Facebook Twitter YouTube E-shop Karel Hadek Aromafauna Aromaflora

Herbář

Ošetření zubů a ústní dutiny

Ošetření zubů a ústní dutiny

Až do konce 19. století stačila k vyčištění zubů voda, hou­bička a párátko. Éra zubních kartáčků začala až po první světové válce a s ní přišla i éra chemicky vyráběných zub­ních past. I přes proklamovaný „pokrok“ při výrobě zubní pasty ne­jenže zubní kámen a parodontóza neustoupily, ale podle zdravotnických statistik v poslední době počet těchto one­mocnění narůstá.
 

Není náhodou, že trh je přesycen stovkami různých druhů zubních past, jejichž nabídka se mění tak často, že se v ní spotřebitel při nejlepší vůli prostě nemůže vyznat. Vše je přenecháno reklamě, která tvrdí, že zubní pastu doporu­čuje „6 ze 4“ zubních lékařů. I zde se situace rychle a vý­razně mění. Ti zubní lékaři, kteří si zubní olej vyzkoušeli, se stávají jeho popularizátory a povětšině již o zubních pastách nechtějí ani slyšet. Po zkušenostech se zubními pastami, které se liší většinou pouze barvou, chutí a ba­lením, je rozhodně nemůžeme doporučit pro běžné ošet­řování chrupu.
 

Pro zvýšení čisticích schopností do nich prakticky všichni výrobci přidávají agresivní čisticí látky, tenzidy. Řada odborníků však tenzidy považuje za vysloveně škodlivé, protože jejich působením se narušuje ústní mikroflóra, do­chází k oslabení a podráždění sliznice. Mohou tak přispět ke vzniku chronických zánětů dásní. Nezřídka zapříčiňují díky obsahu SLS i vznik aftů v ústní dutině. Problematické je i používání jemnozrnných čisticích a lešticích prostředků (například křída a kaolin), které sice umožní důkladnější vyčištění, nicméně při dlouhodobém používání poškozují zubní sklovinu a krčky.
 

V poslední době se ve stále větším měřítku uplatňují různé „zázračné“ prostředky moderní chemie, jako například soli fluoru. Ten sice ve větších koncentracích působí proti mi­krobům a má vliv na tvrdost skloviny (je‑li obsažen v op­timálním množství v organizmu v době růstu), ale může být pro lidský organizmus jedovatý a omezovat některé tělesné funkce. Barvicí, konzervační a další pomocné pro­středky, které se v zubních pastách nacházejí, nemají s čiš­těním a péčí o chrup již vůbec nic společného. Významnou většinu zubních past tedy nelze hodnotit jinak, než jako sbírku chemikálií, která v ústech nemá co pohledávat.
 

Olejový preparát na čištění zubů a ošetřování ústní du­tiny představuje úplně nový směr v oblasti přirozené péče o chrup. Jeho vznik se datuje do poloviny osmdesátých let, kdy jsem jeho původní recepturu s pomocí „shody okol­ností“ vyvinul. Vyrábí se výhradně z rostlinných olejů kombinovaných s rostlinnými výtažky a hluboce působícími éterickými oleji. Neobsahuje žádné složky, které by mohly škodit zubům nebo dásním.

 

 

Kompletni nabídka na e-shopu...

 

Produkty této kategorie

ZUBNÍ OLEJ ZE 7 BYLIN

Olejový preparát, který od svého vzniku představuje novou generaci péče o chrup a ošetřování ústní dutiny. Jeho hlavní předností je absence více či méně nevhodných až škodlivých, jinak běžně používaných, chemikálií v zubních pastách.

Na základě dlouhodobých zkušeností víme, že při pravidel­ném používání napomáhá Zubní olej nejen k odbourávání zubního kamene, ale i k omezení jeho vzniku. Nelze se divit, že pravidelným používáním dochází i k vymizení počátečních stadií parodontózy. Při krvácivosti a zánětech dásní se při po­užívání Zubního oleje velmi rychle projeví zlepšení, s postu­pem času pak potíže zcela odezní. Zubní olej lze tedy označit i jako vynikající prevenci vzniku onemocnění okolí zubů. Dochází i k zesvětlení jejich zabarvení. Tyto skutečnosti po­tvrzují nejen uživatelé, ale i odborníci – stomatologové. Zubní olej lze použít i k masáži dásní, která by měla být běžnou sou­částí ústní hygieny. 

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje, např. sójový, z vlaš­ských ořechů, mandlový, olivový. Éterické oleje, např. z ma­teřídoušky, šalvěje, rozmarýnu a máty peprné. Vitamíny, např. A, E. Chlorofyl. 

