. Vitamín E, F. Fytosteroly, karotenoidy. 

Vlastnosti a použití: Svým složením se zařazuje do rostlin­ných olejů, které označuji jako oleje s charakterem účinné látky. Arganový olej vykazuje dobrou roztíratelnost, má tak­též dobrou vstřebatelnost. Vhodný je pro zralou, suchou po­kožku. Zde jej doporučuji kombinovat s oleji z andské růže, brutnáku či pupalky. Velice vhodný, lze jej doporučit k vy­zkoušení u kožních problémů, jako jsou lupenka či atopický ekzém, dermatózy. Vykazuje protizánětlivé účinky, které lze posílit přidáním vhodných éterických olejů. Uklidňuje podráž­děnou a zánětlivou pokožku. Vhodný do regeneračních krémů a olejů. Lze jej doporučit i jako vhodnou součást masážních olejů. Vzhledem k jemnosti jej lze doporučit i k použití u dětí. Optimalizuje fyziologické funkce pokožky. 

Standardní balení: 115 ml, 215 ml, 500 ml, 1000 ml

 


AVOKÁDOVÝ OLEJ

Hustší olej specifické příjemné chuti

popis: Avokádový olej patří mezi oleje hustší konzistence, je zajímavý svou nazelenalou až zelenou barvou. Podpoříte jím chuť studené i teplé kuchyně.

INCI: Persea gratissima Oil

Fyzikální vlastnosti: Žlutozelená olejovitá kapalina s charak­teristickou příjemnou vůní.

Bod tuhnutí: Cca +8 °C. 

Relativní hustota: Při 20 °C cca 0,915 g/ cm³.  

Základní obsahové složky: Nenasycené mastné kyseliny – hlavní podíl kyselina olejová (C18:1) cca 56 %, palmitová (C16:1) cca 20 %, linolová (C18:2) cca 13 %, palmitolejová (C16:1) cca 10 % a linolenová (18:3) cca 1 %, vitamíny A, D, E, karotenoidy, fytosteroly a lecitin. 

Vlastnosti: Regenerační účinky, chrání pleť před vysoušením a zhrubnutím při mrazu a jiných nepříznivých vlivech okol­ního prostředí. Díky vysoké koncentraci nezmýdelnitelných složek (cca 6 %) napomáhá regeneraci a zjemnění pokožky. Patří mezi oleje hustší a tužší. Čistý olej obsahuje přírodní UV faktor ve výši 2 - 4. 

Použití: Na suchou, citlivou, zánětlivou, zhrublou pokožku. Je součástí regeneračních a masážních preparátů. Uvol­ňuje ztuhlost svalstva. Součást přípravků na nohy – změkčí a zjemní např. ztvrdlé paty. Vhodný k přípravě pleťových masek. Vysoká koncentrace vitamínu E předurčuje jeho vy­užití jako přírodního stabilizátoru kosmetických preparátů. 

Standardní balení: 115 ml, 215 ml, 500 ml, 1000 ml

 


BRUTNÁKOVÝ OLEJ LZS

Za studena lisovaný rostlinný olej 

popis: Olej se v menším množství používá ve studené kuchyni do salátu, dresinků apod.

INCI: Borago officinalis Seed Oil

Fyzikální vlastnosti: Světle žlutá olejovitá kapalina, téměř bez vůně.

Relativní hustota: Při 20 °C cca 0,922 g/cm³. 

Základní obsahové složky: Nenasycené mastné kyseliny – hlavní podíl kyselina linolová (C18:2) cca 38 %, gama‑linolenová (C18:3) cca 20 - 24 %, olejová (C18:1) cca 16 % a palmitová (C16:0) cca 9 %, vitamíny, lecitin. 

Vlastnosti a použití: Má podobné vlastnosti jako pupálkový olej, oproti němu však obsahuje dvojnásobné množství ky­seliny gama‑linolenové. Vynikající kosmetický olej s charak­terem specifické účinné látky k masáži obličeje i celého těla. Je velice jemný, dobře vstřebatelný. Stejně jako pupálkový olej doporučuji i brutnákový pro ošetřování pleti postižené lupénkou, neurodermatitidou a ekzémy. 

Standardní balení: 115 ml, 215 ml, 500 ml, 1000 ml

 


DÝŇOVÝ OLEJ LZS

 

INCI: Cucurbita pepo Seed Oil

Fyzikální vlastnosti: Tmavě červenohnědá olejovitá kapalina s typickou vůní jader.

Relativní hustota: Při 20 °C cca 0,920 g/cm³. 

Základní obsahové složky: Nenasycené mastné kyseliny – hlavní podíl kyselina linolová (C18:2) cca 49 %, olejová (C18:1) cca 33 % a palmitová (C16:0) cca 11 %, vitamíny (vitamín E 80 - 600 mg/kg), fytosterol, lecitin, organicky vázaný zinek. 

Vlastnosti a použití: Zřídka se přidává do kosmetických a masážních preparátů. Pokožku zklidňuje, zjemňuje, při­spívá k její regeneraci. Je vhodný jako základ pro vlasové zábaly proti padání vlasů. Při lámavosti nehtů se jím potírají nehtová lůžka. Daleko častěji se používá jako olej dietetický. 

Standardní balení: 115 ml, 215 ml, 500 ml, 1000 ml

 


JOJOBOVÝ OLEJ LZS

Tekutý vosk udržující hydratovanou a vláčnou pokožku 

popis: Vzhledem k chemickému složení jojobový olej vlastně není olejem, ale voskem. I přes nenasycené vazby v molekulách nežlukne a je za pokojové teploty tekutý. Čistý jojobový vosk vykazuje přírodní UV faktor 4, může mít regenerační účinky, stabilizuje vlhkost v pokožce. Dobře se roztírá a nezanechává na pokožce lesk, ale naopak hedvábný mat. Tento olej se nepoužívá jako potravina, prochází trávicím traktem nezměněn.

