Facebook Twitter YouTube E-shop Karel Hadek Aromafauna Aromaflora

Časopis

Celé číslo ke stažení

Časopis Aromaterapie - 2-3/2007

Z vašich dopisů: Pohádka pro Hádka,

aneb o princezně Kůžičce,

elfím králi a nepřející Mamonce

Bylo – nebylo jedno království, ve kterém žil starý dobrý král. Měl milou, ale tuze nemocnou princeznu Kůžičku. Její nemoc z ní dělala hodnou, laskavou – STAŘENU. Co jí byly platné upřímné modré oči, moudrost a laskavé srdce, když se jejího vzhledu každý bál…. Mnohdy se jí na kůži dělaly mokvavé boláky a to Kůžička raději ani nechodila z paláce, aby neděsila svým vzhledem věrné služebníky. Sjížděli se k ní lékaři, léčitelé a šarlatáni z celého světa, ale žádný ji nebyl schopen uzdravit. Mnohdy se král v duchu
ptal, zda svým působením spíš neublížili než pomohli….

Když bývalo Kůžičce nejhůř, nacházela útěchu a pohlazení duše u květin. Jejich královská zahrada totiž byla proslavená krásou, bohatostí, rozmanitostí květin a jejich omamnou vůní. 

Kůžička milovala tiché podvečery, kdy se sama procházela mezi záhony, zapadající slunce něžně hladilo okvětní plátky a kytičky voněly jen pro ni. To si hned připadala hezčí a bylo jí lépe u srdíčka. Byla nebyla také jedna kouzelná zahrada. Patřila elfímu králi,
který rozuměl řeči Matky Přírody a podle jejích rad se staral o bylinky, kytičky i stromy s velkou pečlivostí a láskou.

Zahrada mu oplácela úžasným rozvojem a dávala mu vzácné dary, ze kterých mohl vyrábět léčivé masti a lektvary pro všechny nemocné a potřebné lidi v okolí. Jednou se elfí král procházel po zahradě zrovna když kamarád Vítr pročesával stromům koruny. Začali si povídat a král se dozvěděl o nešťastné Kůžičce. To pro něj byla výzva! Protože znal sílu Matky Přírody a její nepřeberné poklady, rozhodl se, že Kůžičce pomůže… 

Vydal se tedy na cestu ke královskému dvoru. Přijali ho jako jiné lékaře, ale skrze lásku k Přírodě si brzy našel cestu k princezně. Kůžička najednou nebyla sama, měla v elfím králi spřízněnou duši a pečlivého učitele. Procházeli celé dny zahradami a on jí vysvětloval, ukazoval, učil – tolik toho znal, každá bylinka k němu promlouvala a on to Kůžičce tlumočil.

A stal se zázrak: Kůžička se začala uzdravovat. Na radu bylinek jí elfí král namíchal kouzelnou mastičku, která jí hojila rány a jeho zájem a snaha podělit se o své umění jí zase léčily srdíčko. Den ze dne Kůžička rozkvétala do krásy a zdravého sebevědomí,
byla pilnou a vděčnou žačkou a radost měli všichni. Elfí král se tedy rozloučil - vždyť ho potřebovala i jeho zahrada - a Kůžička začala lidem pomáhat tak, jak ji naučil.

Po návratu domů čekalo elfího krále nemilé překvapení: do jeho zahrady se nastěhovala závistivá princezna Mamonka, které se líbilo být hvězdou mezi květinami. Vyhnala krále do suchých hor a začala panovat po svém… 

Kůžička netušila, co se stalo. Potřebovala od krále elfů lektvar pro dítě, s jehož nemocí si zatím neuměla poradit - a on jí slíbil, že vždy pomůže a poradí, když si nebude jistá. Princezna Kůžička tedy vyslala do kouzelné zahrady posla s dopisem.