Vlastnosti: Jemně a důkladně čistí ústní dutinu. Působí deo­doračně a udržuje rovnováhu ústní mikroflóry. Chrání před parodontózou, vznikem zubního kazu, krvácením z dásní a záněty dásní. 

Použití: Přibližně deset kapek oleje nakapeme přímo do úst a zuby vyčistíme. Pro zvýšení účinku protahujeme v ústech vzniklou emulzi mezi zuby. Jazykem ji vmasírováváme do dásní po dobu několika minut. Emulzi vyplivneme, aniž by­chom ústa vyplachovali vodou. Tím zajistíme delší působení zubního oleje. Případné polknutí oleje není na závadu, neob­sahuje totiž žádné látky, které by mohly být při požití nebez­pečné. Při používaní Zubního oleje doporučujeme pravidelně odmašťovat zubní kartáček. 

Standardní balení: 20 ml, 100 ml, 200 ml 

TIP: Na čištění zubního kartáčku lze použít THYMICON, nebo ORANGE-SANITOL.

 


DENTAROM

Po úspěších, s nimiž se setkal na trhu po svém zavedení ole­jový preparát na čištění zubů, jenž neobsahuje žádné tenzidy, abraziva, konzervační látky apod., byl vyvinut další olejový pří­pravek určený pro ústní hygienu. Ten vychází z dnes již téměř zapomenuté tradice – vyplachování ústní dutiny rostlinnými oleji. DENTAROM je přirozenou a fyziologickou alternativou růz­ných moderních ústních vod, které obsahují zpravidla vodu, alkohol, konzervační složky a jak jinak – antimikrobiálně pů­sobící chemikálie.

Olejové složky obsažené v preparátu DENTAROM působí hlavně v dutině ústní, a tak pozitivně ovlivňují záněty ústní sliznice, dásní, jazyka a rtů. Bakterie a viry, které tyto a podobné zá­něty způsobují, jsou pohlcovány použitými oleji a vázány na takto vznikající emulzi. Vyplivnutím vzniklé čisticí emulze zbavujeme organizmus ne­žádoucích mikroorganizmů. DENTAROM je vyroben tradičně, jako i ostatní výrobky olejové kosmetiky v této oblasti pů­sobení, výhradně z vysoce kvalitních rostlinných olejů. Dále preparát obsahuje osvědčenou směs éterických olejů, jež aktivity rostlinných olejů násobí. Dalšími důležitými látkami jsou vitamíny A a E. 

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje, např. slunečnicový, olivový, z vlašského ořechu. Éterické oleje, např. čajovníkový, šalvějový, z máty peprné, citronový. Chlorofyl. 

Vlastnosti: Preparát příjemně a šetrně fyziologicky ošetřuje a čistí sliznici ústní dutiny, deodoruje dech a působí proti tvorbě „povlaku“ na zubech i jazyku a následnému vzniku zubního kamene. 

Použití: DENTAROM v množství cca 5 ml (jedna čajová lžička) dáme do úst, sevřeme rty, aby olej z úst nevytékal, a takto preparát důkladně „prokusujeme a protahujeme“ po celé ústní dutině po dobu minimálně 10 minut (déle není na zá­vadu), aniž bychom jej spolkli. Kloktání DENTAROMEM je sice obtížnější, ale velmi účinné. Tímto procesem proplachujeme ústní dutinu, přičemž musíme brát na zřetel měnící se hustotu a barvu preparátu po dobu procedury. Na počátku dochází ke zhoustnutí preparátu, pak postupně řídne. Se zvyšujícím se obsahem slin, které preparát přijímá, se jeho barva přemění na mléčnou. Po cca 10 až 15 minutách olej vyplivneme a ústa několikrát důkladně vypláchneme vodou. Poté doporuču­jeme ještě zuby očistit zubním kartáčkem a Zubním olejem nebo DENTAROMEM. Tuto proceduru doporučujeme prová­dět minimálně 2x denně, nejlépe ráno (ihned po probuzení) a večer. V případě potíží je možná i častější aplikace.  

Poznámka: Zejména při ranním vyplachování úst DENTAROMEM nedoporučuji jeho spolknutí pro vysoký obsah mikro­organizmů, které na sebe tento výplachový olej v průběhu aplikace navázal, byť tyto mikroorganizmy díky obsaženým éterickým olejům již nejsou aktivní.  