INCI: Simmondsia chinensis Seed Oil

Fyzikální vlastnosti: Tekutý vosk zlatožluté barvy, téměř bez vůně.

Bod tuhnutí: Cca +12 °C. 

Relativní hustota: Při 20 °C cca 0,864 g/cm³. 

Základní obsahové složky: Vosky z dlouho‑řetězcových (18 - 22) mastných kyselin a alkoholů, mastné kyseliny, a to především gadolejová (C20:1) cca 70 %, eruková (C22:1) cca 15 %, olejová (C18:1) cca 12 %, vitamíny, lecitin.  

Vlastnosti: Vzhledem k chemickému složení se nejedná o olej ale vosk. I přes nenasycené vazby v molekulách nežlukne a je za pokojové teploty tekutý. Čistý jojobový vosk vykazuje pří­rodní UV faktor 4, má regenerační účinky, stabilizuje vlhkost v pokožce. 

Použití: Vhodný pro jakýkoli typ pokožky, zejména pro su­chou, citlivou a aknózní pleť. Dobře se roztírá a nezanechává na pokožce lesk, ale naopak hedvábný mat. Doporučuje se jako exkluzivní složka masážních, regeneračních a opalova­cích přípravků. Kůže je při masáži velice poddajná, tento vosk má výbornou skluznost. Svalstvo zůstává vláčné a elastické. Vhodný také jako základ pro vlasové zábaly. 

Poznámka: Standardně používané označení jojobový olej, které je dáno jeho tekutostí, je chemicky nepřesné, neboť vzhle­dem k chemickému složení se jedná o tekutý vosk. Nevhodný pro vnitřní použití vzhledem k obsahu kyseliny erukové. 

Standardní balení: 115 ml, 215 ml, 500 ml, 1000 ml

 


KARITÉ (SHEA OLEJ)

Rostlinný olej pro přípravu dezertů a provonění pokrmů

popis: Tento produkt je vhodný při pečení sušenek, dortů a dalších sladkostí místo klasického másla (ve stejném poměru). Používá se při výrobě kvalitních čokolád, kde nahrazuje kakaové máslo. Lze jím nahradit smetanu nebo olivový olej do základu omáčky. Krásně provoní těstoviny, rýži, brambory nebo zeleninu.

INCI: Butyrospermum parkii Oil

Fyzikální vlastnosti: Světle žlutá olejovitá kapalina.

Bod tání: cca +8 - 12 °C. 

Základní obsahové složky: Mastné kyseliny – hlavní podíl kyselina olejová (C18:1) cca 65 %, linolová (C18:2) cca 15 %, stearová (C18:0) cca 8 %, vitamíny E a A, nezmýdelnitelné složky. 

Vlastnosti a použití: Velmi jemný rostlinný tuk s vynikající snášenlivostí. Díky svému složení a obsahu nezmýdelnitel­ných složek zjemňuje a zvláčňuje pokožku, správně emulgo­ván napomáhá stabilizaci její vlhkosti. Je vhodnou součástí regeneračních preparátů na suchou pleť. Je předurčen pro ošetřování zejména suché, zralé a citlivé pokožky. 

Standardní balení: 115 ml, 215 ml, 500 ml, 1000 ml

 


KONOPNÝ OLEJ LZS

Olej s obsahem esenciálních mastných kyselin pro studenou kuchyni

popis: Olej má neutrální chuť a je vhodný pro vnitřní užívání. Jednak pro přímou konzumaci, jednak ve studené kuchyni do salátů nebo jako ochucovadlo do již hotových pokrmů. Obsahuje řadu látek, které si tělo neumí samo vyrobit a musí je přijímat ze stravy. Snadno se vstřebává a tráví, je dobře využitelný lidským organismem. Má vysoký obsah nenasycených esenciálních mastných kyselin, čímž se stává nedocenitelným doplněním stravy.

INCI: Cannabis sativa Seed Oil

Fyzikální vlastnosti: Zeleno‑žlutý až tmavě zelený vysy­chavý olej.

Bod tuhnutí: Cca 18 °C. 

Relativní hustota: Při 20 °C je cca 0,925 g/cm³. 

Základní obsahové složky: Nenasycené mastné kyseliny, zejména linolová (C18:2) cca 50 %, alfalinolenová (C18:3) cca 18 %, olejová (C18:1) cca 13 %, gamalinolenová (C18:3) cca 2 %, chlorofyl, vitamíny, karotenoidy. 

Vlastnosti a použití: Je velice dobře vstřebáván pokožkou, vhodné složení mastných kyselin, dobře snášen všemi typy pleti. Vhodný jako složka do pěsticích i regeneračních pre­parátů. Vysoký podíl nenasycených mastných kyselin jej činí zajímavým při ošetřování kožních problémů jako je lupénka, neurodermatitida, atopický ekzém. Uklidňuje podrážděnou a zánětlivou pokožku. Vhodný do ma­sážních a regeneračních preparátů. Při dlouhodobém pou­žití může vysušovat pokožku, protože se podílí na snižování tvorby vlastních kožních tuků. Je vhodný i do kosmetických preparátů na mastnou pleť, popřípadě do směsí olejů. 

Poznámka: Olej vysychá. 