Mamonka panovala, jak se jí líbilo. Neměla však znalosti krále elfů, ani neuměla rozmlouvat s Matkou Přírodou a tak její pomoc lidem podle toho vypadala. Používala sice recepty elfího krále, ale protože se o bylinky, kytičky a stromy nestarala s láskou jako jejich král, nedávaly jí to, co jemu. Sobectví neléčí, naopak nemoc podporuje… Poslala tedy Kůžičce lektvar, který uvařila ve zlosti a závisti. Princezna totiž v dopise králi děkovala za vše, co ji naučil, popsala mu své úspěchy, za které mu děkovala.… Mamonku naplnila zášť, kterou lektvar naplnila. Princezna Kůžička s pečlivostí ošetřovala dítě lékem, o kterém se domnívala, že je od elfího krále. K velkému zděšení však lék nezabral, naopak dítěti se přitížilo a všichni měli strach, že nepřežije…

Elfí král zatím na své osamělé cestě objevil paseku skrytou v horách a chráněnou před nepřáteli. A protože si s Matkou Přírodou povídal neustále, vybídla ho, ať si na tom krásném místě založí zahradu novou. Král trochu pochyboval - vždyť jak dlouho trvá, než se zahrada zazelená, než se kytičky ujmou a rozkvetou, než se stromy dostanou do plné síly….

Jenže víra a upřímná láska dělají zázraky. Elfí král Přírodu miloval, miloval i práci s bylinkami a věřil, že lidem pomáhají - a tak Matka Země zázrak umožnila. Zahrada vyrostla pod královou laskavou rukou velmi rychle. Mohl tedy znovu užívat jejích pokladů a začít pomáhat lidem…

Po jednom náročném dni se šel pokochat západem slunce, potěšit své srdce vůní večera a ševelením vánku v korunách - vzpomínal na Kůžičku, jakpak se jí daří a zda s úspěchem předává to, co ji naučil.... Vtom se bratr Vánek přitočí do jeho vlasů a vypráví: o Kůžičce, nemocném dítěti a lektvaru od Mamonky. Elfí král se rozzlobil, honem namíchal lektvar první pomoci a svěřil ho sestřičce Bouřce. Ta lektvar po kapkách deště poslala přímo před chalupu nemocného dítěte. Princezna Kůžička už rozuměla Matce Přírodě dobře, takže malého se jí podařilo zachránit.

Mezitím dorazil na královský dvůr i elfí král. Dlouho s Kůžičkou rozprávěli, vysvětlil jí, co Mamonka provedla, jak mu Příroda a Matka Země pomohly. Kůžička zase povyprávěla své zkušenosti a velmi se radovala z jeho šťastného návratu. 

A Mamonka? Doplatila na své chování…. Zahrada, které chybí péče, úcta a láska zahradníka, brzy vadne. Tak Mamonce přestaly květiny kvést, bylinky vadly, stromy usychaly a do zahrady se nastěhovalo jedovaté býlí a pichlavé bodláčí…. Podle obrazu
zahrady vypadala brzy i Mamončina duše…. 

Bylo – nebylo…. Co je pohádka a co skutečnost?

M. F. kousek od Brna

Převodní tabulka názvů preparátů

Preparáty vyvinuté panem Hadkem

Úspěšné novinky: Termorukavice

Věnovat péči pleti obličeje a těla jsme si už zvykli díky kosmetickým firmám, které se předhánějí v nabídce výrobků na ošetření, vylepšení a pěstění pleti. Téměř „popelkou“ je nabídka prostředků na ošetření rukou, které i při všech vymoženostech dnešní doby (pračky, myčky...) se stále více podepisují na vzhledu a zdraví našich rukou.

Hadkovská zamyšlení: Lehké šimrání u žaludku

Kdo by ten pocit neznal. Někdy příjemný, jindy nepříjemný. Jak tento pocit vzniká? Kdysi jsem četl nějaké to pojednání o Hitlerově „Třetí říši“ a takovéto šimrání jsem cítil. Šlo prostě o falšování dějin.

Aktuální téma: Advokátka

Na webu a v časopise Aromaterapie firmy Cosmetic Karl Hadek International jsem po laskavém upozornění některých čtenářů objevil zajímavé počteníčko paní právní zástupkyně firmy CKHI JUDr. Soni Rákosové.

Aktuální téma: Soutěž

Mnozí zákazníci odebírají Hadkovy voňavé preparáty již po dlouhá léta. Pro ně jsme připravili malou soutěž.