Standardní balení: 200 ml, 500 ml

 


KARIOSAN

Jedním z nejrozšířenějších problémů ústní dutiny je tvorba zub­ního kazu. Na jeho vzniku se samozřejmě podílí více faktorů. Jedním z nich je zubní plak. Jeho vznik je ale dán narušenou ústní mikroflórou, a ta může být m. j. i důsledkem používání „chemikálií“, které mají jinak celkem libozvučný název – zubní pasty. Některé z těchto faktorů se však prolínají. Často jsou za viníka označovány nízkomolekulární cukry. Samotné cukry nemají přímo na kazivost zubů nejmenší vliv. Jsou však vyu­žívány různými mikroorganizmy pro jejich vlastní metaboli­zmus, v jehož rámci dochází k přeměně cukrů na organické kyseliny, které svou kyselostí naleptávají zubní sklovinu.

Nej­aktivnější a současně nejnebezpečnější je bakterie streptococ­cus mutans, který na rozdíl od jiných bakterií má schopnost udržet se i na extrémně hladkém povrchu zubu. Ani dokonalé vyčištění zubů tedy nemůže zabránit, aby se tento mikroorga­nizmus po krátké době z prostoru v ústní dutině „nenasídlil“ zpět na zuby.  Vzhledem k antimikrobiálním účinkům éterických olejů jsem vyvinul tento speciální olejový preparát, kde je kompozice použitých éterických olejů vysoce účinná právě vůči bakterii streptococcus mutans. 

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje, např. sójový, kano­lový, z vlašských ořechů, olivový. Éterické oleje, např. myrhový, angelikový, manukový, santálový, tymiánový, z máty kadeřavé, šalvějový, čajovníkový. Lecitin. Vitamíny, např. A, E. Chlorofyl. 

Vlastnosti: Speciální preparát se zvláštním účinkem vůči bak­terii streptococcus mutans. Chrání před tvorbou zubního kazu, parodontózou, krvácením a záněty dásní. Lze jej použít i jako oleje na čištění zubů. Jemně a důkladně čistí ústní dutinu. Pů­sobí deodoračně a udržuje rovnováhu ústní mikroflóry. 

Použití: Dle potřeby, několikrát denně, nakapeme 5 - 10 kapek oleje KARIOSAN přímo do úst a protahujeme vzniklou emulzi mezi zuby. Pro zvýšení účinku provádíme jazykem masáž dásní. Emulzi ponecháme v ústech co nejdelší dobu, její vyplivnutí není nutné. Případné polknutí oleje KARIOSAN není na závadu, preparát má potravinářskou kvalitu. Jako mimořádně důležité bych zdůraznil použití KARIOSANU před spaním, neboť v době spánku nedochází k produkci slin, které jsou schopny organické kyseliny v případně jejich vzniku neutralizovat. 

TIP: Preparát KARIOSAN lze používat i na běžné čištění zubů. Díky své jemné chuti je velice vhodný i pro malé děti. 

Upozornění: KARIOSAN neobsahuje éterický olej z máty peprné ani mentol, a lze ho doporučit jako excelentní alternativu zub­ního oleje těm, kteří jsou homeopaticky léčeni. 

Standardní balení: 20 ml, 100 ml, 200 ml

 


HALITOSAN

Halitosis je odborné označení pro nepříjemně páchnoucí dech. Zhruba v 90 % má tato, pro postižené jedince velice ne­příjemná, záležitost svůj původ nikoli v trávicím traktu, jak se mnozí domnívají, ale v ústní dutině (kořen jazyku), která je osídlena anaerobními mikroorganizmy. Tyto mikroorganizmy pak produkují látky obsahující organicky vázanou síru. Zde je pak nutno hledat zdroj extrémně aktivního zápachu. I v tomto případě, jako u mnohých problémů, nabízí aromaterapie se svými éterickými oleji a jejich antimikrobiálními účinky svou pomoc.

Při aktivním a dlouhodobém používání HALITOSAN dobře po­slouží těm, kteří tímto problémem trpí. I po odeznění pro­blému, aby nedošlo k recidivě – novému osídlení ústní dutiny těmito nežádoucími mikroorganizmy – je vhodné používat HALITOSAN jako prevenci. Vzhledem k tomu, že ony „sirné“ bak­terie kolonizují těžko dostupná místa v ústech (např. kořen jazyku), je nutno dbát na co nejčastější používání HALITOSANU a jeho co nejpomalejší polykání. To pak zajistí dlouhotrvající antimikrobiální účinky i v jinak nepřístupných místech. 

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje, např. slunečnicový, olivový, z vlašského ořechu. Éterické oleje, např. rozmarý­nový, čajovníkový, fenyklový, hřebíčkový, z máty peprné. Chlorofyl. 