Upozornění: Konopný olej je chemicky velmi nestabilní a rychle žlukne. Nezbytně nutné uchovávat v chladu, nejlépe v lednici. 

Standardní balení: 115 ml, 215 ml, 500 ml, 1000 ml

 


KOKOSOVÝ OLEJ LZS

Olej z typickou sladkou kokosovou vůní a chutí

popis: Kokosový olej je vhodný do teplé kuchyně - na smažení, vaření i pečení.

INCI: Cocos Nucifera Oil

Fyzikální vlastnosti: Bílá, až bílo žlutá olejovitá kapalina při teplotách nad 25 °C. Při nižších teplotách tuhá konzistence (kokosové máslo). Voní velice jemně po kokosu. Hustota je 870 g/dm3.

Základní obsahové složky: Nasycené mastné kyseliny – hlavní podíl kyselina laurová (C12:0) cca 45 %, kyselina my­ristová (C14:0) cca 18 %, kyselina palmitová (C16:0) 10 %, kyselina kaprylová (oktanová) (C8:0) cca 8 %, kyselina kapri­nová (dekanová) (C10:0) 7 %, kyselina stearová (C18:0) cca 3 %, kapronová (hexanová) (C6:0) 1 %, nenasycené mastné kyse­liny – Kyselina olejová (C18:1) 7 %, kyselina linolová (C18:2) 2 %. Dále obsahuje zanedbatelná množství stopových prvků: hořčík, vápník, draslík, sodík, měď, železo, fosfor. Taktéž malé množství vitamínu E. 

Vlastnosti a použití: Složení tohoto oleje je výjimečné tím, že je tvořen zhruba z 90% nasycenými kyselinami. V tekutém stavu olej vykazuje dobrou roztíratelnost, zatímco se vstře­batelností je to horší. Do pokožky se téměř nevstřebává, zů­stává na jejím povrchu. Aby nezanechával pocit mastnoty, musí se používat velice úsporně. V jihovýchodní Asii jsou, ať již dužina kokosu, či kokosový olej důležitá potravina. Stejně tak je tam ať již kokosové mléko, či kokosový olej používán pro kosmetické účely. Stejně tak je znám kokosový olej i jako masážní prostředek. K jeho oblíbenosti zcela jistě přispívá i jeho velice příjemná vůně. Kokosový olej vykazuje proti­zánětlivé účinky. Vzhledem k mimořádně vysokému podílu nasycených mastných kyselin se jedná o nedráždivý olej. Lze jej doporučit k vyzkoušení u kožních problémů, jako jsou atopický ekzém, dermatózy, lupenka, akné (kyselina lau­rová působí proti propionovým bakteriím) a další. Dobrých účinků by se mělo dosáhnout i u kandidóz, byť i zde jsou k dispozici osvědčené a účinné preparáty. Uklidňuje pod­rážděnou a zánětlivou pokožku. Vzhledem k jemnosti jej lze doporučit i k použití u dětí.

Kokosový olej najde uplatnění i v kuchyni. Ať již při tepelné úpravě pokrmů, jako je např. smažení, či fritování. Lze jej upřednostňovat i jako tuk na pečení. Je mimořádně tepelně stabilní, až do teplot kolem 190 °C. Jeho kouřový bod leží nad 190 °C. Při běžném použití nemá tendenci k přepalování. Díky stabilitě (zejména vzhledem k vysokému obsahu nasy­cených mastných kyselin žlukne (oxiduje) celkem pomalu proto má trvanlivost, při vhodném skladování i 2 roky. Lze jej samozřejmě používat i jako běžný olej. Pokud jej budeme používat v pevné formě, bude ke svému rozpuštění potře­bovat dostatek tepla. V ústech tím vyvolá pocit chladu. I to je důvod, proč při masážích, pokud nechceme pocit chladu vyvolat, by měl být používán předehřátý olej. 

Standardní balení: 115 ml, 215 ml, 500 ml, 1000 ml

 


LNĚNÝ OLEJ LZS

Olej ořechovo-máslové chuti pro doplnění stravy o nenasycené mastné kyseliny

popis: Olej má jemnou ořechovo-máslovou příchuť, lze ho přidávat do salátových zálivek nebo jím zakapávat pokrmy.
Jedná se o vysychavý olej sytě žluté až oranžové barvy.

INCI: Linum usitatissimum Seed Oil

Fyzikální vlastnosti: Vysychavý olej sytě žluté až oranžové barvy.

Bod tuhnutí: Cca 23 °C. 

Relativní hustota: Při 20 °C je cca 0,929 g/cm³. 

Základní obsahové složky: Nenasycené mastné kyseliny, zejména kyselina alfa‑linolenová (C18:3) cca 54 %, linolová (C18:2) cca 20 % a olejová (C18:1) cca 16 %, lecitin, vitamíny. 

Vlastnosti a použití: Uklidňuje podrážděnou a zánětlivou po­kožku. Přidává se do masážních a regeneračních preparátů. Při dlouhodobém použití může vysušovat pokožku, protože způsobuje snižování produkce vlastních kožních tuků. Je vhodný do kosmetických preparátů na mastnou pleť, popří­padě do směsí olejů. 

Poznámka: Olej vysychá a velice rychle žlukne. K vnitřnímu použití proto doporučuji čerstvě rozemleté lněné semeno v tříštivém mlýnku na kávu. Lněné semeno obsahuje cca 40 % oleje. 

