Facebook Twitter YouTube E-shop Karel Hadek Aromafauna Aromaflora

Časopis

Celé číslo ke stažení

ČASOPIS AROMATERAPIE 2/2024

Úvodní slovo

V posledních letech se často setkáváme s pojmy ekologie a udržitelnost. Víme však, co si pod těmito termíny představit?

UDRŽITELNOST je definovaná v kontextu lidské civilizace jako praktická schopnost uspokojit základní potřeby dneška bez kompromitování schopnosti budoucích generací uspokojit jejich základní potřeby a udržet jejich  životní úroveň. Udržitelná společnost musí být vystavěna tak, aby její životní styl a podnikání nebyly v rozporu s neoddělitelnou schopností přírody udržet život. Organizačním principem udržitelnosti je udržitelný rozvoj, který zahrnuje čtyři propojené oblasti: ekologii, ekonomii, politiku a kulturu. Tento termín má původ v  ekologii, jako schopnost ekosystému  udržet ekologické procesy a funkce, rozmanitost  a produktivitu. V současnosti se udržitelnost vztahuje na mnoho oblastí, včetně ekonomiky, produkce potravin, energie, architektury i stavebnictví či prostředí.

EKOLOGIE v pravém významu znamená specifický způsob pohledu na svět, který klade důraz na pochopení vzájemných vazeb, vztahů a chápe jednotlivé souvislosti. Poskytuje tak určitý rámec, strukturu, do kterého je možné zasadit různé dílčí poznatky a následně je interpretovat. Ekologie ovlivnila sociální a humanitní vědy. Tvrdí, že lidé znatelně přetvořili své životní prostředí skrze rozvoj svých stanovišť – zejména prostřednictvím městského plánování, intenzivního využívání v podobě těžby a stejně tak vedlejšími efekty, jako je zemědělství, dolování, a průmysl. Kromě ekologie a biologie využívá tato disciplína také mnoho dalších přírodních a sociálních věd. Rozvoj ekologie člověka podpořil při navrhování a plánování měst. Tento aspekt se objevuje ve fungování domácností i firem.

I naše společnost jde touto cestou. Výrobní budovu vytápíme energií ze země. Spotřebu elektrické energie omezujeme pomocí aplikací a čidel. Nová výrobní budova je koncipována jako chytrý nízkonákladový dům.

Ekologii a udržitelnosti přizpůsobujeme každodenní chod firmy.

Od května vám již nebudeme dávat faktury do balíčků, najdete je ve vaší e-mailové schránce. Letáky a propagační materiály budete dostávat omezeně. Komunikace přes eko-mail je ekologičtější. Časopis AROMATERAPIE již dlouhodobě zasíláme pouze těm, kteří jej nechtějí v elektronické podobě. Magazíny budou nadále v elektronické podobě a oznámení o zveřejnění obdržíte e-mailem. Tištěnou verzi obdrží pouze B2B klienti pro podporu jejich pracovní činnosti.

V květnu vykvete i naše voňavá květina a nové logo spojující všechny naše voňavé značky, prodávané na e-shopu www.aromakh.cz

V následujících měsících bychom vám rádi představili nový koncept. Budoucnost naší planety, naší země, našich dětí a zvířat nám není lhostejná.

 

Michaela Švorcová