Aktuální téma: Plísně, plísně, pampeliška…

Již v dobách, kdy jsem s kosmetikou aktivně začínal, tedy na začátku osmdesátých let, mě okolnosti donutily si velice rychle povšimnout různých problémů s kosmetikou sice spojených, ale její rámec daleko překračujících. Jedním z těchto fenoménů jsou samozřejmě plísně.

Aktuální téma: Intima levnější...? Lepší!

Chtěl by tímto poděkovat všem, kteří vyjádřili své potěší nad větším obsahem nejen u preparátu HY-INTIMA, ale i u pleťových vod a tonik. Ano, v obou případech se objem zvětšil z původních 150 ml na nynějších 200 ml tedy o jednu čtvrtinu a cena zůstala stejná.

Aktuální téma: Ale jde to bez ní!

Někdy se stává, že se jeden nestačí divit. Cítím, že právě je někdy! Minulá Aromaterapie přinesla článek Bez konzervace. Snažil jsem se vysvětlit, že to, o čem se tak hlasitě a neustále mluví, co je přáním mnohých spotřebitelů, možné je. O to více mě překvapilo, že krom těch, kteří pochopili, je zde i pár těch, pro které je matička Země nejspíše stále ještě placatá a středem vesmíru.

Aktuální téma: Změnila se vůně?

Přišlo k nám několik dotazů ohledně změny vůně preparátů. Někomu i připadá, že po otevření krémů voní všechny stejně, a tak bych se ráda u této záležitosti zastavila a vše vysvětlila.

Novinky a speciality: Aktiderma LY

Pokud přednáším na kurzech aromaterapie, vědom si toho, že ani já nemám patent na rozum se snažím nezapomenout hned v úvodu účastníkům říci: „Nikdy, nikomu a ničemu nevěř!“ Hlavně proto, že oblast reklamy v kosmetice má více společného s dezinformováním, než informováním. Nehledě na to, že jeden se může i při dobré vůli zmýlit. Při pojednání o surovinách používaných v kosmetice téměř vždy přišla řeč i na med.

Novinky a speciality: Růžový pozdrav z Chile

Vždy když se rozpovídám o éterických olejích jako účinných látkách, jako jeden z prvních, důležitých faktů konstatuji, že abychom mohli éterické oleje používat v kosmetice či při masážích, musíme je nejprve „zředit“, neboť v koncentrovaném stavu jsou pro tyto účely nepoužitelné. Jako nosiče těchto účinných látek se ve vztahu k lidské pokožce nejlépe osvědčily tuky.

Novinky a speciality: Masážní olej Cayatherm

Myslím, že není bez zajímavosti podívat se do „rodného listu“ preparátu, který nyní přichází na trh se jménem CAYATHERM a který se rodil více než dlouho. Za všechno vlastně může moje návštěva ve voňavé porodnici v Klatovech, která se udála na přelomu tisíciletí.

Novinky a speciality: A je tu...

Poptávka po mycích olejích na ruce vznikla chvíli po první prezentaci koupelových a sprchovacích olejů dovážených z Německa v roce 1991. Až do poloviny roku 2005 jsem vždy, ať již na kurzech Aromaterapie, či v odpovědích zákazníkům říkal, že je to zbytečné, že mohou používat sprchovací oleje, neboť při sprchování si s nimi ruce myjí tak jako tak. Jak jsem ale vycítil, olej na ruce by měl být na ruce, nikoli na sprchování.

Dary přírody: Eleutherococc bude levnější…

Co se eleutherococcu týká, přestože obsahuje mimo jiných složek i stopová množství éterických olejů, rozhodně jej nelze řadit do siličnatých rostlin. A přesto si aromaterapii bez něj prostě neumím představit. Když už tam nepatří díky svému excelentnímu (bio)chemickému složení, pak tam zcela jednoznačně má své čestné místo díky svým „jedinečně voňavým“ účinkům.

Dary přírody: Podzim s eukalyptem Koala

Pomalu přichází doba, kdy začneme zřídkavěji otvírat okna, podzimní chlad nás přinutí přitápět a používání éterických olejů ať již do aromalamp či do zvlhčovačů vzduchu nabude na aktuálnosti.