Standardní balení: 115 ml, 215 ml, 500 ml, 1000 ml

 


MAKADAMIOVÝ LZS

Delikátní olej s jemnou oříškovou chutí

popis: Olej má příjemnou oříškovou vůni a chuť. Rostlina, ze které pochází, má původ v Austrálii, kde je již tradičně po dlouhou dobu využívána.
Olej je vhodný pro studenou kuchyni do salátů, zálivek, pomazánek.

INCI: Macadamia ternifolia Seed Oil

Fyzikální vlastnosti: Bezbarvá až slabě žlutá olejovitá kapa­lina s charakteristickou vůní.

Relativní hustota: Při 20 °C je cca 0,913 g/cm³.

Základní obsahové složky: Nenasycené mastné kyseliny – hlavní podíl kyselina olejová (C18:1) cca 58 %, palmitolejová (C16:1) cca 22 %, palmitová (C16:0) cca 8 %, linolová (C18:2) cca 4 %, vitamíny E a A. 

Vlastnosti: Velmi jemný olej, který je díky svému složení rychle vstřebáván pokožkou a vyznačuje se vynikající roztí­ratelností. 

Použití: Vhodný jako součást kosmetických a masážních pre­parátů. Pokožku chrání a regeneruje. Je vhodný jako základ pro vlasové zábaly, vlasům dodává měkkost a lesk. Makada­miový olej je díky svým vlastnostem stále více používán jako náhražka živočišného norkového oleje. 

Standardní balení: 115 ml, 215 ml, 500 ml, 1000 ml

 


MANDLOVÝ OLEJ LZT

Za tepla lisovaný olej mandlové chuti pro studenou i teplou kuchyni

popis: Mandlový olej je vhodný především pro přípravu salátů, dresinků a pro zjemnění jídel, za tepla lisovaný je vhodný i pro tepelnou úpravu. Díky lehce mandlové chuti je používaný také do sladkých jídel a ovocných salátů. Oproti ostatním olejům je hodně sytý, stačí ho používat v menším množství.

INCI: Prunus amygdalus dulcis Oil

Fyzikální vlastnosti: Světle žlutá olejovitá kapalina, téměř bez vůně.

Bod tuhnutí: Cca 18 °C. 

Relativní hustota: Při 20 °C je cca 0,913 g/cm³. 

Základní obsahové složky: Nenasycené mastné kyseliny – hlavní podíl kyselina olejová (C18:1) cca 71 %, linolová (C18:2) cca 21 % a palmitová (C16:0) cca 6 %, vitamíny A a E, lecitin. 

Vlastnosti: Velice jemný, nedráždivý olej, relativně řídký, lehce se vstřebává do pokožky, dobrá skluznost při masáži, regenerační a uklidňující účinky. 

Použití: Vhodný pro ošetření pokožky suché a citlivé, pří­padně poškozené slunečním zářením. Pro svoji jemnost jej doporučujeme k použití i v dětské kosmetice. Je vhodným základem pro přípravu regeneračních krémů, olejů a masáž­ních preparátů. 

Standardní balení: 115 ml, 215 ml, 500 ml, 1000 ml

 


MANDLOVÝ OLEJ LZS

Za studena lisovaný olej pro studenou kuchyni

popis: Mandlový olej je vhodný především pro přípravu salátů, dresinků a pro zjemnění jídel. Díky lehce mandlové chuti je vhodný i do sladkých pokrmů a ovocných salátů. Oproti ostatním olejům je hodně sytý, stačí ho používat v menším množství.

INCI: Prunus amygdalus dulcis Oil

Fyzikální vlastnosti: Světle žlutá, olejovitá kapalina, téměř bez vůně.

Základní obsahové složky: Nenasycené mastné kyseliny – hlavní podíl kyselina olejová (C18:1) cca 71 %, linolová (C18:2) cca 21 % a palmitová (C16:0) cca 6 %, vitamíny A a E, lecitin. 

Vlastnosti: Velice jemný nedráždivý olej, relativně řídký, lehce se vstřebává do pokožky, dobrá skluznost při masáži, regene­rační a uklidňující účinky. 

Použití: Vhodný pro ošetření suché a citlivé pokožky, pokožky poškozené slunečním zářením. Pro svoji jemnost se doporu­čuje k použití v dětské kosmetice. Je vhodným základem pro přípravu regeneračních krému, olejů a masážních preparátů. 

Standardní balení: 115 ml, 215 ml, 500 ml, 1000 ml

 


Z ČERNÉHO KMÍNU LZS

Netradiční olej kořeněné chuti

popis: Olej lze přidávat do salátů i jako „koření“ na jídla. Lze s ním nahradit pepř, můžeme ho přidat také všude tam, kde používáme nové koření nebo tymián.

INCI: Nigella sativa Seed Oil

Fyzikální vlastnosti: Světle žlutá, olejovitá kapalina s pří­jemnou, typicky kmínovou chutí.

Vlastnosti: Tento olej je hříčkou přírody, neboť je možné jej definovat nejen jako mastný, ale současně i aromaterape­utický. Osvědčil se hlavně u některých alergických projevů, dále u ekzémů, neurodermatitidy, lupenky a při dalších poruchách kožních funkcí, jako je například akné. Olej lze doporučit i k vnitřnímu použití, kde se osvědčil i u depresiv­ních stavů, bronchitidy, bronchiálního astmatu, plicních pro­blémů, alergií a zánětů. Je třeba říci, že s tímto olejem jsou celkem dobré zkušenosti hlavně u různých pylových alergií a senné rýmy, ale někdy může pomoci dokonale, jindy jsou výsledky méně uspokojivé. Prezentovat olej černého kmínu jako zázrak, tak jak to někteří prodejci dělají, je neseriózní. Daleko více mu bude slušet označení dobrého pomocníka, kterému by měla být dána šance. 