Použití: Pro dosažení úspěchu je třeba HALITOSAN užívat co nejčastěji. Doporučuji vytvořit si podmínky pro jeho aplikaci zhruba každou hodinu. Množství odpovídající cca 1 čajové lžičce dáme do úst, prokusujeme, protahujeme ústy mezi zuby a hlavně po jeho rozředění se slinami i kloktáme. Je dů­ležité, aby se HALITOSAN dostal až ke kořeni jazyka. Preparát má potravinářskou kvalitu, jeho přebytky se slinami co nej­pomaleji polykáme. Právě touto formou aplikace může HALITOSAN účinně antimikrobiálně působit i v jinak nedostupných částech ústní dutiny. Jeho polknutí s sebou přináší i další po­zitiva. V trávicím traktu vykazuje protiplísňové účinky. 

Standardní balení: 20 ml, 200 ml, 500 ml

 


LIPPEA SPF

Pokud vás právě netrápí opary, ale přesto nejste se stavem svých rtů spokojeni, nabízíme vám ochranný vitamínový bal­zám na ošetřování rtů LIPPEA SPF. Tento přípravek chránící rty před vlivy UV záření (jeho ochranný faktor je 10) by měl používat každý, komu není lhostejný stav jeho rtů. Jeho ne­spornou výhodou je i další široká škála použití. S výbornými výsledky můžeme například ošetřovat rty vyschlé slunečním UV zářením nebo rozpraskané od větru či mrazu. Vhodné je tento preparát použít též jako prevenci před výše zmíněnými problémy. Doporučujeme tedy jeho použití obzvláště při re­kreaci u moře nebo na horách.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje, např. jojobový. Ochranný faktor proti UV záření. Přírodní nebělený včelí vosk. Karnaubský vosk. Vitamíny, např. A, E. 

Použití: Rty ošetříme malým množstvím preparátu LIPPEA SPF. Dle stavu rtů a individuálních potřeb ošetřujeme rty ně­kolikrát denně. 

Standardní balení: 5 ml, 30 ml

 


HERPILAN

Opary na rtech jsou způsobovány virem herpes simplex. Většina z nás nosí tento virus celý život v organizmu, aniž by za normálních okolností vyvolával jakékoliv problémy. K vyrážce na rtech – oparu, která se projevuje tvorbou drob­ných a bolestivých puchýřků, dochází až v případě oslabení organizmu. K ochraně proti oparům je určen preparát HERPILAN. Účinné látky v něm obsažené vykazují nejen vynikající účinnost proti danému viru, ale zvyšují i elasticitu rtů, a tím zabraňují bolestivému popraskání oparu při jeho vysychání. Preparát díky své vysoké schopnosti regenerace výrazně urychlí hojení postiženého místa.

TIP: Preventivní používání HERPILANU u těch, kdo jsou na tvorbu oparů náchylní, podstatně snižuje frekvenci jejich výskytu, ve většině případů jejich vzniku díky svým antivirál­ním účinkům zabrání. 

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje, např. jojobový. Éte­rické oleje, např. čajovníkový, mateřídouškový, levandulový. Přírodní nebělený včelí vosk. Karnaubský vosk. 

Použití: Při prvních příznacích vzniku oparu ošetříme balzá­mem HERPILAN postižené místo. V počáteční fázi toto ošetření provádíme opakovaně. U přípravku HERPILAN se jeví jako ve­lice zajímavé jeho antivirální, antimikrobiální, protiplísňové a protizánětlivé účinky. HERPILAN se díky této široké škále účinků stal pomocníkem – všelidovým balzámem – při odstra­ňování problémů i v jiných oblastech (akné, záněty či plísňová onemocnění pokožky apod.). Preparát HERPILAN se osvědčil i u herpesových onemocnění pohlavních orgánů. 

Standardní balení: 5 ml, 30 ml

 

 

Doporučujeme:

 Ochrana proti větru a mrazu: 
 HERPILAN LIPPEA SPF    
       
 Ochrana před UV-zářením: 
 LIPPEA SPF      
       
 Čištění a vyplachování úst: 
 DENTAROM ZUBNÍ OLEJ ZE 7 BYLIN    
       
 Opary na rtech: 
 HERPILAN      
       
 Zápach z úst: 
 HALITOSAN DENTAROM ZUBNÍ OLEJ ZE 7 BYLIN  
       
 Záněty v ústní dutině: 
 DENTAROM ZUBNÍ OLEJ ZE 7 BYLIN    
       
 Prevence tvorby zubního kamene: 
 DENTAROM ZUBNÍ OLEJ ZE 7 BYLIN    
       
 Prevence paradontózy: 
 DENTAROM ZUBNÍ OLEJ ZE 7 BYLIN    
       
 Prevence tvorby zubního kazu: 
 KARIOSAN ZUBNÍ OLEJ ZE 7 BYLIN DENTAROM