Škola aromaterapie: Co je co…? Aneb co je to…?

Ač nerad, občas jsem jako chemik donucen zabývat se nejen tím co vyrábí firma AKH, ale i tím, co vyrábí jiní. Ale k tomu se vrátím později. Kdysi, když jsem na začátku osmdesátých let s kosmetikou v Německu začínal, platily trošku jiné předpisy a tak dnes, samozřejmě že s nadsázkou, říkám, že tehdy byla kosmetika daleko ekologičtější.

Škola aromaterapie: Aromaterapie?

Pokud se zamyslíme nad významem slůvka aromaterapie, pak asi ten nejvhodnější překlad by mohl být léčení vůněmi. V mezidobí se natolik vžil, že ho zcela jistě budeme používat i nadále i přes jeho nedostatečnost. Vůni vnímáme nosem… tedy léčení přes nos…?

Škola aromaterapie: O těkavosti éterických olejů

Jedním z dotazů, se kterým se velice často setkávám, je otázka odpařování éterických olejů. Přestože stanovení hodnot odpařování éterických olejů by nebyl v laboratorních podmínkách žádný velký problém, údajů v této oblasti je velmi málo a nutno zmínit fakt, že při jejich porovnání je zde možné zjistit odlišnosti.

Zkušenosti a rady: Pochvala zubnímu oleji

Protizánětlivé a zklidňující účinky ZUBNÍ OLEJ ZE 7 BYLIN jsou už všeobecně známé. Na moje doporučení ho již používá celá naše rozvětvená rodina.

Koutek pro maminky: Kinetózy…

Co se cestování po tomto světě týče, mám toho již opravdu hodně za sebou. Nejvíce jsem se napřesunoval autem, trochu v letadle, něco v autobusech, ve vlacích i na lodích (to je přehnané… spíše lodičkách). A abych nezapomněl i ve výtahu. To co píši se mě osobně sice netýká, ale když se tak ohlédnu zpět, nebylo jednoho jediného dopravního prostředku, který jsem zmínil, abych se nesetkal s někým, komu se udělalo šoufl.

Koutek pro maminky: Záruka výrobků firmy AROMATERAPIE KAREL HADEK

Zajímavosti, zkušenosti a rady uživatelů: I na vlastní kůži odzkoušeno

Jsem velmi rád, že mi bylo umožněno panem Karlem Hadkem, výrobcem aromaterapeutické olejové kosmetiky, jako jednomu z prvních vyzkoušet a otestovat nový preparát CAYATHERM, ještě v jeho vývojovém stadiu.

Zajímavosti, zkušenosti a rady uživatelů: Aromaterapie a stres

V dnešní době není nikomu cizí toto až fenomenální slovo STRES, které člověk v každém dni přijímá už jako samozřejmost. Stres nevzniká jen pod časovým tlakem, jak se mnozí domnívají.

Z vašich dopisů: Pohádka pro Hádka,

aneb o princezně Kůžičce, elfím králi a nepřející Mamonce

Z vašich dopisů: Testováno na zvířatech

Milý pane Hadku, je to už více než 13 let co používám Vaši kosmetiku a potěšilo mě, když jsem dostala do rukou Vaší „novou“ Aromaterapii. Jsem ráda, že jste se nám vrátil a vše se zase vrací do vyjetých kolejí. „Vaší“ kosmetiku jsem objednávala v Ústí, ale ani ve snu mě nenapadlo, jakou hru tam se zákazníky hrají. Doufám, že Vaše nové a hezké logo je a v budoucnosti bude zárukou hadkovské kvality jak ji v Aromaterapii garantujete.

Z vašich dopisů: Pozor na záměny

S oleji i krémy od pana Hadka mám velmi dobré zkušenosti. Například NEUTRÁLNÍ obličejový olej mám stále po ruce, má univerzální použití na jakékoliv potíže s pokožkou. Nedávno jsem své patnáctileté dceři koupila krém APISAN s obsahem medu pro jeho hojivý účinek na „problematickou“ pleť.

Poradna