Použití: Olej je naprosto neškodný. Jeho použití nedopro­vázejí žádné negativní vedlejší účinky. A i kdyby nepomohl, máme záruku, že neublíží. Co se použití týká, nechá se ap­likovat přímo na pokožku, např. vmasírovat malé množství do hrudníku a zad (doporučuji při pylových alergiích a dý­chacích problémech). Hlavně pak při vnitřním použití je te­rapeuticky velice účinný. Podporuje činnost trávicího traktu, díky obsahovým složkám působí proti nadýmání, stimuluje peristaltiku střev, pozitivně ovlivňuje podráždění horních cest dýchacích a mnohé další. Lze jej přidávat i do salátů či jako „koření“ i na další jídla. Jeho dávkování je zhruba od 30 kapek (1 ml) až po jednu mokka lžičku 3x denně. 

Standardní balení: 115 ml, 215 ml, 500 ml, 1000 ml

 


Z JADER ANDSKÉ RŮŽE LZS

Olej pro studenou kuchyni s obsahem přirozených antioxidantů

popis: Olej určený pro studenou kuchyni, do zeleninových nebo ovocných salátů. Vzhledem k množství nenasycených mastných kyselin je však vhodnější využít jej jako potravinový doplněk, než jako potravinový olej. Je bohatý na antioxidanty, vitamíny A, C a E.

INCI: Rosa canina Fruit Oil

Fyzikální vlastnosti: Světle žlutá olejovitá kapalina téměř bez vůně.

Relativní hustota: Při 20 °C je cca 0,930 g/cm³. 

Základní obsahové složky: Nenasycené mastné kyseliny – kyselina olejová (C18:1) cca 15 %, linolová (C18:2) cca 43 % a linolenová (C18:3) cca 35 %, jakož i další mastné kyseliny až do 5 %. 

Vlastnosti: Velmi jemný olej bohatý na nenasycené mastné kyseliny. Velmi dobře roztíratelný i vstřebatelný. 

Použití: Vhodný pro suchou, šupinatou a svědivou pokožku. Vhodný k ošetřování „stařeckých“ hyperpigmentací a také jizev po chirurgických zákrocích. Reguluje produkci tukových žláz, vhodný jako součást preparátů na akné. Uklidňuje a re­generuje. Přidává se do exkluzivních kosmetických preparátů, pravidelné a dlouhodobé používání prokazatelně zabraňuje předčasnému stárnutí pokožky díky obsahu kyseliny transre­tinolové. Vhodný i jako součást masážních preparátů. 

Standardní balení: 115 ml, 215 ml, 500 ml, 1000 ml

 


Z JADER HROZNŮ LZT

Za tepla lisovaný olej se složkami pro podporu organismu

popis: Olej vyráběný z hroznových jadérek lisováním za tepla.
Je vhodný pro studenou i teplou kuchyni. Vyznačuje se obsahem blahodárných složek, jako jsou cenné vitamíny, lecitin a další antioxidačně působící látky.

INCI: Vitis vinifera Seed Oil

Fyzikální vlastnosti: Světle žlutá olejovitá kapalina.

Relativní hustota: Při 20 °C je cca 0,921 g/cm³. 

Základní obsahové složky: Nenasycené mastné kyseliny – hlavní podíl kyselina linolová (C18:2) cca 72 % a olejová (C18:1) cca 17 %, vitamíny A, E. 

Vlastnosti a použití: Je řídký, proto je vhodný k „ředění“ hustších olejů. Lehce se vstřebává, pokožku zjemňuje, neza­nechává pocit lepkavosti, má dobrou skluznost. Vhodný jako nosič účinných látek při přípravě masážních preparátů i pro sportovní masáže. Samostatně je určen pro normální až mastnou pleť. 

Standardní balení: 115 ml, 215 ml, 500 ml, 1000 ml

 


Z MERUŇ. PECEK LZS

Jemný olej s marcipánovou vůní

popis: Používá se především pro dochucení sladkých pokrmů. Velice chutný je v palačinkách, pohárech, tvarozích. Lze jím ochutit těstoviny i bílý jogurt. Hodí se k výrobě zákusků a dezertů a dá se použít i do zeleninových salátů. Tento lahodný olej dodá vašim pokrmům příjemnou chuť po marcipánu.

INCI: Prunus armeniaca Kernel Oil

Fyzikální vlastnosti: Světle žlutá olejovitá kapalina, téměř bez vůně.

Relativní hustota: Při 20 °C je cca 0,917 g/cm³. 

Základní obsahové složky: Nenasycené mastné kyseliny – hlavní podíl kyselina olejová (C18:1) cca 66 %, linolová (C18:2) cca 25 % a palmitová (C16:0) cca 5 %, vitamíny A a E, lecitin. 

Vlastnosti: Svým složením a vlastnostmi je velmi podobný oleji mandlovému. Relativně řídký olej, dobře se nanáší na po­kožku. 

Použití: Vhodný do masážních přípravků pro svou dobrou roztíratelnost. Výborně je snášen všemi druhy pleti, proto se přidává jak do obličejových krémů, regeneračních i ma­sážních olejů, tak do přípravků určených pro péči o celé tělo. Stejně jako mandlový olej je vhodný i pro dětskou kosmetiku. 

Standardní balení: 115 ml, 215 ml, 500 ml, 1000 ml

 


Z PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ LZS

Olej s významným obsahem vitamínů a lecitinů

popis: Ve studené kuchyni jej lze využít do salátů, na obilné kaše nebo k omaštění jakéhokoli pokrmu. Tepelně by neměl být upravován. Obsahuje velké množství lecitinů. Olej bývá používán i jako osvědčený potravinový doplněk při řadě zdravotních potíží.

INCI: Triticum vulgare Germ Oil

Fyzikální vlastnosti: Žlutohnědá, medově olejovitá kapalina s typickou obilnou vůní.

Relativní hustota: Při 20 °C je cca 0,925 g/cm³. 

Základní obsahové složky: Nenasycené a nasycené mastné kyseliny – hlavní podíl kyselina linolová (C18:2) cca 57 %, olejová (C18:1) cca 17 %, palmitová (C16:0) cca 16 %, linole­nová (C18:3) cca 6 %, vitamíny A a E (zejména je zde vysoký obsah vitamínu E v přirozené formě alfa‑tocoferolu a beta‑tokoferolu), lecitin, karotenoidy. 

Vlastnosti: Složení oleje předurčuje jeho účinky. Působí jako přírodní antioxidant, pokud se používá do směsi s jinými rostlinnými oleji, zvyšuje jejich trvanlivost, je dostatečně hustý. V případě známých alergií na obilniny je nutné pro­vést zkoušku citlivosti na pokožce. Optimalizuje fyziologické funkce pokožky, aktivuje regenerační procesy, biologicky ve­lice účinný. 

Použití: Do kosmetických preparátů se přidává v malém množství (10 - 20 %). Zjemňuje suchou, drsnou pokožku. Pou­žívá se při výskytu akné. Je vhodný do masážních přípravků – dobře se vstřebává. Po masáži je pokožka vláčná. Je to jeden z olejů, který by neměl chybět v žádném regeneračním prepa­rátu. Nejvyšší obsah vitaminu E a lecitinu. 

Standardní balení: 115 ml, 215 ml, 500 ml, 1000 ml

 


Z RÝŽOVÝCH KLÍČKŮ LZS

Jemný olej pro studenou i teplou kuchyni

popis: Olej lze použít jak ve studené kuchyni do salátových dresinků, pro výrobu majonézy, tak v teplé kuchyni k dlouhému vaření, smažení, pečení i k fritování. Je hojně používán v Japonsku, Korei, USA a Thajsku pro svoji chuť a stálé vlastnosti. Při smažení za vysokých teplot se nepřepaluje tak rychle jako jiné oleje. Obsahuje složky mající potencionální význam pro dietu a zdraví.

INCI: Oryza sativa Germ Oil

Fyzikální vlastnosti: Žlutá olejovitá kapalina, téměř bez vůně.

Bod tuhnutí: Cca -7 °C. 

Relativní hustota: Při 20 °C: 0,916 g/cm³. 

Základní obsahové složky: Nenasycené mastné kyseliny – hlavní podíl kyselina olejová (C18:1) cca 42 %, linolová (C18:2) cca 36 % a palmitová (C16:0) cca 16 %, vitamíny, lecitin. 

Vlastnosti a použití: Má podobné vlastnosti jako olej z pše­ničných klíčků, ale účinek není tak výrazný. 

Standardní balení: 115 ml, 215 ml, 500 ml, 1000 ml

 


Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZS

Za studena lisovaný olej ořechové chuti pro studenou kuchyni

popis: Olej je vhodný pouze do studené kuchyně k přípravě salátů, na obilné kaše a do těstovin. Má široké využití v orientální kuchyni. Olej za studena lisovaný by se neměl tepelně upravovat. Bývá používán i jako osvědčený potravinový doplněk při řadě zdravotních potíží.

INCI: Juglans regia Seed Oil

Fyzikální vlastnosti: Světle žlutá až sytě žlutá olejovitá kapa­lina s typickou příjemnou ořechovitou vůní.

Relativní hustota: Při 20 °C cca 0,923 g/m³. 

Základní obsahové složky: Nenasycené mastné kyseliny – hlavní podíl kyselina linolová (C18:2) cca 60 %, olejová (C18:1) cca 19 %, linolenová (C18:3) cca 13 %, palmitová (C16:0) cca 7 %, vitamíny E a A, lecitin. 

Vlastnosti a použití: Velmi jemný a nedráždivý olej. Přidává se do kosmetických a masážních preparátů. Má také příznivé účinky na stav vlasů a nehtů. Vynikající olej ve studené ku­chyni, např. při přípravě salátů. 

Standardní balení: 115 ml, 215 ml, 500 ml, 1000 ml 

 


Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZT

Za tepla lisovaný olej příjemné ořechové chuti

popis: Olej je vhodný do studené kuchyně k přípravě salátů, na obilné kaše a do těstovin. Má široké využití v orientální kuchyni. Bývá používán i jako osvědčený potravinový doplněk při řadě zdravotních potíží.

INCI: Juglans regia Seed Oil

Fyzikální vlastnosti: Světle žlutá olejovitá kapalina téměř bez vůně.

Relativní hustota: Při 20 °C cca 0,923 g/cm³. 

Základní obsahové složky: Nenasycené mastné kyseliny – hlavní podíl kyselina linolová (C18:2) cca 60 %, olejová (C18:1) cca 19 %, linolenová (C18:3) cca 13 %, palmitová (C16:0) cca 7 %, vitamíny E a A. 

Vlastnosti a použití: Velmi jemný a nedráždivý olej. Přidává se do jemných kosmetických a masážních preparátů. Má pří­znivé účinky na stav vlasů a nehtů. Jeho podstatně příznivější cena je dána tím, že k jeho výrobě se používají ořechy mecha­nicky poškozené při louskání slupek – zlom, které mají i nižší tržní cenu. 

Standardní balení: 115 ml, 215 ml, 500 ml, 1000 ml

 


OLIVOVÝ OLEJ LZS

Za studena lisovaný olej typické chuti pro studenou kuchyni

popis: Olivový olej bývá doporučován pro přípravu salátů, k dochucení pokrmů, do zálivek. Má typickou chuť i vůni, která vám bude připomínat dovolenou u Středozemního moře.

INCI: Olea europaea Fruit Oil

Fyzikální vlastnosti: Sytá, žlutozelená olejovitá kapalina se silnou, typicky olivovou vůní.

Bod tuhnutí: Cca +10 °C. 

Relativní hustota: Při 20 °C je cca 0,913 g/cm³. 

Základní obsahové složky: Nenasycené mastné kyseliny – hlavní podíl kyselina olejová (C18:1) cca 77 %, palmitová (C16:0) cca 10 %, linolová (C18:2) cca 6 % a linolenová (C18:3) cca 1 %, vitamíny, lecitin, chlorofyl. 

Vlastnosti a použití: Díky své výrazné vůni brání širšímu po­užití. Tuto vůni nelze přehlušit ani éterickými oleji. Přesto je tento olej jedinečný svými zjemňujícími účinky na pokožku. Je vhodný jako základ do regeneračních a masážních olejů a také pro vlasové zábaly. 

Poznámka: Specifické aroma oleje může být zprvu pro ně­koho nepříjemné, lze mu však snadno přivyknout. 

Upozornění: Na trhu se vyskytující olivové máslo nelze pova­žovat za přírodní produkt, jedná se o olivový olej s chemicky upravenou – vodíkem nasycenou – molekulou. Proto jej v na­bídce nevedeme. 

Standardní balení: 115 ml, 215 ml, 500 ml, 1000 ml

 


PUPÁLKOVÝ OLEJ LZS

Olej s vysokým obsahem omega-3 a 6 nenasycených mastných kyselin

popis: Ideální olej pro studenou kuchyni, k přípravě salátů, zálivek nebo na dochucení hotových jídel.

INCI: Oenothera biennis Oil

Fyzikální vlastnosti: Světle žlutá olejovitá kapalina, téměř bez vůně.

Relativní hustota: Při 20 °C je cca 0,925 g/cm³. 

Základní obsahové složky: Nenasycené mastné kyseliny – hlavní podíl kyselina linolová (C18:2) cca 74 %, gamalino­lenová (C18:3) cca 8 - 10 %, olejová (C18:1) cca 6 %, vitamíny, lecitin. 

Vlastnosti: Díky obsahu gamalinolenové kyseliny, která je pro lidský organizmus velice důležitá (účastní se syntézy prosta­glandinů), lze tento olej velice dobře využít jako potravinový doplněk při různých kožních problémech, stejně tak jako sou­část kosmetických přípravků. Je jemný, dobře vstřebatelný. 

Použití: K zevnímu použití se doporučuje jako komponent exkluzivních regeneračních olejů, krémů a masek. Zklidňuje pleť. Má velice příznivý vliv na citlivou, podrážděnou, popá­lenou (například slunečním zářením) a zánětlivou pokožku. Doporučuji pro ošetřování pleti postižené lupénkou, neuro­dermatitidou a ekzémy. 

Standardní balení: 115 ml, 215 ml, 500 ml, 1000 ml

 


RICINOVÝ OLEJ LZS

INCI: Ricinus communis Seed Oil

Fyzikální vlastnosti: Bezbarvá až světle žlutá olejovitá kapalina, téměř bez vůně.

Relativní hustota: Při 20 °C je cca 0,960 g/cm³. 

Základní obsahové složky: Nenasycené mastné kyseliny (hlavní podíl kyselina ricinoolejová), vitamíny. 

Vlastnosti a použití: Je hustý, přidává se do masážních pre­parátů v takových případech, kdy je nutné zvýšit hustotu, a tím zpomalit vstřebávání masážního oleje (např. u relaxačních masáží). Doporučuje se pro péči o vlasovou pokožku a řasy. V kosmetice slouží jako rozpouštědlo pigmentů. 

Poznámka: Nepoužívat vnitřně pro jeho silné projímavé účinky. 

Standardní balení: 115 ml, 215 ml, 500 ml, 1000 ml

 


SEZAMOVÝ OLEJ LZT

INCI: Sesamum indicum Seed Oil

Fyzikální vlastnosti: Žlutá olejovitá kapalina téměř bez vůně.

Relativní hustota: Při 20 °C je cca 0,917 g/cm³. 

Základní obsahové složky: Nenasycené mastné kyseliny – hlavní podíl kyselina olejová (C18:1) cca 42 %, linolová (C18:2) cca 41 % a palmitová (C16:0) cca 9 %, sezamol, vi­tamíny E a A, lecitin. 

Vlastnosti: Velmi jemný, slabě vysychavý olej, který díky obsahu sezamolu má výrazné antioxidační účinky. Čistý sezamový olej má přirozený UV faktor cca 4. Je charakteri­stický svými regeneračními vlastnostmi. 

Použití: Přidává se do kosmetických a masážních pre­parátů. Při masáži zjemňuje pokožku. Může se přidávat do směsi rostlinných olejů za účelem zvýšení jejich trvan­livosti. Obsah sezamolu jej předurčuje jako základní olej do opalovací kosmetiky. 

Standardní balení: 115 ml, 215 ml, 500 ml, 1000 ml

 
 

SLUNEČNICOVÝ OLEJ LZS

INCI: Helianthus annuus Seed Oil

Fyzikální vlastnosti: Sytě žlutá olejovitá kapalina s cha­rakteristickou vůní po slunečnicových semenech.

Bod tuhnutí: Cca 17 °C. 

Relativní hustota: Při 20 °C je cca 0,921 g/cm³. 

Základní obsahové složky: Nenasycené mastné kyseliny – hlavní podíl kyselina alfa a beta linolová (C18:2) cca 70 %, olejová (C18:1) cca 18 %, vitamíny, karotenoidy a lecitin. 

Vlastnosti a použití: Přidává se do kosmetických a masáž­ních preparátů v koncentraci do 20 %. Ve větším množství při dlouhodobém použití může vysušovat pokožku, pro­tože způsobuje snižování tvorby vlastních kožních tuků. 

Poznámka: Olej vysychá. 

Standardní balení: 115 ml, 215 ml, 500 ml, 1000 ml

 


SLUNEČNICOVÝ OLEJ LZT

INCI: Helianthus annuus Seed Oil

Fyzikální vlastnosti: Sytě žlutá olejovitá kapalina s cha­rakteristickou vůní po slunečnicových semenech.

Bod tuhnutí: Cca 17 °C. 

Relativní hustota: Při 20 °C je cca 0,921 g/cm³. 

Základní obsahové složky: Nenasycené mastné kyseliny – hlavní podíl kyselina alfa a beta linolová (C18:2) cca 70 %, olejová (C18:1) cca 18 %, vitamíny, karotenoidy a lecitin. 

Vlastnosti a použití: Přidává se do kosmetických a masáž­ních preparátů v koncentraci do 20 %. Ve větším množství při dlouhodobém použití může vysušovat pokožku, pro­tože způsobuje snižování tvorby vlastních kožních tuků. 

Poznámka: Olej vysychá. 

Standardní balení: 115 ml, 215 ml, 500 ml, 1000 ml

 


SÓJOVÝ OLEJ LZT

INCI: Glycine soja Oil

Fyzikální vlastnosti: Slabě žlutá olejovitá kapalina bez vůně. Bod tuhnutí cca 13 °C.

Relativní hustota: Při 20 °C je cca 0,923 g/cm³. 

Základní obsahové složky: Nenasycené mastné kyseliny – hlavní podíl kyselina linolová (C18:2) cca 59 %, olejová (C18:1) cca 23 %, palmitová (C16:0) cca 9 %, linoleová (C18:3) cca 4 % a arachová (C20:2) cca 1 %, vitamíny A, E, lecitin. 

Vlastnosti a použití: Základní olej pro přípravu kosmetic­kých preparátů. Lisováním za tepla a následnou rafinací je olej zbaven slizovitých látek, které by při výrobě krémů měly za následek jejich nepříliš vábnou vůni. Lehce se vstřebává. Má vysoký obsah nenasycených mastných ky­selin, chrání položku a podporuje obnovu buněk. Udržuje pleť jemnou, vláčnou a poddajnou. 

Standardní balení: 115 ml, 215 ml, 500 ml, 1000 ml

 

 

Doporučujeme:

 Zhrublá pokožka:
 KARITÉ (SHEA OLEJ) AVOKÁDOVÝ MANDLOVÝ Z PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ
 AVOKÁDOVÝ OLIVOVÝ Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ  
       
 Uvolnění svalstva, masáže:
 AVOKÁDOVÝ ARAŠÍDOVÝ BRUTNÁKOVÝ Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ
 JOJOBOVÝ LNĚNÝ MAKADAMIOVÝ Z PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ
 MANDLOVÝ OLIVOVÝ SEZAMOVÝ Z MERUŇ. PECEK
 RICINOVÝ      
       
 Suchá, citlivá pleť, stárnutí pleti:
 KARITÉ (SHEA OLEJ) AVOKÁDOVÝ BRUTNÁKOVÝ Z JADER ANDSKÉ RŮŽE
 JOJOBOVÝ MANDLOVÝ OLIVOVÝ Z PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ
 PUPÁLKOVÝ Z MERUŇ. PECEK Z RÝŽOVÝCH KLÍČKŮ  
       
 Akné, mastná pleť:
 SLUNEČNICOVÝ LNĚNÝ Z MERUŇ. PECEK  Z JADER ANDSKÉ RŮŽE
 JOJOBOVÝ Z JADER HROZNŮ Z PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ  
       
 Ekzémy a lupénka:
 BRUTNÁKOVÝ LNĚNÝ PUPÁLKOVÝ  
       
 Padání vlasů, lámavost nehty, zuby:
 BRUTNÁKOVÝ DÝŇOVÝ JOJOBOVÝ Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ
 MAKADAMIOVÝ OLIVOVÝ PUPÁLKOVÝ RICINOVÝ
       
 Zvýšení trvanlivosti olejových směsí:
 ARAŠÍDOVÝ SEZAMOVÝ Z RÝŽOVÝCH KLÍČKŮ Z PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ
       
 Zahuštění olejových směsí:
 RICINOVÝ      
       
 Ředění olejových směsí:
 Z JADER HROZNŮ Z MERUŇ. PECEK    
       
 K vnitřnímu užití:
 BRUTNÁKOVÝ DÝŇOVÝ OLIVOVÝ Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ
 PUPÁLKOVÝ ARAŠÍDOVÝ    
       
 Problémy s prostatou:
 DÝŇOVÝ      
       
 Stařecké skvrny, hyperpigmentace:
 Z JADER ANDSKÉ RŮŽE      
       
 Jizvy:
Z JADER ANDSKÉ RŮŽE